Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Värmepumpmarknaden backade

https://www.klimatsmart.se/images/news/svep133x47.gif

Försäljningen av värmepumpar minskade under det fjärde kvartalet 2011. Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen inom detta produktsegment med 35 %. På helårsbasis var minskningen 32 % jämfört med 2010. Luft-luftvärmepumparna har under året minskat med 24 % (-30 %, Q4). Försäljningen av frånluftvärmepumpar har påverkats negativt av låg nyproduktion av småhus och har under året minskat antalet sålda värmepumpar med 9 % (-14 %, Q4). Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så minskade marknaden med 25 % under det fjärde kvartalet och under hela året har marknaden minskat med 16 %. Bergvärmepumparna är det segment som under året gått bäst, med en minskning på 2 % (-17 % under fjärde kvartalet). Trots årets försäljningsminskning såldes det under 2011 fler än 100 000 värmepumpar till småhusmarknaden. Det innebär att det under året installerades nya värmepumpar i drygt 5 % av de svenska småhusen. Med undantag för 2007, var 2011 det 7:e året i rad som försäljningen låg över 100 000 värmepumpar. Fastighetsmarknaden är den marknad som under 2011 varit starkast. Under de första tre kvartalen ökade den installerade effekten med 28 % jämfört med de samma period 2010. Under fjärde kvartalet har även marknaden för fastighetsvärmepumpar känt av nedgången och den installerade effekten minskade med 23 %. Totalt under året ökade marknaden för fastighetsvärmepumpar med 6 %. Värdet av värmepumpförsäljningen under 2011 i konsumentled beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 10 % jämfört med 2010.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Värmepumpmarknaden backade

2012-01-18
Försäljningen av värmepumpar minskade under det fjärde kvartalet 2011. Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen inom detta produktsegment med 35 %. På helårsbasis var minskningen 32 % jämfört med 2010. Luft-luftvärmepumparna har under året minskat med 24 % (-30 %, Q4). Försäljningen av frånluftvärmepumpar har påverkats negativt av låg nyproduktion av småhus och har under året minskat antalet sålda värmepumpar med 9 % (-14 %, Q4).

Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så minskade marknaden med 25 % under det fjärde kvartalet och under hela året har marknaden minskat med 16 %.

Bergvärmepumparna är det segment som under året gått bäst, med en minskning på 2 % (-17 % under fjärde kvartalet).

Trots årets försäljningsminskning såldes det under 2011 fler än 100 000 värmepumpar till småhusmarknaden. Det innebär att det under året installerades nya värmepumpar i drygt 5 % av de svenska småhusen. Med undantag för 2007, var 2011 det 7:e året i rad som försäljningen låg över 100 000 värmepumpar.

Fastighetsmarknaden är den marknad som under 2011 varit starkast. Under de första tre kvartalen ökade den installerade effekten med 28 % jämfört med de samma period 2010. Under fjärde kvartalet har även marknaden för fastighetsvärmepumpar känt av nedgången och den installerade effekten minskade med 23 %. Totalt under året ökade marknaden för fastighetsvärmepumpar med 6 %.

Värdet av värmepumpförsäljningen under 2011 i konsumentled beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 10 % jämfört med 2010.

Senaste nyheter