Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Globalt miljömöte fokuserar på grön återhämtning

https://www.klimatsmart.se/images/news/logo_regeringskansliet.gif

Världens miljöministrar samlas digitalt den 22 och 23 februari för att diskutera grön återhämtning och fatta beslut om prioriteringar inför FN:s miljömöte. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar i mötet. Temat för denna upplaga av FN:s miljömöte, UNEA5, är “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”. Mötet är på grund av coronapandemin uppdelat på två tillfällen, där detta är det första och det nästa sker i februari/mars 2022. Under mötet kommer miljöministrar från FN:s medlemsstater att delta i en ledarskapsdialog som fokuserar på miljöperspektivet i återhämtningen efter Covid-19 pandemin. − Vägen till återhämtning efter pandemin kommer att vara lång, men den innebär också en möjlighet att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att vi nu pratar om grön återhämtning på global nivå. Jag hoppas också på att fortsätta de diskussionerna under miljökonferensen Stockholm+50 nästa år, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. I vanliga fall samlas världens miljöministrar vartannat år i Nairobi för att besluta om globala åtgärder för miljön under FN:s miljömöte, det högsta beslutande organet under FN:s mijöprogram. Eftersom mötet denna gång sker digitalt, kommer inga förhandlingar om ytterligare åtgärder på miljöområdet att ske. Mötet kommer däremot att besluta inom vilka områden FN:s miljöprogram skall arbeta med under kommande år, genom antagande av en ny så kallad medellångsiktig strategi. Diskussionerna kommer att återupptas under den andra delen av mötet som kommer att äga rum i februari/mars 2022 på plats i Nairobi.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Globalt miljömöte fokuserar på grön återhämtning

2021-02-22
Världens miljöministrar samlas digitalt den 22 och 23 februari för att diskutera grön återhämtning och fatta beslut om prioriteringar inför FN:s miljömöte. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar i mötet.

Temat för denna upplaga av FN:s miljömöte, UNEA5, är “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”. Mötet är på grund av coronapandemin uppdelat på två tillfällen, där detta är det första och det nästa sker i februari/mars 2022.

Under mötet kommer miljöministrar från FN:s medlemsstater att delta i en ledarskapsdialog som fokuserar på miljöperspektivet i återhämtningen efter Covid-19 pandemin.

− Vägen till återhämtning efter pandemin kommer att vara lång, men den innebär också en möjlighet att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att vi nu pratar om grön återhämtning på global nivå. Jag hoppas också på att fortsätta de diskussionerna under miljökonferensen Stockholm+50 nästa år, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

I vanliga fall samlas världens miljöministrar vartannat år i Nairobi för att besluta om globala åtgärder för miljön under FN:s miljömöte, det högsta beslutande organet under FN:s mijöprogram. Eftersom mötet denna gång sker digitalt, kommer inga förhandlingar om ytterligare åtgärder på miljöområdet att ske. Mötet kommer däremot att besluta inom vilka områden FN:s miljöprogram skall arbeta med under kommande år, genom antagande av en ny så kallad medellångsiktig strategi. Diskussionerna kommer att återupptas under den andra delen av mötet som kommer att äga rum i februari/mars 2022 på plats i Nairobi.

Senaste nyheter