Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svenska Skydd öppnar dörren för miljön

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskaskydd250x151.jpg

En av Sveriges största leverantörer av Säkerhetsdörrar har siktet inställt på att bli Sveriges grönaste. Svenska Skydds VD Torbjörn Svahn har ända sedan starten 1995 haft fokus på att anpassa verksamheten till att spara på miljön. Det har varit ett fokus som i och för sig för några år sedan styrdes av upphandlingskriterier från Allmännyttan, men i Svenska Skydds fall har de valt att gå ännu lite längre. - Vi är till exempel noga med hur våra montörer reser till och från de ställen de för tillfället är stationerade. Samåkning och noga planering av scheman har gjort att vi fått ner antal körda kilometer betydligt. Den renaste kilometern är den som aldrig körs. - Den största delen av vår verksamhet är att vi byter ut lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i flerfamiljshus. Vi tar även hand om hela trapphusrenoveringar, men just dörrar är vårt fokus. Och det innebär att det vi byter ut ska tas om hand på bästa sätt. Vi tittar idag på hur gamla trädörrar kan bli nya produkter, då trämaterialet lämpar sig för mycket annat. Här har vi en del nya grepp på gång. I och med Boverkets ökande krav på brandsäkerhet i fastigheter så måste många gamla trädörrar bytas ut. Vi gör ca 8 000 dörrbyten/år så det blir mycket material som går till återvinning, säger Torbjörn. - Den senaste tiden upplever vi att miljökraven i upphandlingarna handlar mer och mer om luddiga krav som många kan uppfylla. Men vi vill gå än lite längre och hoppas att vi ska få en fördel av det när det gäller att vinna anbud. - Vi ser också ett samband mellan tydligt miljötänk och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Och det är förstås viktigt för företaget. Mår vi bra så går företaget bra. Var tillverkar ni era nya dörrar? - Vi har egen tillverkning av säkerhetsdörrar i Mälardalen, Skåne och Värmland. Hur ser era framtidsvisioner ut? - Förutom att vi självklart vill växa så ska vi göra det med minsta möjliga klimatavtryck. Det finns med i våra årliga revisioner i samband med vår ISO certifiering. Vi slutar aldrig att sikta framåt och bli bättre och bättre. Och av rent egoistiska skäl är det viktig för mig och alla våra medarbetare att vi gör vad vi kan för att lämna efter oss goda förutsättningar för att våra barn och barnbarn ska få ett drägligt liv. - Och våra kunder ska veta att en utbytt dörr från oss har skett med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö. /Jonas Jernberg, Klimatsmart.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svenska Skydd öppnar dörren för miljön

2017-05-17
En av Sveriges största leverantörer av Säkerhetsdörrar har siktet inställt på att bli Sveriges grönaste.

Svenska Skydds VD Torbjörn Svahn har ända sedan starten 1995 haft fokus på att anpassa verksamheten till att spara på miljön. Det har varit ett fokus som i och för sig för några år sedan styrdes av upphandlingskriterier från Allmännyttan, men i Svenska Skydds fall har de valt att gå ännu lite längre.

- Vi är till exempel noga med hur våra montörer reser till och från de ställen de för tillfället är stationerade. Samåkning och noga planering av scheman har gjort att vi fått ner antal körda kilometer betydligt. Den renaste kilometern är den som aldrig körs.

- Den största delen av vår verksamhet är att vi byter ut lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i flerfamiljshus. Vi tar även hand om hela trapphusrenoveringar, men just dörrar är vårt fokus. Och det innebär att det vi byter ut ska tas om hand på bästa sätt. Vi tittar idag på hur gamla trädörrar kan bli nya produkter, då trämaterialet lämpar sig för mycket annat. Här har vi en del nya grepp på gång.

I och med Boverkets ökande krav på brandsäkerhet i fastigheter så måste många gamla trädörrar bytas ut. Vi gör ca 8 000 dörrbyten/år så det blir mycket material som går till återvinning, säger Torbjörn.

- Den senaste tiden upplever vi att miljökraven i upphandlingarna handlar mer och mer om luddiga krav som många kan uppfylla. Men vi vill gå än lite längre och hoppas att vi ska få en fördel av det när det gäller att vinna anbud.

- Vi ser också ett samband mellan tydligt miljötänk och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Och det är förstås viktigt för företaget. Mår vi bra så går företaget bra.

Var tillverkar ni era nya dörrar?

- Vi har egen tillverkning av säkerhetsdörrar i Mälardalen, Skåne och Värmland.

Hur ser era framtidsvisioner ut?

- Förutom att vi självklart vill växa så ska vi göra det med minsta möjliga klimatavtryck. Det finns med i våra årliga revisioner i samband med vår ISO certifiering. Vi slutar aldrig att sikta framåt och bli bättre och bättre. Och av rent egoistiska skäl är det viktig för mig och alla våra medarbetare att vi gör vad vi kan för att lämna efter oss goda förutsättningar för att våra barn och barnbarn ska få ett drägligt liv.

- Och våra kunder ska veta att en utbytt dörr från oss har skett med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö.

/Jonas Jernberg, Klimatsmart.se

Senaste nyheter