Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Utbildning i Internrevision och den miljöansvariges roll

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljostegen-utbildning250x74.jpg

Internrevision och den miljöansvariges roll: 12 november klockan: 9:00-16:30 Syftet med utbildningen är stärka internrevisorer och miljöansvariga i deras roller i organisationen. Utbildningen ger er grundläggande nycklar för att genomföra internrevisioner i företaget, den kombinerar internrevisorns med den miljöansvariges roll. Grundkurs för miljöansvariga: 29 april klockan: 10:00-15:00 14 oktober klockan 10:00-15:00 Syftet med utbildningen är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete. Utbildningen är vanligtvis 6-9 h och anpassas efter era behov. Utbildningen berör: - Konsten att arbeta med miljöledning - Miljöbalken och egenkontroll Läs mer på vår hemsida om priser och andra utbildningar: www.miljostegen.se - Grundläggande miljökunskap

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter