Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärmetidningen med fokus på IT

https://www.klimatsmart.se/images/news/fjarrvarmetidningen-5-2015-146-190.jpg

Allt fler pratar om Internet of Things och det gör även vi i senaste numret av Fjärrvärmetidningen, där temat är just IT. Redan nu finns det uppkopplade hemmet, men inom fem år beräknas 50 miljarder prylar vara uppkopplade runt om i världen. Vad innebär det för energiföretagen? Morgondagens kunder är än mer uppkopplade och efterlyser nya tjänster. De vill lägga mycket tid på det som engagerar dem och lite tid på det som inte engagerar dem. Som energi. Det ställer nya krav på framtidens energiföretag. Kanske kommer det krävas att företagen kompletterar sin teknikkompetens med ny kompetens inom beteendevetenskap inriktad mot affärsutveckling - för att fånga upp och tillgodose morgondagens kunders krav? Läs mer om detta i artikeln Morgondagens kund kommer kräva mer. Smarta verktyg för en hållbar framtid, mättjänster som utvecklas tillsammans med kunderna och fjärrvärme-IT är viktigt för EU, är några andra artiklar inom IT-tema. Ett helt annat ämne som det skrivits en del om under året är import av avfall. Fjärrvärmetidningen har träffat Filippo Bassini, kriminalpolis och chef för miljöbrottsenheten vid Länskriminalpolisen i Stockholm. Filippo Bassini undersöker sedan ett år tillbaka brottsligheten i avfallsbranschen. Syftet är att kartlägga eventuell brottslighet kopplad till import av avfall. Några konkreta brottsmål har det inte blivit ännu. - Vi har fått in en del tips, men har inte några utredningar på gång. Nu jobbar vi underrättelsemässigt med att kontrollera den information vi har fått in, säger Filippo Bassini i artikeln Vanskligt att kartlägga brott kopplat till importerat avfall. Missa inte gästkrönikan med Jon Karlung, vd på Bahnhof, som berättar om hur de, i samarbete med Fortum, ser till att hettan från serverhallarna i Stockholm tas tillvara i fjärrvärmenätet. Tack vare möjligheten att återvinna värme kan de satsa vidare på drömmen om att bygga den största serverhallen i hela Stockholm. Ett storskaligt och tungt industriprojekt med ett unikt miljöperspektiv. Utan fjärrvärmen hade det varit omöjligt och hela projektet skulle gått upp i rök.

NYHETSBREV

 

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärmetidningen med fokus på IT

2015-09-23
Allt fler pratar om Internet of Things och det gör även vi i senaste numret av Fjärrvärmetidningen, där temat är just IT. Redan nu finns det uppkopplade hemmet, men inom fem år beräknas 50 miljarder prylar vara uppkopplade runt om i världen. Vad innebär det för energiföretagen?

Morgondagens kunder är än mer uppkopplade och efterlyser nya tjänster. De vill lägga mycket tid på det som engagerar dem och lite tid på det som inte engagerar dem. Som energi. Det ställer nya krav på framtidens energiföretag. Kanske kommer det krävas att företagen kompletterar sin teknikkompetens med ny kompetens inom beteendevetenskap inriktad mot affärsutveckling - för att fånga upp och tillgodose morgondagens kunders krav? Läs mer om detta i artikeln Morgondagens kund kommer kräva mer.

Smarta verktyg för en hållbar framtid, mättjänster som utvecklas tillsammans med kunderna och fjärrvärme-IT är viktigt för EU, är några andra artiklar inom IT-tema.

Ett helt annat ämne som det skrivits en del om under året är import av avfall. Fjärrvärmetidningen har träffat Filippo Bassini, kriminalpolis och chef för miljöbrottsenheten vid Länskriminalpolisen i Stockholm. Filippo Bassini undersöker sedan ett år tillbaka brottsligheten i avfallsbranschen. Syftet är att kartlägga eventuell brottslighet kopplad till import av avfall. Några konkreta brottsmål har det inte blivit ännu.

- Vi har fått in en del tips, men har inte några utredningar på gång. Nu jobbar vi underrättelsemässigt med att kontrollera den information vi har fått in, säger Filippo Bassini i artikeln Vanskligt att kartlägga brott kopplat till importerat avfall.

Missa inte gästkrönikan med Jon Karlung, vd på Bahnhof, som berättar om hur de, i samarbete med Fortum, ser till att hettan från serverhallarna i Stockholm tas tillvara i fjärrvärmenätet. Tack vare möjligheten att återvinna värme kan de satsa vidare på drömmen om att bygga den största serverhallen i hela Stockholm. Ett storskaligt och tungt industriprojekt med ett unikt miljöperspektiv. Utan fjärrvärmen hade det varit omöjligt och hela projektet skulle gått upp i rök.

Senaste nyheter