Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Start för nytt klimatnätverk i Nacka

https://www.klimatsmart.se/images/news/nacka-per-enarsson250x138.jpg

Idag möttes företag i Nacka för första gången för att tillsammans med kommunen verka för ett klimatneutralt Nacka till 2045. Syftet är att bidra till att mildra effekter av kommande klimatförändringar globalt och lokalt. Ett 70-tal företag samlades tidigare idag till det digitala seminariet. På agendan stod konkreta exempel från företagare som arbetat klimatmedvetet för att lyfta sin verksamhet och samtidigt reducera kostnader. Ytterligare programpunkter var information om hur Nacka kommun kan stötta näringslivet genom sina energi- och klimatrådgivare, samt en inspirationsföreläsning av klimatexperten och Nacka kommuns miljöpristagare Martin Hedberg. Seminariet avslutades med gruppdiskussioner om vilka utmaningar företagen står inför och hur man kan samarbeta vidare. – Nacka kommun värnar om sina företagare och önskar givetvis att de ska växa och generera tillväxt och arbetstillfällen. Tillväxten är en förutsättning för att vi ska kunna ta klimatinitiativ, det är bara välmående och framgångsrika företag som kan satsa på klimatet. Kan kommunen bidra till att öka utväxlingen genom ett nätverk kring dessa frågor så vill vi gärna stå till förfogande och bidra med det vi kan bidra med, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) som inledde dagens seminarium. – Idag gick starten på en gemensam resa tillsammans med Nackas företagare. Det är många företag och branscher som är representerade till första mötet och vi hoppas på att än fler företag ansluter sig. Ingen enskild aktör kan göra allt men tillsammans kan vi ta märkbara klimatkliv för att minimera vår påverkan på klimatet, säger Per Enarsson, miljöchef i Nacka. Miljönätverket är ett initiativ från Nacka kommun. Ambitionen är att nätverket möts en till två gånger per år och ge varandra inspiration och vägledning hur man kan gå tillväga utifrån en färdplan för att bli klimatneutrala, uppnå nettonoll-utsläpp av klimatgaser, till senast år 2045. Mer information om klimatneutrala Nacka finns här: www.nacka.se/klimatneutralanacka

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Start för nytt klimatnätverk i Nacka

2020-10-09
Per Enarsson, miljöchef Nacka kommun
Idag möttes företag i Nacka för första gången för att tillsammans med kommunen verka för ett klimatneutralt Nacka till 2045. Syftet är att bidra till att mildra effekter av kommande klimatförändringar globalt och lokalt.

Ett 70-tal företag samlades tidigare idag till det digitala seminariet. På agendan stod konkreta exempel från företagare som arbetat klimatmedvetet för att lyfta sin verksamhet och samtidigt reducera kostnader. Ytterligare programpunkter var information om hur Nacka kommun kan stötta näringslivet genom sina energi- och klimatrådgivare, samt en inspirationsföreläsning av klimatexperten och Nacka kommuns miljöpristagare Martin Hedberg. Seminariet avslutades med gruppdiskussioner om vilka utmaningar företagen står inför och hur man kan samarbeta vidare.

– Nacka kommun värnar om sina företagare och önskar givetvis att de ska växa och generera tillväxt och arbetstillfällen. Tillväxten är en förutsättning för att vi ska kunna ta klimatinitiativ, det är bara välmående och framgångsrika företag som kan satsa på klimatet. Kan kommunen bidra till att öka utväxlingen genom ett nätverk kring dessa frågor så vill vi gärna stå till förfogande och bidra med det vi kan bidra med, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) som inledde dagens seminarium.

– Idag gick starten på en gemensam resa tillsammans med Nackas företagare. Det är många företag och branscher som är representerade till första mötet och vi hoppas på att än fler företag ansluter sig. Ingen enskild aktör kan göra allt men tillsammans kan vi ta märkbara klimatkliv för att minimera vår påverkan på klimatet, säger Per Enarsson, miljöchef i Nacka.

Miljönätverket är ett initiativ från Nacka kommun. Ambitionen är att nätverket möts en till två gånger per år och ge varandra inspiration och vägledning hur man kan gå tillväga utifrån en färdplan för att bli klimatneutrala, uppnå nettonoll-utsläpp av klimatgaser, till senast år 2045.

Mer information om klimatneutrala Nacka finns här: www.nacka.se/klimatneutralanacka
Källa: Nacka kommun

Senaste nyheter