Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi satsar på ny branschorganisation

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme250x100.png

Styrelserna för Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har vid ett gemensamt möte beslutat att gå vidare till sina respektive medlemsföretag med ett förslag till inriktningsbeslut om att Svensk Fjärrvärme och Svensk Energis medlemmar bör bilda en ny gemensam branschorganisation med energisystemet som utgångspunkt. - Vi bedömer att medlemsnyttan för medlemsföretagen och för branschen som helhet – och vårt bidrag till Sveriges samhällsutveckling - kan öka genom att vi organiserar oss i en branschorganisation som utgår från energisystemet som helhet istället för enskilda produkter eller energibärare. Vi tycker också att det underlag vi nu skickar ut ger tillräckliga svar på det uppdrag som givits och de frågor som ställts under processen, för att medlemmarna ska kunna ta ställning till den fortsatta inriktningen, säger Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme. - Det återstår viktiga steg för att konkretisera vårt förslag till inriktning och för att medlemsföretagen ska kunna ta slutgiltig ställning. Det beslut som kan fattas den 7 maj är därför enbart ett inriktningsbeslut och innebär inget slutligt avgörande. Makten över de följande stegen och den fulla handlingsfriheten ligger fortfarande helt i medlemsföretagens händer, betonar Anders Ericsson, ordförande Svensk Energi. För Svensk Fjärrvärme innebär det gemensamma beslutet att vår styrelse också kallar till ett extra årsmöte för diskussion och beslut om förslaget. Det extra årsmötet blir den 7 maj på Da Capo, Olof Palmes gata 17, i Stockholm. Mötet inleds med kaffe och registrering på röstlängd 08.30, därefter startar själva beslutsmötet kl 09.00. Det extra årsmötet hålls samma dag som Svensk Energi håller sitt ordinarie årsmöte. Deras möte startar 10.30, cirka 5 minuters promenad från Svensk Fjärrvärmes årsmöte. För att underlätta för medlemmar som ska delta i båda mötena kommer det att vara möjligt att registrera sig på röstlängden för Svensk Energis möte, samtidigt som registrering för röstlängden till Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi satsar på ny branschorganisation

2015-04-24
Styrelserna för Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har vid ett gemensamt möte beslutat att gå vidare till sina respektive medlemsföretag med ett förslag till inriktningsbeslut om att Svensk Fjärrvärme och Svensk Energis medlemmar bör bilda en ny gemensam branschorganisation med energisystemet som utgångspunkt.

- Vi bedömer att medlemsnyttan för medlemsföretagen och för branschen som helhet – och vårt bidrag till Sveriges samhällsutveckling - kan öka genom att vi organiserar oss i en branschorganisation som utgår från energisystemet som helhet istället för enskilda produkter eller energibärare.

Vi tycker också att det underlag vi nu skickar ut ger tillräckliga svar på det uppdrag som givits och de frågor som ställts under processen, för att medlemmarna ska kunna ta ställning till den fortsatta inriktningen, säger Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme.

- Det återstår viktiga steg för att konkretisera vårt förslag till inriktning och för att medlemsföretagen ska kunna ta slutgiltig ställning. Det beslut som kan fattas den 7 maj är därför enbart ett inriktningsbeslut och innebär inget slutligt avgörande.

Makten över de följande stegen och den fulla handlingsfriheten ligger fortfarande helt i medlemsföretagens händer, betonar Anders Ericsson, ordförande Svensk Energi.

För Svensk Fjärrvärme innebär det gemensamma beslutet att vår styrelse också kallar till ett extra årsmöte för diskussion och beslut om förslaget.

Det extra årsmötet blir den 7 maj på Da Capo, Olof Palmes gata 17, i Stockholm. Mötet inleds med kaffe och registrering på röstlängd 08.30, därefter startar själva beslutsmötet kl 09.00.

Det extra årsmötet hålls samma dag som Svensk Energi håller sitt ordinarie årsmöte. Deras möte startar 10.30, cirka 5 minuters promenad från Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

För att underlätta för medlemmar som ska delta i båda mötena kommer det att vara möjligt att registrera sig på röstlängden för Svensk Energis möte, samtidigt som registrering för röstlängden till Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

Senaste nyheter