Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Telge Energi om solcellssatsning i höstbudgeten

https://www.klimatsmart.se/images/news/telgeenergi250x70.jpg

Regeringens budgetproposition för 2016 innehåller en välkommen ökning av investeringsstödet till småskalig satsning på solceller. Men propositionen innehåller även regler som stoppar storskaliga satsningar på solceller på skolor, sjukhus och flerfamiljshus. Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2016, vilken innehåller en kraftig höjning av investeringsödet till solceller. En budget på 225 miljoner kronor föreslås för 2016, för att sedan öka till 390 miljoner kronor per år under 2017-2019. - Det är positivt att det nu skjuts till större resurser för att stötta utbyggnaden av solel i Sverige. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet då budgeten inte har motsvarat antalet sökande. Nu räcker pengarna ett tag till och mindre fastighetsägare och privatpersoner får tydliga incitament att satsa på solceller, säger Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen. Samtidigt innehåller budgetpropositionen också förslag som kraftfullt begränsar större fastighetsägares möjligheter att installera solceller. Ägare av flera fastigheter, till exempel kommuner, landsting, samt bostads- och fastighetsbolag, måste betala energiskatt för solelen de själva producerar på sina tak, och som de reducerar sin elförbrukning med. R­­egeringen skriver i budgetpropositionen att man vill utreda möjligheterna att införa ett särskilt stöd till de fastighetsägare som drabbas av den nya energiskatten. Det är bra att regeringen vill hitta sätt att kompensera de som drabbas av den nya skatten, men samtidigt är det märkligt att regeringen försöker lösa ett problem de själva skapat. Regeringen skriver att ett av motiven för att införa skatten är att nuvarande skattebefrielse snedvrider konkurrensen mellan elbolag och elkunder som producerar egen el. Solelkommissionen delar inte denna bedömning. - Den kundägda elproduktionen uppgår idag till mindre än en promille av elbolagens produktion. Det är omöjligt att solelen är ett problem för elbolagen och orimligt att energiskattebefrielsen snedvrider konkurrensen, säger Johan Öhnell. Den nya energiskatten kommer att orsaka en kraftig inbromsning av antalet solcellsinstallationer på stora soleffektiva tak. Om regeringen verkligen vill underlätta för egen solelproduktion är den nya energiskatten ett steg i helt fel riktning. Därmed är Solelkommissionens förhoppning att regeringen snarast reviderar förslaget. Om Solelkommissionen: Solelkommissionen är ett nätverk som har målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas. Nätverket består av HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder som representerar Stockholms stad bostadsbolag. Vi ser att dagens lagstiftning är anpassad till de gamla strukturerna med stora internationella elproducenter och miljontals elförbrukande kunder. Solel är småskalig elproduktion som aldrig kommer byggas av energibolagen och som kan stå för en viktig andel av Sveriges elbehov om regelverken utformas för att främja elkundernas medverkan.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Telge Energi om solcellssatsning i höstbudgeten

2015-09-23
Regeringens budgetproposition för 2016 innehåller en välkommen ökning av investeringsstödet till småskalig satsning på solceller. Men propositionen innehåller även regler som stoppar storskaliga satsningar på solceller på skolor, sjukhus och flerfamiljshus.

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2016, vilken innehåller en kraftig höjning av investeringsödet till solceller. En budget på 225 miljoner kronor föreslås för 2016, för att sedan öka till 390 miljoner kronor per år under 2017-2019.

- Det är positivt att det nu skjuts till större resurser för att stötta utbyggnaden av solel i Sverige. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet då budgeten inte har motsvarat antalet sökande. Nu räcker pengarna ett tag till och mindre fastighetsägare och privatpersoner får tydliga incitament att satsa på solceller, säger Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Samtidigt innehåller budgetpropositionen också förslag som kraftfullt begränsar större fastighetsägares möjligheter att installera solceller. Ägare av flera fastigheter, till exempel kommuner, landsting, samt bostads- och fastighetsbolag, måste betala energiskatt för solelen de själva producerar på sina tak, och som de reducerar sin elförbrukning med.

R­­egeringen skriver i budgetpropositionen att man vill utreda möjligheterna att införa ett särskilt stöd till de fastighetsägare som drabbas av den nya energiskatten. Det är bra att regeringen vill hitta sätt att kompensera de som drabbas av den nya skatten, men samtidigt är det märkligt att regeringen försöker lösa ett problem de själva skapat.

Regeringen skriver att ett av motiven för att införa skatten är att nuvarande skattebefrielse snedvrider konkurrensen mellan elbolag och elkunder som producerar egen el. Solelkommissionen delar inte denna bedömning.

- Den kundägda elproduktionen uppgår idag till mindre än en promille av elbolagens produktion. Det är omöjligt att solelen är ett problem för elbolagen och orimligt att energiskattebefrielsen snedvrider konkurrensen, säger Johan Öhnell.

Den nya energiskatten kommer att orsaka en kraftig inbromsning av antalet solcellsinstallationer på stora soleffektiva tak. Om regeringen verkligen vill underlätta för egen solelproduktion är den nya energiskatten ett steg i helt fel riktning. Därmed är Solelkommissionens förhoppning att regeringen snarast reviderar förslaget.

Om Solelkommissionen:

Solelkommissionen är ett nätverk som har målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas. Nätverket består av HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder som representerar Stockholms stad bostadsbolag. Vi ser att dagens lagstiftning är anpassad till de gamla strukturerna med stora internationella elproducenter och miljontals elförbrukande kunder. Solel är småskalig elproduktion som aldrig kommer byggas av energibolagen och som kan stå för en viktig andel av Sveriges elbehov om regelverken utformas för att främja elkundernas medverkan.

Mer information finns på: www.solelkommissionen.se
Källa: Telge Energi

Senaste nyheter