Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svenskt Sigills klimatcertifiering medför minskade utsläpp

https://www.klimatsmart.se/images/news/svensktsigill-klimatcertfiering165x163.jpg

Maten som vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Gemensamt för alla utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska samtidigt som jordens befolkning ökar. Klimatcertifiering är ett verktyg som gör skillnad för vår planet. Minskade utsläpp och en ökad befolkning är en komplicerad ekvation som kräver innovation, utveckling och omställning. Flera ambitiösa odlare och lantbrukare tar redan idag ett aktivt ansvar för att minska klimatpåverkan från sin produktion. Certifikatet från klimatcertifieringen är ett kvitto på deras goda arbete och märkningen kvalitetsstämpeln. Vi välkomnar fler företag att ta sitt ansvar för klimatet och både få ett kvitto och en kvalitetsstämpel på sitt goda arbete. - Alla steg mot det hållbara samhället är viktiga steg, att klimatcertifiera produktionen är ett effektivt styrmedel och samtidigt ett stöd att luta sig emot. Klimatcertifieringen är unik i sin ställning som den enda certifieringen av sitt slag i världen, säger Britt Rahm, vd Sigill Kvalitetssystem. När fler företag ser affärsmöjligheter med att minska sin klimatpåverkan och effektivisera produktionen intensifieras samtalet om klimatförbättringar vilket leder till en ökad kunskap och efterfrågan på klimatvänliga produkter. Klimatcertifieringen är ett verktyg för odlare och lantbrukare som gör positiva skillnader för djuren, naturen och företaget. Skillnad i siffror: - Att Klimatcertifiera en uppfödning av kyckling kan minska dess klimatpåverkan med upp till 25%. - Att Klimatcertifiera en nötköttsuppfödning leder till upp till 7% minskade utsläpp av växthusgaser. - Att Klimatcertifiera en odling av vete, raps och potatis kan ge upp till 15% lägre utsläpp av växthusgaser. - Att Klimatcertifiera uppfödning av grisar kan minska växthusgasutsläppen med upp till 15%. - Att Klimatcertifiera en mjölkgård kan leda till 15% lägre utsläpp av växthusgaser. - Vid odling av grönsaker och prydnadsväxter i växthus är den viktigaste åtgärden för minskad klimatpåverkan bytet från fossil energi till förnybar energi vid uppvärmning. Detta kan minska klimatpåverkan med upp till 80%. De inriktningsspecifika regelverken för Klimatcertifieringen är framtagna med vetenskapliga fakta som grund och anpassade för att göra störst nytta. Gemensam åtgärd för all uppfödning av djur är att man ska använda sig av foder som har en låg klimatpåverkan. Inom växtodling är det valet av gödsel i kombination med ett effektivt nyttjande som är bland det viktigaste för att minska klimatpåverkan. - Att minska klimatpåverkan från produktion av mat är viktigt för en hållbar livsmedelskedja. Det unika med klimatcertifieringen är att den faktiskt garanterar åtgärder för minskad klimatpåverkan vilket betyder att odlarna och lantbrukarna gjort vad de kan för att bidra. Som konsument bör vi hålla ögonen öppna efter denna märkning. Det är ett bra sätt att bidra till att vi håller oss inom planetens gränser, säger Anna Richert, Senior expert Hållbar mat, Världsnaturfonden WWF.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svenskt Sigills klimatcertifiering medför minskade utsläpp

2017-04-12
Maten som vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Gemensamt för alla utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska samtidigt som jordens befolkning ökar. Klimatcertifiering är ett verktyg som gör skillnad för vår planet.

Minskade utsläpp och en ökad befolkning är en komplicerad ekvation som kräver innovation, utveckling och omställning. Flera ambitiösa odlare och lantbrukare tar redan idag ett aktivt ansvar för att minska klimatpåverkan från sin produktion. Certifikatet från klimatcertifieringen är ett kvitto på deras goda arbete och märkningen kvalitetsstämpeln. Vi välkomnar fler företag att ta sitt ansvar för klimatet och både få ett kvitto och en kvalitetsstämpel på sitt goda arbete.

- Alla steg mot det hållbara samhället är viktiga steg, att klimatcertifiera produktionen är ett effektivt styrmedel och samtidigt ett stöd att luta sig emot. Klimatcertifieringen är unik i sin ställning som den enda certifieringen av sitt slag i världen, säger Britt Rahm, vd Sigill Kvalitetssystem.

När fler företag ser affärsmöjligheter med att minska sin klimatpåverkan och effektivisera produktionen intensifieras samtalet om klimatförbättringar vilket leder till en ökad kunskap och efterfrågan på klimatvänliga produkter. Klimatcertifieringen är ett verktyg för odlare och lantbrukare som gör positiva skillnader för djuren, naturen och företaget.

Skillnad i siffror:

- Att Klimatcertifiera en uppfödning av kyckling kan minska dess klimatpåverkan med upp till 25%.

- Att Klimatcertifiera en nötköttsuppfödning leder till upp till 7% minskade utsläpp av växthusgaser.

- Att Klimatcertifiera en odling av vete, raps och potatis kan ge upp till 15% lägre utsläpp av växthusgaser.

- Att Klimatcertifiera uppfödning av grisar kan minska växthusgasutsläppen med upp till 15%.

- Att Klimatcertifiera en mjölkgård kan leda till 15% lägre utsläpp av växthusgaser.

- Vid odling av grönsaker och prydnadsväxter i växthus är den viktigaste åtgärden för minskad klimatpåverkan bytet från fossil energi till förnybar energi vid uppvärmning. Detta kan minska klimatpåverkan med upp till 80%.

De inriktningsspecifika regelverken för Klimatcertifieringen är framtagna med vetenskapliga fakta som grund och anpassade för att göra störst nytta. Gemensam åtgärd för all uppfödning av djur är att man ska använda sig av foder som har en låg klimatpåverkan. Inom växtodling är det valet av gödsel i kombination med ett effektivt nyttjande som är bland det viktigaste för att minska klimatpåverkan.

- Att minska klimatpåverkan från produktion av mat är viktigt för en hållbar livsmedelskedja. Det unika med klimatcertifieringen är att den faktiskt garanterar åtgärder för minskad klimatpåverkan vilket betyder att odlarna och lantbrukarna gjort vad de kan för att bidra. Som konsument bör vi hålla ögonen öppna efter denna märkning. Det är ett bra sätt att bidra till att vi håller oss inom planetens gränser, säger Anna Richert, Senior expert Hållbar mat, Världsnaturfonden WWF.

Senaste nyheter