Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Tällberg Foundation arrangerar lär-resa

https://www.klimatsmart.se/images/news/stad236x201.png

Tällberg Foundation arrangerar årligen sedan mer än 20 år tillbaka Tällberg Forum, där ledare från hela världen samlas i Sverige Tällberg i Dalarna i juni för att dela erfarenheter och diskutera på temat ”How on earth can we live together”. Denna process har resulterat i flera betydelsefulla initiativ, som till exempel FN’s Global Compact, som togs fram efter diskussioner på Tällberg Forum 1996. Övergripande för Tällberg är ett starkt fokus på systemtänkande och samarbete mellan olika kunskapsområden för att lösa problem. Tällberg Foundation planerar nu, i samarbete med NMC, Teknikföretagen och Plast- & Kemibranscherna en lär-resa i början av 2013 för dessa organisationers medlemmar. Tällberg Foundation har med tiden byggt upp ett världsunikt kontaktnät som borgar för en resa av mycket hög kvalitet. Det planerade resmålet är Silicon Valley och San Francisco, där fokus kommer att ligga på transformativa lösningar baserat på teknologi och dataanalys, och hur dessa kan skapa helt nya möjligheter för hållbarhetsarbetet i näringslivet. Lär-resan fungerar som en mobil workshop där deltagarna genom studiebesök får nya erfarenheter och insikter de kan applicera i strategiarbetet för sin egen organisation. För att nå maximal nytta av resan rekommenderar vi att deltagande företag skickar VD/ledningsgruppsmedlem och sin miljö/hållbarhetschef. Genom att både dessa deltar tillsammans skapas samsyn och utrymme för att diskutera företagets strategiska utveckling och nya affärsmöjligheter i en inspirerande miljö. Deltagarantalet är begränsat till cirka 20 personer för att skapa en gynnsam miljö för informellt diskussioner och nätverksbyggande. Det detaljerade programmet är inte fastslaget utan kommer att anpassas efter deltagarna och deras önskemål. För att möjliggöra fortsatt planering vill vi ha in intresseanmälningar senast den 7 september. För mer information, kontakta: NMCs generalsekreterare, 010-505 10 52, mats.landen@afconsult.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Tällberg Foundation arrangerar lär-resa

2012-08-22
Tällberg Foundation arrangerar årligen sedan mer än 20 år tillbaka Tällberg Forum, där ledare från hela världen samlas i Sverige Tällberg i Dalarna i juni för att dela erfarenheter och diskutera på temat ”How on earth can we live together”.

Denna process har resulterat i flera betydelsefulla initiativ, som till exempel FN’s Global Compact, som togs fram efter diskussioner på Tällberg Forum 1996. Övergripande för Tällberg är ett starkt fokus på systemtänkande och samarbete mellan olika kunskapsområden för att lösa problem.

Tällberg Foundation planerar nu, i samarbete med NMC, Teknikföretagen och Plast- & Kemibranscherna en lär-resa i början av 2013 för dessa organisationers medlemmar. Tällberg Foundation har med tiden byggt upp ett världsunikt kontaktnät som borgar för en resa av mycket hög kvalitet.

Det planerade resmålet är Silicon Valley och San Francisco, där fokus kommer att ligga på transformativa lösningar baserat på teknologi och dataanalys, och hur dessa kan skapa helt nya möjligheter för hållbarhetsarbetet i näringslivet. Lär-resan fungerar som en mobil workshop där deltagarna genom studiebesök får nya erfarenheter och insikter de kan applicera i strategiarbetet för sin egen organisation.

För att nå maximal nytta av resan rekommenderar vi att deltagande företag skickar VD/ledningsgruppsmedlem och sin miljö/hållbarhetschef. Genom att både dessa deltar tillsammans skapas samsyn och utrymme för att diskutera företagets strategiska utveckling och nya affärsmöjligheter i en inspirerande miljö.

Deltagarantalet är begränsat till cirka 20 personer för att skapa en gynnsam miljö för informellt diskussioner och nätverksbyggande. Det detaljerade programmet är inte fastslaget utan kommer att anpassas efter deltagarna och deras önskemål.

För att möjliggöra fortsatt planering vill vi ha in intresseanmälningar senast den 7 september.

För mer information, kontakta:
NMCs generalsekreterare, 010-505 10 52, mats.landen@afconsult.com.

Senaste nyheter