Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

U&We & ZeroMissions klimatbokslut 2016

https://www.klimatsmart.se/images/news/zeromission-klimatbokslut250x310.jpg

Som en del av vårt kvalitets- och miljöarbete följer vi upp vår verksamhets klimatpåverkan med hjälp av klimatverktyget Our Impacts. För verksamhetsåret 2015/2016 har U&We och ZeroMission tillsammans haft en klimatpåverkan på 25 ton CO2e (17 ton föregående år). Det motsvarar knappt 2 ton CO2e/anställd (1,3 ton 2014/15). Klimatpåverkan skiljer sig något mellan bolagen: 1,7 ton CO2e/anställd för U&We och 2,4 ton CO2e/ anställd för ZeroMission. För båda bolagen är de mest betydande utsläppskällorna tjänsteresor (86 %) och pendlingsresor (10 %). För ZeroMission är platsbesök hos utvalda klimat-kompensationsprojekt en viktig kvalitetsaspekt. För U&We är det framförallt kunskapsutbytet med Brasilien som bidragit till utsläppen från tjänsteresor.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter