Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Vindkraft lönsammare än kärnkraft

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturskyddsforeningen158x110bh.gif

Vindkraft på land är konkurrenskraftigt gentemot ny kärnkraft. Dessutom sjunker kostnaden för vindkraft och annan förnybar elproduktion snabbt, medan kostnaderna för kärnkraft snarare ökar. Detta framgår av en ny rapport från initiativet Förnybart.nu. - Statliga Vattenfall måste ta sitt ansvar och redan nu sända signalen att företaget, av rent ekonomiska skäl, inte kommer att investera i nya kärnkraftverk, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. När Vattenfalls vd Öystein Löseth tillträde sin tjänst i våras var han tydlig med att han gärna ser att Vattenfall investerar i kärnkraft i Sverige och eventuellt också i andra länder.   - Denna inställning är svårt att begripa. Vindkraft på land har redan lägre kostnader än ny kärnkraft och dessa minskar i takt med ökad utbyggnad, medan kostnaderna för kärnkraft tvärtom ökar, säger Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation och Stockholm Environment Institute. Kostnaderna för vindkraft på land antas av den europeiska vindbranschorganisationen EWEA minska från dagens 56 öre/kWh i bra vindläge, till 46 öre/kWh 2015. Svenska Elforsk antar något lägre kostnader och det internationella energisamarbetet IEA antar något högre kostnader. Kostnaden för kärnkraft varierar kraftigt i olika uppskattningar. Finansrådgivaren Citigroup räknar med 64-69 öre/kWh. Kostnaderna för den finska reaktorn i Olkiluoto har ökat så drastiskt att den faktiska produktionskostnaden kan uppgå till 90 öre/kWh. För varje fördubbling av den installerade kapaciteten förväntas kostnaderna för vindkraft, både på land och till havs, sjunka 7 till 10 procent. Kostnaderna för kärnkraft antas av IEA minska med 3 procent vid en fördubblad kapacitet. Energimyndigheten hänvisar dock till studier som visar att kostnaderna tvärtom har ökat.  - Sverige står inför omfattande investeringar i ny elproduktion och det är mycket angeläget att regeringen snarast uppdrar åt Energimyndigheten att analysera kostnaderna för olika elproduktion, säger Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF. För ytterligare information, kontakta: Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 08-787 57 77   Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se   Anders Wijkman, Tällberg Foundation, 070-630 10 52, anders@wijkman.nu

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Vindkraft lönsammare än kärnkraft

2010-11-05
Vindkraft på land är konkurrenskraftigt gentemot ny kärnkraft. Dessutom sjunker kostnaden för vindkraft och annan förnybar elproduktion snabbt, medan kostnaderna för kärnkraft snarare ökar. Detta framgår av en ny rapport från initiativet Förnybart.nu.

- Statliga Vattenfall måste ta sitt ansvar och redan nu sända signalen att företaget, av rent ekonomiska skäl, inte kommer att investera i nya kärnkraftverk, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. När Vattenfalls vd Öystein Löseth tillträde sin tjänst i våras var han tydlig med att han gärna ser att Vattenfall investerar i kärnkraft i Sverige och eventuellt också i andra länder.  

- Denna inställning är svårt att begripa. Vindkraft på land har redan lägre kostnader än ny kärnkraft och dessa minskar i takt med ökad utbyggnad, medan kostnaderna för kärnkraft tvärtom ökar, säger Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation och Stockholm Environment Institute.

Kostnaderna för vindkraft på land antas av den europeiska vindbranschorganisationen EWEA minska från dagens 56 öre/kWh i bra vindläge, till 46 öre/kWh 2015. Svenska Elforsk antar något lägre kostnader och det internationella energisamarbetet IEA antar något högre kostnader. Kostnaden för kärnkraft varierar kraftigt i olika uppskattningar. Finansrådgivaren Citigroup räknar med 64-69 öre/kWh. Kostnaderna för den finska reaktorn i Olkiluoto har ökat så drastiskt att den faktiska produktionskostnaden kan uppgå till 90 öre/kWh.

För varje fördubbling av den installerade kapaciteten förväntas kostnaderna för vindkraft, både på land och till havs, sjunka 7 till 10 procent. Kostnaderna för kärnkraft antas av IEA minska med 3 procent vid en fördubblad kapacitet. Energimyndigheten hänvisar dock till studier som visar att kostnaderna tvärtom har ökat. 

- Sverige står inför omfattande investeringar i ny elproduktion och det är mycket angeläget att regeringen snarast uppdrar åt Energimyndigheten att analysera kostnaderna för olika elproduktion, säger Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF.

För ytterligare information, kontakta:
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 08-787 57 77  
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se  
Anders Wijkman, Tällberg Foundation, 070-630 10 52, anders@wijkman.nu

Läs hela rapporten på www.fornybart.nu.

Senaste nyheter