Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Vad krävs för att nå EUs klimatmål?

https://www.klimatsmart.se/images/news/sweco-anna-joelsson180x185.jpg

Den 25 maj var det val till EU-parlamentet. Den fråga som vi svenskar tyckte var viktigast för oss inför valet var miljö och klimatfrågan och det brukar råda enighet om att miljöfrågor är precis sådant som EU ska hålla på med. Just nu pågår en intensiv debatt inom EU om vilka utsläppsminskningsnivåer EU ska nå till olika årtal. Räcker det med ett mål om 40% minskade utsläpp till 2030, eller måste vi minska med 60% till 2030 för att kunna nå målet om 95% till 2050? Visst spelar det roll hur ambitiösa mål EU själv kan prestera, när man ska förhandla fram ett nytt klimatavtal på FNs viktiga klimatmöte i Paris 2015, men högt uppsatta mål i all ära – det viktigaste för klimatet är inte att vi har mål utan att vi minskar utsläppen. Det senaste halvåret har röster höjts för att EU halkar efter och inte längre tar täten i klimatpolitiken. Ute i världen tycker man att det pratas mycket om målnivåer, och skrivs tjusiga planer om hur långt man kommer att nå men att länderna saknar de lagförslag som ska omvandla måldokumenten till verklighet. Det är inte utan att man kan förstå kritiken i ljuset av ett par märkliga lagförslag den senaste tiden. Jag tänker dels på att man i Sverige vill göra det olagligt för kommuner att ställa högre energikrav på byggnader än byggreglernas miniminivå. Alla de städer som sedan flera år byggt mycket energieffektivare än lagen kräver skulle alltså tvingas sluta med det. Andra exempel finns i Tyskland och Spanien där man vill införa skatt på egenproducerad solel. I Spanien har utbyggnaden av solel gått så fort att utbudet är större än efterfrågan och därför har man infört en skatt på att producera solel som ska göra det olönsamt för privatpersoner att använda sina solceller. Och för att mäta produktionen (och beskatta den) måste alla solceller vara kopplade till nätet, annars kan man få böta 30 miljoner euro! Och de som tidigare sålt sitt överskott av solel till nätet får sluta med det, då det blivit olagligt. Vill du veta mer om hur olika länder försöker eller inte försöker uppnå EUs klimatmål så kan du leta i den omfattande studien av 66 länders klimatlagstiftning som the Global Legislators Organisation (GLOBE International) släppte i februari .

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Vad krävs för att nå EUs klimatmål?

2014-06-04
Anna Joelsson, Sweco
Den 25 maj var det val till EU-parlamentet. Den fråga som vi svenskar tyckte var viktigast för oss inför valet var miljö och klimatfrågan och det brukar råda enighet om att miljöfrågor är precis sådant som EU ska hålla på med.

Just nu pågår en intensiv debatt inom EU om vilka utsläppsminskningsnivåer EU ska nå till olika årtal. Räcker det med ett mål om 40% minskade utsläpp till 2030, eller måste vi minska med 60% till 2030 för att kunna nå målet om 95% till 2050? Visst spelar det roll hur ambitiösa mål EU själv kan prestera, när man ska förhandla fram ett nytt klimatavtal på FNs viktiga klimatmöte i Paris 2015, men högt uppsatta mål i all ära – det viktigaste för klimatet är inte att vi har mål utan att vi minskar utsläppen.

Det senaste halvåret har röster höjts för att EU halkar efter och inte längre tar täten i klimatpolitiken. Ute i världen tycker man att det pratas mycket om målnivåer, och skrivs tjusiga planer om hur långt man kommer att nå men att länderna saknar de lagförslag som ska omvandla måldokumenten till verklighet. Det är inte utan att man kan förstå kritiken i ljuset av ett par märkliga lagförslag den senaste tiden.

Jag tänker dels på att man i Sverige vill göra det olagligt för kommuner att ställa högre energikrav på byggnader än byggreglernas miniminivå. Alla de städer som sedan flera år byggt mycket energieffektivare än lagen kräver skulle alltså tvingas sluta med det.

Andra exempel finns i Tyskland och Spanien där man vill införa skatt på egenproducerad solel. I Spanien har utbyggnaden av solel gått så fort att utbudet är större än efterfrågan och därför har man infört en skatt på att producera solel som ska göra det olönsamt för privatpersoner att använda sina solceller. Och för att mäta produktionen (och beskatta den) måste alla solceller vara kopplade till nätet, annars kan man få böta 30 miljoner euro! Och de som tidigare sålt sitt överskott av solel till nätet får sluta med det, då det blivit olagligt.

Vill du veta mer om hur olika länder försöker eller inte försöker uppnå EUs klimatmål så kan du leta i den omfattande studien av 66 länders klimatlagstiftning som the Global Legislators Organisation (GLOBE International) släppte i februari .

Du kan söka efter önskat land här:
www.globeinternational.org/studies/legislation/climate

/ Anna Joelsson, Sweco

Senaste nyheter