Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Utsläppshandeln i Europa utökas

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

Från den 1 januari är EU:s utsläppshandel sammankopplad med den i Schweiz. Det innebär ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter och en likvärdig prissättning på de två marknaderna. En konsekvens blir att det krävs utsläppsrätter för att flyga till och från Schweiz. – EU har aldrig tidigare länkat sin utsläppshandel med något annat system. Därför är det här ett principiellt viktigt beslut. En större marknad innebär bättre möjligheter till kostnadseffektiva utsläppsminskningar och en mer stabil prisnivå. Ambitionen bör vara att vidga utsläppshandeln ytterligare, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket. EU:s lagstiftning ger möjlighet att koppla utsläppshandeln till andra kompatibla system i världen på nationell eller regional nivå. Tidigare har det inte skett även om samtal pågått med internationella partners. Under de senaste åren har Schweiz anpassat sin utsläppshandel för att bli kompatibel med EU:s, vilket skapat förutsättningar för sammankopplingen. EU och Schweiz har därefter ingått ett avtal som trädde i kraft den 1 januari och som innehåller ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter. I praktiken innebär det att svenska företag numera kan använda schweiziska utsläppsrätter för att betala för sina utsläpp. Auktionering av utsläppsrätter kommer dock även i fortsättningen att ske separat. En viktig skillnad blir för flygoperatörer som flyger mellan Schweiz och flygplatser belägna inom EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet). De behöver numera erlägga utsläppsrätter, vilket inte var fallet tidigare.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Utsläppshandeln i Europa utökas

2020-01-27
Från den 1 januari är EU:s utsläppshandel sammankopplad med den i Schweiz. Det innebär ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter och en likvärdig prissättning på de två marknaderna. En konsekvens blir att det krävs utsläppsrätter för att flyga till och från Schweiz.

– EU har aldrig tidigare länkat sin utsläppshandel med något annat system. Därför är det här ett principiellt viktigt beslut. En större marknad innebär bättre möjligheter till kostnadseffektiva utsläppsminskningar och en mer stabil prisnivå. Ambitionen bör vara att vidga utsläppshandeln ytterligare, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

EU:s lagstiftning ger möjlighet att koppla utsläppshandeln till andra kompatibla system i världen på nationell eller regional nivå. Tidigare har det inte skett även om samtal pågått med internationella partners. Under de senaste åren har Schweiz anpassat sin utsläppshandel för att bli kompatibel med EU:s, vilket skapat förutsättningar för sammankopplingen. EU och Schweiz har därefter ingått ett avtal som trädde i kraft den 1 januari och som innehåller ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter.

I praktiken innebär det att svenska företag numera kan använda schweiziska utsläppsrätter för att betala för sina utsläpp. Auktionering av utsläppsrätter kommer dock även i fortsättningen att ske separat.

En viktig skillnad blir för flygoperatörer som flyger mellan Schweiz och flygplatser belägna inom EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet). De behöver numera erlägga utsläppsrätter, vilket inte var fallet tidigare.

Senaste nyheter