Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sänkt skatt på el för datorhallar

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme250x100.png

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi, har svarat gemensamt på en remiss av statens offentliga utredning "Energiskatt på el" (SOU 2015:87). Utredningen föreslår att datahallar ska läggas till bland företag som har en lägre energiskatt på el, som tillverkande industri redan har. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi tillstyrker förslaget och lyfter även upp ytterligare justeringar som energibranschen vill se. Datahallar är ett exempel på en ny verksamhet som växer fram, i och med vårt ökade behov av digitala tjänster. Verksamheten är elintensiv och verkar på en global marknad. I våra grannländer, Danmark och Finland har energiskatten för datahallar nyligen sänkts. De sänkta energiskattenivåerna i våra grannländer betyder att Sverige har hamnat i en ofördelaktig sits, jämfört med Finland och Danmark. Potentiella investeringsprojekt i Sverige kan förloras till närliggande länder med lägre skatt. Därför tillstyrker Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi utredningens förslag, att lägga till datacenterindustrin bland dem som betalar endast 0,5 öre i energiskatt på el. Föreningarna understryker också att förslaget bör införas snarast möjligt, senast 1 januari 2017, i enlighet med utredningens förslag. Sverige har flera fördelar: Redan nu har stora aktörer, som Facebook och Bahnhof, förlagt verksamhet till Sverige eftersom vi kan erbjuda stabila och koldioxidsnåla el- värme- och kylleveranser till konkurrenskraftiga priser. En ytterligare fördel, som Bahnhof har satsat på, är att överskottsvärme från datahallarna kan återvinnas i fjärrvärmenätet. Sverige har särskilt goda förutsättningar att utnyttja spillvärme från datahallar eftersom vi har väl utbyggda fjärrvärmenät i hela landet. Den nya lagstiftningen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten ger också goda förutsättningar för att konkurrenskraftig spillvärme tillvaratas (som fjärrvärme) i fjärrvärmenäten. I remissvaret lyfter Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi även fram att ytterligare justeringar krävs för att regelverket ska vara konkurrensneutralt: - Återbetalningsreglerna i lagen om skatt på energi måste vara konkurrensneutrala för kylning av datahallar. Det krävs för att säkerställa konkurrensneutrala framtida skattevillkor för centrala kylningssystem med fjärrkyla, i förhållande till lokala kylmaskiner, när en nedsättning görs på energiskatten för el som levereras till datahallar. - Inför konkurrensneutral energibeskattning på el vid värmeleveranser till industrin. Regeringen utlovade i budgetpropositionen för 2014 en översyn av dessa skatteregler, men ännu saknas ett förslag. I dag betalar fjärrvärmeföretag full elkonsumtionsskatt om 29,2 öre per kWh för egenförbrukningen av el som används i värmeproduktions¬anläggningen om de levererar till en tillverkningsindustri. Den mottagande industrin har vid egenproduktion av värme i stället en skattesats om 0,5 öre per kWh för motsvarande egenförbrukning av el. Detta försvårar energi- och resurseffektiv samverkan mellan fjärrvärmeföretag och industri och hindrar nya affärer. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi begär att regeringen återkommer med ett förslag som innebär att konkurrensneutrala villkor införs oberoende av vem som är ägare till värmeproduktionsanläggningen vid värmeleveranser till industrin.

NYHETSBREV

 

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sänkt skatt på el för datorhallar

2016-01-20
Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi, har svarat gemensamt på en remiss av statens offentliga utredning "Energiskatt på el" (SOU 2015:87). Utredningen föreslår att datahallar ska läggas till bland företag som har en lägre energiskatt på el, som tillverkande industri redan har. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi tillstyrker förslaget och lyfter även upp ytterligare justeringar som energibranschen vill se.

Datahallar är ett exempel på en ny verksamhet som växer fram, i och med vårt ökade behov av digitala tjänster. Verksamheten är elintensiv och verkar på en global marknad. I våra grannländer, Danmark och Finland har energiskatten för datahallar nyligen sänkts.

De sänkta energiskattenivåerna i våra grannländer betyder att Sverige har hamnat i en ofördelaktig sits, jämfört med Finland och Danmark. Potentiella investeringsprojekt i Sverige kan förloras till närliggande länder med lägre skatt. Därför tillstyrker Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi utredningens förslag, att lägga till datacenterindustrin bland dem som betalar endast 0,5 öre i energiskatt på el. Föreningarna understryker också att förslaget bör införas snarast möjligt, senast 1 januari 2017, i enlighet med utredningens förslag.

Sverige har flera fördelar:
Redan nu har stora aktörer, som Facebook och Bahnhof, förlagt verksamhet till Sverige eftersom vi kan erbjuda stabila och koldioxidsnåla el- värme- och kylleveranser till konkurrenskraftiga priser. En ytterligare fördel, som Bahnhof har satsat på, är att överskottsvärme från datahallarna kan återvinnas i fjärrvärmenätet.

Sverige har särskilt goda förutsättningar att utnyttja spillvärme från datahallar eftersom vi har väl utbyggda fjärrvärmenät i hela landet. Den nya lagstiftningen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten ger också goda förutsättningar för att konkurrenskraftig spillvärme tillvaratas (som fjärrvärme) i fjärrvärmenäten.

I remissvaret lyfter Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi även fram att ytterligare justeringar krävs för att regelverket ska vara konkurrensneutralt:

- Återbetalningsreglerna i lagen om skatt på energi måste vara konkurrensneutrala för kylning av datahallar.

Det krävs för att säkerställa konkurrensneutrala framtida skattevillkor för centrala kylningssystem med fjärrkyla, i förhållande till lokala kylmaskiner, när en nedsättning görs på energiskatten för el som levereras till datahallar.

- Inför konkurrensneutral energibeskattning på el vid värmeleveranser till industrin.

Regeringen utlovade i budgetpropositionen för 2014 en översyn av dessa skatteregler, men ännu saknas ett förslag. I dag betalar fjärrvärmeföretag full elkonsumtionsskatt om 29,2 öre per kWh för egenförbrukningen av el som används i värmeproduktions¬anläggningen om de levererar till en tillverkningsindustri. Den mottagande industrin har vid egenproduktion av värme i stället en skattesats om 0,5 öre per kWh för motsvarande egenförbrukning av el. Detta försvårar energi- och resurseffektiv samverkan mellan fjärrvärmeföretag och industri och hindrar nya affärer.

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi begär att regeringen återkommer med ett förslag som innebär att konkurrensneutrala villkor införs oberoende av vem som är ägare till värmeproduktionsanläggningen vid värmeleveranser till industrin.

Senaste nyheter