Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Värme från industrin i fjärrvärmenäten

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96aa.jpg

Idag tar fjärrvärmeföretag i Sverige vara på värme från 75 industriföretag, huvudsakligen från basindustri. Totalt levererar industrin nära 4 100 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 205 000 villor. Den senaste statistiken från Svensk Fjärrvärme visar att värmen från industrin i fjärrvärmenäten ökade från cirka 3 500 GWh (2009) till nära 4 100 GWh (2010). Under 2010 startade ytterligare sex samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrin för att ta vara på den värme som blir över i produktionen, så kallad restvärme eller industriell spillvärme. – Det är glädjande att andelen restvärme i fjärrvärmenäten ökar. Vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle. Tack vare utbyggda fjärvärmenät är Sverige bäst i klassen på detta område, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Värmen kommer främst från basindustri, exempelvis raffinaderier, kemi-, stål- och pappersindustrier. Som listan nedan visar är det fjärrvärmeföretag i kommuner med tung industri som också har mest restvärme i sina nät. – Alla tjänar på mer restvärme i fjärrvärmenäten. Undersökningar visar att industrins konkurrenskraft ökar när den kan sälja värme till fjärrvärmeföretagen, samtidigt ger det lägre fjärrvärmepriser för kunderna. Idag står restvärmen för sex procent av värmeproduktionen. Vår prognos är att spillvärmen kommer att öka ytterligare, till 10 procent av den totala produktionen år 2015, säger Ulrika Jardfelt. Det finns samarbeten mellan industrier och fjärrvärme som inte är med i statistiken. Det beror på att de använder andra sätt att ta tillvara värme från produktion. Ett exempel är Luleå Energi som producerar den mesta av värmen med hjälp av gaser från SSAB, men den processen definieras inte som restvärme i statistiken. De tio ledande företagen på industriell restvärme i Sverige: - Göteborg Energi AB, Göteborg, Partille, 1106 GWh - Pite Energi AB, Piteå, 319 GWh - Öresundskraft AB, Helsingborg, 296 GWh - Karlshamn Energi AB, Karlshamn, 181 GWh - Gävle Energi AB, Gävle, 178 GWh - Varberg Energi AB, Varberg, 144 GWh - Köpings kommun, Köping, 126 GWh - E.ON Malmö, Malmö, 125 GWh - Oxelö Energi AB, Oxelösund, 116 GWh - Borlänge Energi AB, Borlänge, 115 GWh

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Värme från industrin i fjärrvärmenäten

2012-04-24
Idag tar fjärrvärmeföretag i Sverige vara på värme från 75 industriföretag, huvudsakligen från basindustri. Totalt levererar industrin nära 4 100 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 205 000 villor.

Den senaste statistiken från Svensk Fjärrvärme visar att värmen från industrin i fjärrvärmenäten ökade från cirka 3 500 GWh (2009) till nära 4 100 GWh (2010). Under 2010 startade ytterligare sex samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrin för att ta vara på den värme som blir över i produktionen, så kallad restvärme eller industriell spillvärme.

– Det är glädjande att andelen restvärme i fjärrvärmenäten ökar. Vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle. Tack vare utbyggda fjärvärmenät är Sverige bäst i klassen på detta område, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Värmen kommer främst från basindustri, exempelvis raffinaderier, kemi-, stål- och pappersindustrier. Som listan nedan visar är det fjärrvärmeföretag i kommuner med tung industri som också har mest restvärme i sina nät.

– Alla tjänar på mer restvärme i fjärrvärmenäten. Undersökningar visar att industrins konkurrenskraft ökar när den kan sälja värme till fjärrvärmeföretagen, samtidigt ger det lägre fjärrvärmepriser för kunderna. Idag står restvärmen för sex procent av värmeproduktionen. Vår prognos är att spillvärmen kommer att öka ytterligare, till 10 procent av den totala produktionen år 2015, säger Ulrika Jardfelt.

Det finns samarbeten mellan industrier och fjärrvärme som inte är med i statistiken. Det beror på att de använder andra sätt att ta tillvara värme från produktion. Ett exempel är Luleå Energi som producerar den mesta av värmen med hjälp av gaser från SSAB, men den processen definieras inte som restvärme i statistiken.

De tio ledande företagen på industriell restvärme i Sverige:
- Göteborg Energi AB, Göteborg, Partille, 1106 GWh
- Pite Energi AB, Piteå, 319 GWh
- Öresundskraft AB, Helsingborg, 296 GWh
- Karlshamn Energi AB, Karlshamn, 181 GWh
- Gävle Energi AB, Gävle, 178 GWh
- Varberg Energi AB, Varberg, 144 GWh
- Köpings kommun, Köping, 126 GWh
- E.ON Malmö, Malmö, 125 GWh
- Oxelö Energi AB, Oxelösund, 116 GWh
- Borlänge Energi AB, Borlänge, 115 GWh

Senaste nyheter