Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sveriges första klimatriksdag röstade för fossilfria AP-fonder

https://www.klimatsmart.se/images/news/fossilfree-ap-fonder250x278.jpg

När över 500 människor samlades för Sveriges första klimatriksdag i Norrköping i helgen valde de att lyfta fossilfria pensionspengar som en av de högst prioriterade frågorna inför valet 2014. “Våra pensionspengar borde självklart investeras i vår framtid - inte emot den!” menar Andreas Jonsson från kampanjen Fossil Free. “Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag”, står det i motionen som röstades fram av ledamöterna i Klimatriksdag 2014. Ledamöterna bestod av människor i alla åldrar som är engagerade i klimatfrågan runtom i landet. De svenska AP-fonderna investerar idag över 32 miljarder kronor i kol, olja och gas - fossila bränslen som orsakar den globala uppvärmningen. De har innehav i 133 av de 200 bolag som har störst olje-, kol- och gastillgångar i världen. “För att uppnå de internationella klimatmålen måste minst 80% av redan funnen kol, olja och fossilgas bli kvar under marken”, berättar Andreas Jonsson, aktiv i kampanjen Fossil Free. “Jag vill att mina pensioner tryggar ett gott liv för mig i framtiden - genom att investera i de bolag som orsakar klimatförändringarna gör AP-fonderna just nu precis tvärtom.” I motionen kräver Klimatriksdagens över 500 ledamöter att politikerna i Sveriges riksdag, som har möjlighet att påverka AP-fondernas ägardirektiv, beslutar om följande: • Ägardirektivet ska tydliggöra att investeringar ska ske i enlighet med internationella klimatmål. • AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas. • AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år. • AP-fonderna ska investera i omställningen till hållbara och klimatneutrala samhällen, vilket bland annat innebär utbyggnad av förnybar energi och energieffektiviseringar. • I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete på företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott ska man sälja av placeringarna i dessa företag. “Riksdagen måste ta sitt ansvar och nu har de chansen. Bollen ligger hos allianspartierna och Socialdemokraterna i riksdagens pensionsgrupp, som just nu diskuterar AP-fondernas framtid”, säger Annelie Andersson, ordförande för Latinamerikagrupperna och aktiv i kampanjen #schysstapensioner. Motionen hade lagts fram av personer engagerade i ett stort antal svenska miljö-, klimat- och rättviseorganisationer. De två kampanjerna Fossil Free Sverige och #schysstapensioner arbetar med frågan om fossilfria respektive etiska pensioner i Sverige, en fråga vi kommer att få höra mer om under valrörelsen. “Vi tänker se till att politikerna ger besked i den här frågan, en fråga som uppenbarligen har stort stöd bland svenskarna”, säger Olivia Linander, samordnare för Fossil Free Sverige. “Fossil Free kommer t.ex. att vara på plats under Almedalsveckan, och vi tänker inte ge upp förrän AP-fonderna har divesterat ur kol, olja och gas.” Kontakt: Olivia Linander, Fossil Free Sverige, 0738-226 906, olivia@gofossilfree.org Andreas Jonsson, Fossil Free Sverige, 0739-828 707, p.andreas.jonsson@gmail.com

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sveriges första klimatriksdag röstade för fossilfria AP-fonder

2014-06-09
När över 500 människor samlades för Sveriges första klimatriksdag i Norrköping i helgen valde de att lyfta fossilfria pensionspengar som en av de högst prioriterade frågorna inför valet 2014. “Våra pensionspengar borde självklart investeras i vår framtid - inte emot den!” menar Andreas Jonsson från kampanjen Fossil Free.

“Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag”, står det i motionen som röstades fram av ledamöterna i Klimatriksdag 2014. Ledamöterna bestod av människor i alla åldrar som är engagerade i klimatfrågan runtom i landet.

De svenska AP-fonderna investerar idag över 32 miljarder kronor i kol, olja och gas - fossila bränslen som orsakar den globala uppvärmningen. De har innehav i 133 av de 200 bolag som har störst olje-, kol- och gastillgångar i världen.

“För att uppnå de internationella klimatmålen måste minst 80% av redan funnen kol, olja och fossilgas bli kvar under marken”, berättar Andreas Jonsson, aktiv i kampanjen Fossil Free. “Jag vill att mina pensioner tryggar ett gott liv för mig i framtiden - genom att investera i de bolag som orsakar klimatförändringarna gör AP-fonderna just nu precis tvärtom.”

I motionen kräver Klimatriksdagens över 500 ledamöter att politikerna i Sveriges riksdag, som har möjlighet att påverka AP-fondernas ägardirektiv, beslutar om följande:

• Ägardirektivet ska tydliggöra att investeringar ska ske i enlighet med internationella klimatmål.
• AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas.
• AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år.
• AP-fonderna ska investera i omställningen till hållbara och klimatneutrala samhällen, vilket bland annat innebär utbyggnad av förnybar energi och energieffektiviseringar.
• I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete på företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott ska man sälja av placeringarna i dessa företag.

“Riksdagen måste ta sitt ansvar och nu har de chansen. Bollen ligger hos allianspartierna och Socialdemokraterna i riksdagens pensionsgrupp, som just nu diskuterar AP-fondernas framtid”, säger Annelie Andersson, ordförande för Latinamerikagrupperna och aktiv i kampanjen #schysstapensioner.

Motionen hade lagts fram av personer engagerade i ett stort antal svenska miljö-, klimat- och rättviseorganisationer. De två kampanjerna Fossil Free Sverige och #schysstapensioner arbetar med frågan om fossilfria respektive etiska pensioner i Sverige, en fråga vi kommer att få höra mer om under valrörelsen.

“Vi tänker se till att politikerna ger besked i den här frågan, en fråga som uppenbarligen har stort stöd bland svenskarna”, säger Olivia Linander, samordnare för Fossil Free Sverige. “Fossil Free kommer t.ex. att vara på plats under Almedalsveckan, och vi tänker inte ge upp förrän AP-fonderna har divesterat ur kol, olja och gas.”

Kontakt:
Olivia Linander, Fossil Free Sverige, 0738-226 906, olivia@gofossilfree.org
Andreas Jonsson, Fossil Free Sverige, 0739-828 707, p.andreas.jonsson@gmail.com

Mer info:
www.klimatriksdag2014.se
www.gofossilfree.org/se

Senaste nyheter