Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Wallenstam investerar i Exeger

https://www.klimatsmart.se/images/news/th_wallenstam182x25.gif

Fastighetsbolaget Wallenstam investerar 10 Mkr i solcellsbolaget Exeger (tidigare NLAB Solar) och blir ny delägare. Exeger har därmed ny finansiering om totalt 135 Mkr för att utveckla industriell produktion av sin nya solcellsteknologi. ”Vi satsar målmedvetet på att bygga starka relationer med framtida kunder för att förstå hur vi ska utforma våra produkter för att de verkligen ska nå framgång. Genom att välkomna Wallenstam i ägarkretsen knyter vi till oss det svenska fastighetsbolag som satsar hårdast på förnyelsebar energi med en mycket väl utvecklad helhetssyn på sin verksamhet”, säger NLAB Solars VD Giovanni Fili. ”Exegers teknologi har potential att göra solceller till en konkurrenskraftig energikälla även på svenska breddgrader. Att deras solceller dessutom sömlöst kan integreras på tak och fasader gör dem helt unika”, säger Wallenstams Ordförande Christer Villard. Finansieringen om 135 Mkr utgörs dels av 75 Mkr från aktieägare, dels av ett villkorslån på 60 Mkr från Energimyndigheten. Finanseringen ska användas för att utveckla och demonstrera industriell produktion av de solceller bolaget utvecklat. Exeger planerar en produktionsanläggning med en kapacitet på 20 MW per år, vilket gör den till en av världens största. Anläggningen förväntas tas i drift i slutet av 2014. Solcellerna är av typen Dye Sensitised Solar Cells (DSC), som också kallas Grätzelceller efter uppfinnaren professor Michael Grätzel. DSC produceras med enkla teknologier och med vanligt förekommande insatsmaterial. Bolaget har egna patenterade och patentsökta lösningar som möjliggör både unik design, god effektivitet och låga totala tillverkningskostnader. Tekniken fungerar även vid svagare ljus och kan därmed generera el både inom- och utomhus. Byggnader svarar för 40 procent av världens energiförbrukning. Exeger avser att integrera sina solceller i fasader, fönster och tak. Det andra stora användningsområdet för solcellerna förutses bli på konsumentelektronikområdet där solceller bland annat kan användas för att förlänga batteritid i till exempel bärbara datorer och läsplattor. Bland delägarna återfinns Fasadglas Bäcklin, industrimannen Dick Carrick (tidigare delägare av Domsjö Fabriker), privata investerare samt företagsledningen. Som konsekvens av att bolaget går från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriellt företag, genomförs ett namnbyte från NLAB Solar till Exeger Sweden AB. Bolagsverket har lämnat ett preliminärt godkännande av det nya namnet inför årsstämmans beslut den 23 april. För mer information, kontakta: Giovanni Fili, vd, 0735-300 000, giovanni@nlabsolar.com.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Wallenstam investerar i Exeger

2013-04-16
Fastighetsbolaget Wallenstam investerar 10 Mkr i solcellsbolaget Exeger (tidigare NLAB Solar) och blir ny delägare. Exeger har därmed ny finansiering om totalt 135 Mkr för att utveckla industriell produktion av sin nya solcellsteknologi.

”Vi satsar målmedvetet på att bygga starka relationer med framtida kunder för att förstå hur vi ska utforma våra produkter för att de verkligen ska nå framgång. Genom att välkomna Wallenstam i ägarkretsen knyter vi till oss det svenska fastighetsbolag som satsar hårdast på förnyelsebar energi med en mycket väl utvecklad helhetssyn på sin verksamhet”, säger NLAB Solars VD Giovanni Fili.

”Exegers teknologi har potential att göra solceller till en konkurrenskraftig energikälla även på svenska breddgrader. Att deras solceller dessutom sömlöst kan integreras på tak och fasader gör dem helt unika”, säger Wallenstams Ordförande Christer Villard.

Finansieringen om 135 Mkr utgörs dels av 75 Mkr från aktieägare, dels av ett villkorslån på 60 Mkr från Energimyndigheten. Finanseringen ska användas för att utveckla och demonstrera industriell produktion av de solceller bolaget utvecklat. Exeger planerar en produktionsanläggning med en kapacitet på 20 MW per år, vilket gör den till en av världens största. Anläggningen förväntas tas i drift i slutet av 2014.

Solcellerna är av typen Dye Sensitised Solar Cells (DSC), som också kallas Grätzelceller efter uppfinnaren professor Michael Grätzel. DSC produceras med enkla teknologier och med vanligt förekommande insatsmaterial. Bolaget har egna patenterade och patentsökta lösningar som möjliggör både unik design, god effektivitet och låga totala tillverkningskostnader. Tekniken fungerar även vid svagare ljus och kan därmed generera el både inom- och utomhus.

Byggnader svarar för 40 procent av världens energiförbrukning. Exeger avser att integrera sina solceller i fasader, fönster och tak. Det andra stora användningsområdet för solcellerna förutses bli på konsumentelektronikområdet där solceller bland annat kan användas för att förlänga batteritid i till exempel bärbara datorer och läsplattor.

Bland delägarna återfinns Fasadglas Bäcklin, industrimannen Dick Carrick (tidigare delägare av Domsjö Fabriker), privata investerare samt företagsledningen.

Som konsekvens av att bolaget går från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriellt företag, genomförs ett namnbyte från NLAB Solar till Exeger Sweden AB. Bolagsverket har lämnat ett preliminärt godkännande av det nya namnet inför årsstämmans beslut den 23 april.

För mer information, kontakta:
Giovanni Fili, vd, 0735-300 000, giovanni@nlabsolar.com.
Källa: Wallenstam

Senaste nyheter