Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Lösning på gång för serverhallarnas energiskatt

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme250x100.png

Regeringen presenterade sin vårbudgetproposition den 13 april. Den präglas i hög grad av åtgärder för att möta ökad migration och innehåller få förslag som direkt berör energiområdet. En positiv nyhet är att frågan om sänkt energiskatt för serverhallar ska tas vidare och få sin lösning i samband med höstens budgetproposition. Serverhallar är en verksamhet som växer, i takt med samhällets ökade behov av digitala tjänster. Det är en elintensiv verksamhet som verkar på en global marknad. Sverige är ett intressant land för den som vill etablera en serverhall eftersom vi kan erbjuda både återvinning av överskottsvärmen i de väl utbyggda fjärrvärmenäten och fjärrkyla som kan kyla den värmealstrande verksamheten. Nyligen sänktes energiskatten på el för serverhallar i både Finland och Danmark. För att Sverige fortsatt ska vara ett alternativ för etablering av större serverhallar har en statlig utredning (SOU 2015:87) föreslagit att även Sverige ska sänka energiskatten för denna verksamhet. Förslaget innebär att större serverhallar ska läggas till bland företag som har en lägre energiskatt på el, något som tillverkande industri redan har. I vårbudgeten lyfter regeringen upp frågan och nämner att den har remitterats inför höstens budget, statsbudgeten för 2017, vilket är positivt. Inför det arbetet vill Energiföretagen Sverige lyfta fram två delar som är viktiga att ha med: Norrlandsskattesatsen på el: Den första gäller hanteringen av den så kallade norrlandsskattesatsen på el, som enligt Energiföretagen Sveriges bedömning kommer att innebära, att elhandelsföretagen får stå för en oproportionerligt hög ekonomisk risk, som uppbördsmän av elskatten. Konkurrensneutrala villkor för kyla: Den andra gäller vikten av konkurrensneutrala villkor för kyla. Kylning med värmepumpar i fjärrkylesystemet har två fördelar som kan bidra till att hålla ner elanvändningen: dels slipper serverhallen använda en egen kylmaskin, dels minskar elanvändningen i de befintliga värmepumparna. Därför är det angeläget att villkoren blir konkurrensneutrala i det slutliga lagförslaget.

NYHETSBREV

 

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Lösning på gång för serverhallarnas energiskatt

2016-04-14
Regeringen presenterade sin vårbudgetproposition den 13 april. Den präglas i hög grad av åtgärder för att möta ökad migration och innehåller få förslag som direkt berör energiområdet. En positiv nyhet är att frågan om sänkt energiskatt för serverhallar ska tas vidare och få sin lösning i samband med höstens budgetproposition.

Serverhallar är en verksamhet som växer, i takt med samhällets ökade behov av digitala tjänster. Det är en elintensiv verksamhet som verkar på en global marknad. Sverige är ett intressant land för den som vill etablera en serverhall eftersom vi kan erbjuda både återvinning av överskottsvärmen i de väl utbyggda fjärrvärmenäten och fjärrkyla som kan kyla den värmealstrande verksamheten.

Nyligen sänktes energiskatten på el för serverhallar i både Finland och Danmark. För att Sverige fortsatt ska vara ett alternativ för etablering av större serverhallar har en statlig utredning (SOU 2015:87) föreslagit att även Sverige ska sänka energiskatten för denna verksamhet.

Förslaget innebär att större serverhallar ska läggas till bland företag som har en lägre energiskatt på el, något som tillverkande industri redan har.

I vårbudgeten lyfter regeringen upp frågan och nämner att den har remitterats inför höstens budget, statsbudgeten för 2017, vilket är positivt. Inför det arbetet vill Energiföretagen Sverige lyfta fram två delar som är viktiga att ha med:

Norrlandsskattesatsen på el:
Den första gäller hanteringen av den så kallade norrlandsskattesatsen på el, som enligt Energiföretagen Sveriges bedömning kommer att innebära, att elhandelsföretagen får stå för en oproportionerligt hög ekonomisk risk, som uppbördsmän av elskatten.

Konkurrensneutrala villkor för kyla:
Den andra gäller vikten av konkurrensneutrala villkor för kyla. Kylning med värmepumpar i fjärrkylesystemet har två fördelar som kan bidra till att hålla ner elanvändningen: dels slipper serverhallen använda en egen kylmaskin, dels minskar elanvändningen i de befintliga värmepumparna. Därför är det angeläget att villkoren blir konkurrensneutrala i det slutliga lagförslaget.

Senaste nyheter