Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Vindkraften på väg att bli Sveriges näst största kraftslag

https://www.klimatsmart.se/images/news/svevind-daniel-kulin250x342.jpg

Vindkraftmarknaden i Sverige tog ett stort kliv under 2020 och stängde med investeringsbeslut motsvarande 1,4 GW (4,5 TWh). Med senaste kvartalets kontrakt adderade visar prognosen från Svensk Vindenergi att vindkraften går mot att inom några år vara Sveriges näst största kraftslag. Samtidigt finns en stor potential för tillväxt och elektrifiering i Sverige som hålls tillbaka av kapacitetsbristen i stamnätet. – Sedan 2017 har vindkraften attraherat kapitalsatsningar om mer än 100 miljarder. Det har bidragit till lägre elpriser och ett ökat investeringstryck för nyetableringar av elintensiva verksamheter. Utvecklingen syns tydligt i norra Sverige som har utmärkta förutsättningar för förnybar elproduktion – något som nu omvärlden uppmärksammar. Samtidigt växer vindkraften just nu mest i södra Sverige, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi. Bindande vindturbinkontrakt motsvarande 725 MW (0,7 GW) rapporterades under fjärde kvartalet 2020. På årsbasis innebär det visserligen en nedgång, men sett till de förutsättningar som rått under året, där Sveriges elanvändning varit rekordlåg och att elcertifikatsystemet spelat ut sin roll, är det enligt branschorganisationen en stark siffra. – Utifrån bindande kontrakt står det klart att vindkraftens expansion kommer att fortsätta och passera minst 40 TWh år 2024. Om ytterligare kapacitet som ligger under upphandling realiseras, kan vindkraften passera 50 TWh. Det är mer än vad kärnkraften producerade under 2020 vilket skulle göra vindkraften till Sveriges näst största kraftslag efter vattenkraften, redan om tre-fyra år, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi. Vindkraftens expansion sänker elpriserna i genomsnitt och gör dem samtidigt mer variabla. Det skapar förutsättningar för investeringar i energilagring så som vätgas, elektrobränslen och batterier, vilket kommer att utgöra basen i framtidens planerbara förnybara energisystem. Ett lägre elpris lockar också investeringar i elkrävande industrier såsom batterifabriker, nya industriprocesser och serverhallar. Svensk Vindenergi publicerade nyligen antaganden som visar på möjligheten att Sveriges elanvändning ökar flerfaldigt för att betona vikten av att satsa på åtgärder som avhjälper elnätets kapacitetsbegränsningar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Vindkraften på väg att bli Sveriges näst största kraftslag

2021-02-10
Daniel Kulin, Svensk Vindenergi
Vindkraftmarknaden i Sverige tog ett stort kliv under 2020 och stängde med investeringsbeslut motsvarande 1,4 GW (4,5 TWh).

Med senaste kvartalets kontrakt adderade visar prognosen från Svensk Vindenergi att vindkraften går mot att inom några år vara Sveriges näst största kraftslag. Samtidigt finns en stor potential för tillväxt och elektrifiering i Sverige som hålls tillbaka av kapacitetsbristen i stamnätet.

– Sedan 2017 har vindkraften attraherat kapitalsatsningar om mer än 100 miljarder. Det har bidragit till lägre elpriser och ett ökat investeringstryck för nyetableringar av elintensiva verksamheter. Utvecklingen syns tydligt i norra Sverige som har utmärkta förutsättningar för förnybar elproduktion – något som nu omvärlden uppmärksammar. Samtidigt växer vindkraften just nu mest i södra Sverige, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Bindande vindturbinkontrakt motsvarande 725 MW (0,7 GW) rapporterades under fjärde kvartalet 2020. På årsbasis innebär det visserligen en nedgång, men sett till de förutsättningar som rått under året, där Sveriges elanvändning varit rekordlåg och att elcertifikatsystemet spelat ut sin roll, är det enligt branschorganisationen en stark siffra.

– Utifrån bindande kontrakt står det klart att vindkraftens expansion kommer att fortsätta och passera minst 40 TWh år 2024. Om ytterligare kapacitet som ligger under upphandling realiseras, kan vindkraften passera 50 TWh. Det är mer än vad kärnkraften producerade under 2020 vilket skulle göra vindkraften till Sveriges näst största kraftslag efter vattenkraften, redan om tre-fyra år, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi.

Vindkraftens expansion sänker elpriserna i genomsnitt och gör dem samtidigt mer variabla. Det skapar förutsättningar för investeringar i energilagring så som vätgas, elektrobränslen och batterier, vilket kommer att utgöra basen i framtidens planerbara förnybara energisystem. Ett lägre elpris lockar också investeringar i elkrävande industrier såsom batterifabriker, nya industriprocesser och serverhallar.

Svensk Vindenergi publicerade nyligen antaganden som visar på möjligheten att Sveriges elanvändning ökar flerfaldigt för att betona vikten av att satsa på åtgärder som avhjälper elnätets kapacitetsbegränsningar.

Senaste nyheter