Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Världens skogar är vattenförsörjare

https://www.klimatsmart.se/images/news/dimmaoversavsjo250x188.jpg

Världens skogar spelar en viktig roll genom att försörja atmosfären med vattenånga som blir regn. En ny studie som publiceras i Global Change Biology visar att skogarnas betydelse i vattnets kretslopp ofta förbises i de system som utvecklas för att förvalta vattenresurser, till exempel inom EU. Studien som gjorts av David Ellison, Martyn Futter och Kevin Bishop vid SLU visar att om skogstäcket minskar så minskar även nederbörden på regional och global skala. För att få en rättvis bild av skogarnas roll i vattnets kretslopp bör detta vägas in. – Är skogar bra för vatten? Det är en till synes enkel fråga som delar forskarna i två läger. De som ser träd som vattenförbrukare och de som ser träd som vattenförsörjare, säger David Ellison som studerar resurshushållning inom forskningsprogrammet Future Forests. Skillnaden mellan de olika lägren beror på vilken skala man betraktar. I ett lokalt perspektiv kan ett träd ses som en förbrukare av vatten. Men i större perspektiv försörjer skogarna atmosfären med vattenånga som transporteras runt globen. Vissa torra platser är helt beroende av regn som kommer via atmosfären från bland annat skogsbeklädda områden. Synen på skogen som förbrukare av vatten har även fått genomslag i EU:s vattendirektiv. Vattendirektivets strategier för prissättning av vatten tar inte hänsyn till skogarnas bidrag till vattnets kretslopp. Samma sak gäller Water Footprint, ett verktyg som utvecklas för att kommunicera en process eller produkts förbrukning av vatten. Men avskogning och omvandling av skogsmark till jordbruksmark eller stadsbebyggelse kommer att ha negativ effekt på den globala regnmängden. I liten skala och under en kortare tidsrymd märks kanske inte så stor effekt men om avskogningen fortgår och större landarealer förlorar sitt skogstäcke finns en stor risk för att vattentillgången minskar på många platser. Återbeskogning och nyanläggning av skogar kan å andra sidan bli ett värdefullt verktyg för att möta problem med torka som klimatförändringarna för med sig. David Ellison argumenterar för en förändrad syn på relationen mellan skogar och vatten. – Skogarnas bidrag till vattnets kretslopp är avgörande för människors välfärd och överlevnad i ett varmare klimat. De borde ses som en global kollektiv nyttighet, en tillgång som ska skyddas och vårdas till förmån för alla människor. För mer information, kontakta: Annika Mossing, Future Forests, 0727-10 39 44 David Ellison, forskare Future Forests, 0036-30-929-5246.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Världens skogar är vattenförsörjare

2011-12-12
Vattenånga avges från växter och
bidrar till att skapa regn.
Världens skogar spelar en viktig roll genom att försörja atmosfären med vattenånga som blir regn. En ny studie som publiceras i Global Change Biology visar att skogarnas betydelse i vattnets kretslopp ofta förbises i de system som utvecklas för att förvalta vattenresurser, till exempel inom EU.

Studien som gjorts av David Ellison, Martyn Futter och Kevin Bishop vid SLU visar att om skogstäcket minskar så minskar även nederbörden på regional och global skala. För att få en rättvis bild av skogarnas roll i vattnets kretslopp bör detta vägas in.

– Är skogar bra för vatten? Det är en till synes enkel fråga som delar forskarna i två läger. De som ser träd som vattenförbrukare och de som ser träd som vattenförsörjare, säger David Ellison som studerar resurshushållning inom forskningsprogrammet Future Forests. Skillnaden mellan de olika lägren beror på vilken skala man betraktar.

I ett lokalt perspektiv kan ett träd ses som en förbrukare av vatten. Men i större perspektiv försörjer skogarna atmosfären med vattenånga som transporteras runt globen. Vissa torra platser är helt beroende av regn som kommer via atmosfären från bland annat skogsbeklädda områden.

Synen på skogen som förbrukare av vatten har även fått genomslag i EU:s vattendirektiv. Vattendirektivets strategier för prissättning av vatten tar inte hänsyn till skogarnas bidrag till vattnets kretslopp. Samma sak gäller Water Footprint, ett verktyg som utvecklas för att kommunicera en process eller produkts förbrukning av vatten.

Men avskogning och omvandling av skogsmark till jordbruksmark eller stadsbebyggelse kommer att ha negativ effekt på den globala regnmängden. I liten skala och under en kortare tidsrymd märks kanske inte så stor effekt men om avskogningen fortgår och större landarealer förlorar sitt skogstäcke finns en stor risk för att vattentillgången minskar på många platser.

Återbeskogning och nyanläggning av skogar kan å andra sidan bli ett värdefullt verktyg för att möta problem med torka som klimatförändringarna för med sig.

David Ellison argumenterar för en förändrad syn på relationen mellan skogar och vatten.

– Skogarnas bidrag till vattnets kretslopp är avgörande för människors välfärd och överlevnad i ett varmare klimat. De borde ses som en global kollektiv nyttighet, en tillgång som ska skyddas och vårdas till förmån för alla människor.

För mer information, kontakta:
Annika Mossing, Future Forests, 0727-10 39 44
David Ellison, forskare Future Forests, 0036-30-929-5246.

Artikeln kan laddas ner här: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2486.2011.02589.x/full
Foto: Anders Esselin

Senaste nyheter