Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Uppdaterade miljökrav för livsmedelsupphandlingar från Miljöstyrningsrådet

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljosttyr200x226.jpg

Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och sociala hänsyn vid livsmedelsupphandlingar. Det handlar om krav på färska, frysta, torkade och konserverade produkter av frukt och grönsaker samt spannmålsprodukter och socker (tidigare bröd, mjöl, gryn, socker och ris). - Vid uppdateringen har vi haft upphandlarna i fokus. Ambitionen har varit att hitta ett fåtal drivande krav som leder till en miljöförbättring och förbättrade arbetsvillkor genom att ställa krav i offentlig upphandling. Detta har lett till att några kriterier har lyfts bort och ett fåtal nya krav har tillkommit, berättar Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Uppdateringen innebär att exempelvis tidigare krav på slam från avloppsreningsverk, rötrester, kväve- och fosforanvändning vid odling har lyfts bort, eftersom det har visat sig vara svårt att driva och följa upp sådana genom krav genom offentlig upphandling. - Alla krav som ställs vid upphandling måste vara möjliga att följa upp. Även om de krav som vi nu väljer att ta bort är oerhört viktiga ur miljösynpunkt, får de inte vara för krångliga för upphandlare och leverantörer att hantera. När det handlar om t.ex. sammansatta produkter kan det vara mer problematiskt med uppföljningen så de tas därmed bort, fortsätter Lisa. Nytillkomna krav på områdena frukt och grönt samt spannmålsprodukter handlar om krav på ansvarsfullt producerad palmolja och resthalter av bekämpningsmedel i grönsaker.. När det gäller palmoljan är det väl känt vilken problematik som är kopplat till odlingen. Expansionen av plantagerna leder till ökad avskogning och minskad biologisk mångfald, men det finns system som verkar för att förbättra produktionen. När det gäller resthalter av bekämpningsmedel regleras detta på EU-nivå när det gäller barnmat. Motsvarande regler finns inte för övrig konsumtion, utan där regleras det per enskilt ämne, vilket gör att den totala mängden kan vara varierande och i vissa fall mycket hög. Det krav som Miljöstyrningsrådet nu har tagit fram ligger i linje med reglerna för barnmat, vilket i dagsläget är ett tufft och drivande krav som ligger på spjutspetsnivå. Dessutom tillkommer ett nytt krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. I och med det nya kravet breddas det sociala kravet till att inte bara omfatta certifierade produkter, som t.ex. bananer, utan till att även omfatta produkter där det inte är vanligt förekommande med certifikat, som bär och grönsaker. Vid uppdateringen av dessa produktområden har det även lagts till exempel på vilka typer av produkter som omfattas av kraven, för att underlätta och tydliggöra både för beställare och leverantörer. För sammansatta produkter har nivån för vilka produkter som omfattas sänkts från 50 % till 20 % (av enskild vara), vilket ligger i linje med Miljöstyrningsrådets kriterier för mjölk och ägg. Kraven har tagits fram enligt Miljöstyrningsrådets kriterieprocess med hjälp av en expertgrupp bestående av Martin & Servera, Menigo, Dafgård, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Örebro läns landsting, Livsmedelsföretagen, Jönköpings läns landsting, Findus, Saltå Kvarn, Svenskt Sigill, WWF, Fairtade, Rainforest Alliance, Svenskt Retursystem. För mer information kontakta: Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet på lisa@msr.se, 08-501 055 54

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Uppdaterade miljökrav för livsmedelsupphandlingar från Miljöstyrningsrådet

2014-06-17
Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och sociala hänsyn vid livsmedelsupphandlingar. Det handlar om krav på färska, frysta, torkade och konserverade produkter av frukt och grönsaker samt spannmålsprodukter och socker (tidigare bröd, mjöl, gryn, socker och ris).

- Vid uppdateringen har vi haft upphandlarna i fokus. Ambitionen har varit att hitta ett fåtal drivande krav som leder till en miljöförbättring och förbättrade arbetsvillkor genom att ställa krav i offentlig upphandling. Detta har lett till att några kriterier har lyfts bort och ett fåtal nya krav har tillkommit, berättar Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Uppdateringen innebär att exempelvis tidigare krav på slam från avloppsreningsverk, rötrester, kväve- och fosforanvändning vid odling har lyfts bort, eftersom det har visat sig vara svårt att driva och följa upp sådana genom krav genom offentlig upphandling.

- Alla krav som ställs vid upphandling måste vara möjliga att följa upp. Även om de krav som vi nu väljer att ta bort är oerhört viktiga ur miljösynpunkt, får de inte vara för krångliga för upphandlare och leverantörer att hantera. När det handlar om t.ex. sammansatta produkter kan det vara mer problematiskt med uppföljningen så de tas därmed bort, fortsätter Lisa.

Nytillkomna krav på områdena frukt och grönt samt spannmålsprodukter handlar om krav på ansvarsfullt producerad palmolja och resthalter av bekämpningsmedel i grönsaker.. När det gäller palmoljan är det väl känt vilken problematik som är kopplat till odlingen. Expansionen av plantagerna leder till ökad avskogning och minskad biologisk mångfald, men det finns system som verkar för att förbättra produktionen. När det gäller resthalter av bekämpningsmedel regleras detta på EU-nivå när det gäller barnmat. Motsvarande regler finns inte för övrig konsumtion, utan där regleras det per enskilt ämne, vilket gör att den totala mängden kan vara varierande och i vissa fall mycket hög. Det krav som Miljöstyrningsrådet nu har tagit fram ligger i linje med reglerna för barnmat, vilket i dagsläget är ett tufft och drivande krav som ligger på spjutspetsnivå.

Dessutom tillkommer ett nytt krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. I och med det nya kravet breddas det sociala kravet till att inte bara omfatta certifierade produkter, som t.ex. bananer, utan till att även omfatta produkter där det inte är vanligt förekommande med certifikat, som bär och grönsaker.

Vid uppdateringen av dessa produktområden har det även lagts till exempel på vilka typer av produkter som omfattas av kraven, för att underlätta och tydliggöra både för beställare och leverantörer. För sammansatta produkter har nivån för vilka produkter som omfattas sänkts från 50 % till 20 % (av enskild vara), vilket ligger i linje med Miljöstyrningsrådets kriterier för mjölk och ägg.

Kraven har tagits fram enligt Miljöstyrningsrådets kriterieprocess med hjälp av en expertgrupp bestående av Martin & Servera, Menigo, Dafgård, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Örebro läns landsting, Livsmedelsföretagen, Jönköpings läns landsting, Findus, Saltå Kvarn, Svenskt Sigill, WWF, Fairtade, Rainforest Alliance, Svenskt Retursystem.

För mer information kontakta:
Lisa Sennström, projektledare på Miljöstyrningsrådet på lisa@msr.se, 08-501 055 54

Här finns kriterierna i sin helhet:
www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Livsmedel/

Senaste nyheter