Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Verktyg optimerar solenergianläggningar

https://www.klimatsmart.se/images/news/solelekonomi250x70.jpg

I en färsk rapport från SolEl-programmet presenteras en beräkningsmodell för att optimera solelanläggningar. Verktyget kan användas för optimering av både små- och storskaliga anläggningar och är nu tillgängligt gratis via webben. Modellen har tagits fram av Joakim Widén, tekn dr och forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala i samarbete med SolEl-programmet, Riksbyggen, Högskolan i Gävle och Sustainable Innovation. Genom att mata in data om exempelvis solinstrålning, elanvändning och priser kan beräkningsverktyget hjälpa fastighetsägare och elproducenter att optimera sina solelanläggningar storleksmässigt för specifika förhållanden när det gäller förbrukning, geografi och kostnader. Beräkningarna kan göras med siffror timme för timme, både vad gäller solinstrålning, elpriser och användande. Detaljnivån gör att den ekonomiska och energimässiga effektiviteten kan säkerställas på ett enklare sätt än tidigare. - Även om det tidigare har funnits verktyg för att beräkna solelanläggningars effektivitet, är det ett stort steg framåt att så här enkelt kunna beräkna både ekonomi och effektivitet utifrån specifika behov och förutsättningar för till exempel en given fastighet, menar Monika Adsten ansvarig för SolEl-programmet vid Elforsk. Beräkningsverktyget har använts med faktiska data från en planerad storskalig solcellsinstallation i Kongahälla, ett nytt område för bostäder, näringsliv och handel i Kungälv där Riksbyggen är mycket engagerade. Modellen ger precis information om vad, var och hur stor installationen ska vara. - Den här sortens verktyg kommer att underlätta avsevärt för oss och andra bygg- och fastighetsbolag. Nu kan vi enkelt beräkna vad som är ekonomiskt sett mest lönsamt och energimässigt mest effektivt utan att vid varje tillfälle börja från noll med utredningar och konsulter, konstaterar Kjell Berndtsson, energiansvarig Riksbyggen. Projektledaren Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation som drivit projektet konstaterar att ekonomisk optimering är centralt för att ny teknik ska slå igenom. - Det räcker inte med att en ny teknik görs tillgänglig. Den måste också användas effektivt. Varje investerad krona ska göra maximal nytta och det gör den endast om man har rätt ingångsvärden, vilket vi kan uppnå med det här verktyget. Verktyget, Solelekonomi 1.0, finns tillgängligt via SolEl-programmets hemsida: http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Berakningsverktyg/ För mer information kontakta: Joakim Widén, Uppsala universitet, 018-471 37 82 Monika Adsten, Elforsk, 08-677 27 35 Kjell Berndtsson, Riksbyggen, 0703-50 05 10 Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, 0706-45 37 56.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Verktyg optimerar solenergianläggningar

2011-02-23
I en färsk rapport från SolEl-programmet presenteras en beräkningsmodell för att optimera solelanläggningar. Verktyget kan användas för optimering av både små- och storskaliga anläggningar och är nu tillgängligt gratis via webben. Modellen har tagits fram av Joakim Widén, tekn dr och forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala i samarbete med SolEl-programmet, Riksbyggen, Högskolan i Gävle och Sustainable Innovation.

Genom att mata in data om exempelvis solinstrålning, elanvändning och priser kan beräkningsverktyget hjälpa fastighetsägare och elproducenter att optimera sina solelanläggningar storleksmässigt för specifika förhållanden när det gäller förbrukning, geografi och kostnader. Beräkningarna kan göras med siffror timme för timme, både vad gäller solinstrålning, elpriser och användande. Detaljnivån gör att den ekonomiska och energimässiga effektiviteten kan säkerställas på ett enklare sätt än tidigare.

- Även om det tidigare har funnits verktyg för att beräkna solelanläggningars effektivitet, är det ett stort steg framåt att så här enkelt kunna beräkna både ekonomi och effektivitet utifrån specifika behov och förutsättningar för till exempel en given fastighet, menar Monika Adsten ansvarig för SolEl-programmet vid Elforsk.

Beräkningsverktyget har använts med faktiska data från en planerad storskalig solcellsinstallation i Kongahälla, ett nytt område för bostäder, näringsliv och handel i Kungälv där Riksbyggen är mycket engagerade. Modellen ger precis information om vad, var och hur stor installationen ska vara.

- Den här sortens verktyg kommer att underlätta avsevärt för oss och andra bygg- och fastighetsbolag. Nu kan vi enkelt beräkna vad som är ekonomiskt sett mest lönsamt och energimässigt mest effektivt utan att vid varje tillfälle börja från noll med utredningar och konsulter, konstaterar Kjell Berndtsson, energiansvarig Riksbyggen.

Projektledaren Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation som drivit projektet konstaterar att ekonomisk optimering är centralt för att ny teknik ska slå igenom.

- Det räcker inte med att en ny teknik görs tillgänglig. Den måste också användas effektivt. Varje investerad krona ska göra maximal nytta och det gör den endast om man har rätt ingångsvärden, vilket vi kan uppnå med det här verktyget.

Verktyget, Solelekonomi 1.0, finns tillgängligt via SolEl-programmets hemsida: http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Berakningsverktyg/

För mer information kontakta:
Joakim Widén, Uppsala universitet, 018-471 37 82
Monika Adsten, Elforsk, 08-677 27 35
Kjell Berndtsson, Riksbyggen, 0703-50 05 10
Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, 0706-45 37 56.

Senaste nyheter