Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

ZeroMission skriver under på FNs mål för hållbar utveckling

https://www.klimatsmart.se/images/news/zeromission-fn-hallbarhet250x187.jpg

i slutet på september stod ZeroMission och Plan Vivo Foundation värdar för en internationell tvådagarskonferens i Sigtuna på temat klimatkompensation och hållbar utveckling. Konferensen samlade projektutvecklare från ett 10-tal länder samt representanter från bland annat ideella organisationer, akademin och svenskt näringsliv. Plan Vivo-certifierade skogsprojekt, som blivit allt mer populära under senare år, stod i fokus och framför allt hur dessa kan bidra till FN:s nya utvecklingsmål. Konferensen resulterade i en gemensam avsiktsförklaring som undertecknades av deltagarna som dels betonade vikten av investeringar i småbrukare och hållbar markanvändning för att vi ska nå utvecklingsmålen, dels innehöll ett åtagande från alla aktörer att inkorporera utvecklingsmålen i sina respektive verksamheter. FNs hållbara utvecklingsmål antogs den 25 september av världens ledare och kommer att vara tongivande för nationella och internationella handlingsprogram på hållbarhetsområdet under de kommande 15 åren. Två huvudspår i målen är att stävja klimathotet och bekämpa fattigdom och där är de 3 miljarder människor som idag lever på landsbygden nyckelpersoner för omställning. FN:s klimatpanel räknar med att livsmedelsbehovet kommer att öka med 70 % till 2050. Samtidigt står klimatpåverkan från ohållbar markanvändning för så mycket som en femtedel av de globala växthusgasutsläppen. "Jordbruket är den främsta orsaken bakom klimatpåverkande skogsskövling och förändrad markanvändning. De flesta jordbruken världen över ägs av småbrukare, som också är mest sårbara för klimatförändringar. Plan Vivo-standarden är den enda standarden för klimatkompensation som sätter småbrukaren och uthålligt jordbruk i fokus" säger Ina Porras, ordförande för Plan Vivo Foundation och till vardags forskare på internationella miljöinstitutet IIED. Under konferensen fick svenska och internationella klimatkompenserande företag möjlighet att träffa projektutvecklarna och representanter från Plan Vivo Foundation direkt för att diskutera hur Plan Vivo-standarden samt respektive projekt bidrar till FN:s utvecklingsmål. "Vi ser att klimatkompensation genom Plan Vivo redan idag möter ett flertal av FNs utvecklingsmål genom att ta människor ur fattigdom och bidra till klimatanpassning i sårbara områden, samtidigt som skogen utgör en potentiellt viktig kolsänka. Därför är det glädjande att se att projektportföljen växer snabbt och att intresset hos svenska företag och organisationer är fortsatt stort", säger Mårten Lind, VD för ZeroMission. Konferensen avslutades med att de 70-tal deltagarna signerade en gemensam avsiktsförklaring. "Avsiktsförklaringen visar på vår ambition att Plan Vivo-certifierad klimatkompensation inte bara ska bidra till klimatnytta utan framförallt hjälpa människor ur fattigdom. Endast genom att fokusera på social hållbarhet kan vi få till den beteendeförändring och den långsiktighet vi strävar efter i våra projekt" avslutar Mårten Lind. För mer information kontakta ZeroMissions VD Mårten Lind på 08-34 65 65. ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer. Vi är också en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

ZeroMission skriver under på FNs mål för hållbar utveckling

2015-11-03
i slutet på september stod ZeroMission och Plan Vivo Foundation värdar för en internationell tvådagarskonferens i Sigtuna på temat klimatkompensation och hållbar utveckling. Konferensen samlade projektutvecklare från ett 10-tal länder samt representanter från bland annat ideella organisationer, akademin och svenskt näringsliv. Plan Vivo-certifierade skogsprojekt, som blivit allt mer populära under senare år, stod i fokus och framför allt hur dessa kan bidra till FN:s nya utvecklingsmål. Konferensen resulterade i en gemensam avsiktsförklaring som undertecknades av deltagarna som dels betonade vikten av investeringar i småbrukare och hållbar markanvändning för att vi ska nå utvecklingsmålen, dels innehöll ett åtagande från alla aktörer att inkorporera utvecklingsmålen i sina respektive verksamheter.

FNs hållbara utvecklingsmål antogs den 25 september av världens ledare och kommer att vara tongivande för nationella och internationella handlingsprogram på hållbarhetsområdet under de kommande 15 åren. Två huvudspår i målen är att stävja klimathotet och bekämpa fattigdom och där är de 3 miljarder människor som idag lever på landsbygden nyckelpersoner för omställning. FN:s klimatpanel räknar med att livsmedelsbehovet kommer att öka med 70 % till 2050. Samtidigt står klimatpåverkan från ohållbar markanvändning för så mycket som en femtedel av de globala växthusgasutsläppen.

"Jordbruket är den främsta orsaken bakom klimatpåverkande skogsskövling och förändrad markanvändning. De flesta jordbruken världen över ägs av småbrukare, som också är mest sårbara för klimatförändringar. Plan Vivo-standarden är den enda standarden för klimatkompensation som sätter småbrukaren och uthålligt jordbruk i fokus" säger Ina Porras, ordförande för Plan Vivo Foundation och till vardags forskare på internationella miljöinstitutet IIED.

Under konferensen fick svenska och internationella klimatkompenserande företag möjlighet att träffa projektutvecklarna och representanter från Plan Vivo Foundation direkt för att diskutera hur Plan Vivo-standarden samt respektive projekt bidrar till FN:s utvecklingsmål.

"Vi ser att klimatkompensation genom Plan Vivo redan idag möter ett flertal av FNs utvecklingsmål genom att ta människor ur fattigdom och bidra till klimatanpassning i sårbara områden, samtidigt som skogen utgör en potentiellt viktig kolsänka. Därför är det glädjande att se att projektportföljen växer snabbt och att intresset hos svenska företag och organisationer är fortsatt stort", säger Mårten Lind, VD för ZeroMission.

Konferensen avslutades med att de 70-tal deltagarna signerade en gemensam avsiktsförklaring.

"Avsiktsförklaringen visar på vår ambition att Plan Vivo-certifierad klimatkompensation inte bara ska bidra till klimatnytta utan framförallt hjälpa människor ur fattigdom. Endast genom att fokusera på social hållbarhet kan vi få till den beteendeförändring och den långsiktighet vi strävar efter i våra projekt" avslutar Mårten Lind.

För mer information kontakta ZeroMissions VD Mårten Lind på 08-34 65 65.

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.

Vi är också en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.
Källa: ZeroMission

Senaste nyheter