Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Strategi för Grön IT sparar pengar

https://www.klimatsmart.se/images/news/tcodevelopment219x101.jpg

MiljöAktuellts ranking ”Sveriges Miljöbästa Kommuner 2012” visar att endast 61 av Sveriges 290 kommuner har en strategi för Grön IT. Det innebär att Sveriges kommuner varje år går miste om flera miljarder kronor i potentiella besparingar med Grön IT – och får svårare att nå sina klimatmål. Även om man räknar ytterst försiktigt är besparingspotentialen med Grön IT i kommunerna avsevärd. En aktuell studie, finansierad av bland annat IBM och TeliaSonera, visar att kommunerna årligen kan spara sju miljarder kronor med Grön IT – genom att lära av varandra och använda befintlig teknik. Beräkningen baseras inte på optimistiska antaganden, utan på faktiska besparingar som såväl stora som små kommuner har gjort. Den stora besparingspotentialen med Grön IT ligger utanför kommunernas IT-avdelningar – i kärnverksamheten. Det är när IT används exempelvis inom hemtjänsten som de stora effektivitets- och miljövinsterna görs. Kommuner som offensivt utnyttjat IT i sin verksamhet har minskat miljöbelastningen avsevärt genom till exempel minskat resande, bättre planering, bättre lokal- och kapacitetsutnyttjande samt strikta miljökrav på sina leverantörer. Möjligheterna att tillämpa ett flexibelt arbetssätt, som är mer obundet till plats, har för många kommuner varit en viktig del i att uppnå besparingar. För många handlar det om att själva hårdvaran ska ha en bra energi- och miljöprestanda. För andra handlar det om att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Båda dessa synsätt är rätt, men begränsade. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 månader om kommunerna utnyttjar dagens resurser mer effektivt, genom enkla åtgärder som att göra dubbelsidiga utskrifter, ställa in energisparlägen på datorer och så vidare. Tre tips till de som saknar strategi för Grön IT: 1. Kartlägg potentialen. Ska satsningen ge bästa effekt per investerad skattekrona måste nuläget analyseras och en strategi för Grön IT tas fram. Läs på om hur andra kommuner och statliga myndigheter gjort och lär av de bästa. 2. Tänk på helheten. Kommuner som satsat framgångsrikt på Grön IT har tänkt på helheten i verksamheten. En teknisk investering i sig är sällan tillräcklig, utan behöver kompletteras med utbildning och anpassningar av teknik och arbetssätt. 3. Gör Grön IT till ett gemensamt projekt. Ska satsningen på Grön IT få full effekt ute i verksamheten, utanför it- och miljöenheten, krävs hängrännor mellan stuprören i organisationen. Politiker och kommunledning måste dra åt samma håll och förvaltningarna samarbeta. Grön IT behöver bli ett projekt för hela kommunen. I år var det första gången som frågan om Grön IT ställdes i MiljöAktuellts undersökning. Nästa gång undersökningen genomförs, om drygt ett år, hoppas vi att majoriteten av kommunernas svar blir ett helt annat – för såväl miljöns som skattebetalarnas skull! Sören Enholm, vd, TCO Development Martin Högenberg, Practice Leader Sustainability, Logica Carl-Harald Andersson, Senior Vice President, corporate responsibility, Tieto.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Strategi för Grön IT sparar pengar

2012-08-23
MiljöAktuellts ranking ”Sveriges Miljöbästa Kommuner 2012” visar att endast 61 av Sveriges 290 kommuner har en strategi för Grön IT. Det innebär att Sveriges kommuner varje år går miste om flera miljarder kronor i potentiella besparingar med Grön IT – och får svårare att nå sina klimatmål.

Även om man räknar ytterst försiktigt är besparingspotentialen med Grön IT i kommunerna avsevärd. En aktuell studie, finansierad av bland annat IBM och TeliaSonera, visar att kommunerna årligen kan spara sju miljarder kronor med Grön IT – genom att lära av varandra och använda befintlig teknik. Beräkningen baseras inte på optimistiska antaganden, utan på faktiska besparingar som såväl stora som små kommuner har gjort. Den stora besparingspotentialen med Grön IT ligger utanför kommunernas IT-avdelningar – i kärnverksamheten. Det är när IT används exempelvis inom hemtjänsten som de stora effektivitets- och miljövinsterna görs.

Kommuner som offensivt utnyttjat IT i sin verksamhet har minskat miljöbelastningen avsevärt genom till exempel minskat resande, bättre planering, bättre lokal- och kapacitetsutnyttjande samt strikta miljökrav på sina leverantörer. Möjligheterna att tillämpa ett flexibelt arbetssätt, som är mer obundet till plats, har för många kommuner varit en viktig del i att uppnå besparingar.

För många handlar det om att själva hårdvaran ska ha en bra energi- och miljöprestanda. För andra handlar det om att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Båda dessa synsätt är rätt, men begränsade. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 månader om kommunerna utnyttjar dagens resurser mer effektivt, genom enkla åtgärder som att göra dubbelsidiga utskrifter, ställa in energisparlägen på datorer och så vidare.

Tre tips till de som saknar strategi för Grön IT:
1. Kartlägg potentialen.
Ska satsningen ge bästa effekt per investerad skattekrona måste nuläget analyseras och en strategi för Grön IT tas fram. Läs på om hur andra kommuner och statliga myndigheter gjort och lär av de bästa.
2. Tänk på helheten.
Kommuner som satsat framgångsrikt på Grön IT har tänkt på helheten i verksamheten. En teknisk investering i sig är sällan tillräcklig, utan behöver kompletteras med utbildning och anpassningar av teknik och arbetssätt.
3. Gör Grön IT till ett gemensamt projekt.
Ska satsningen på Grön IT få full effekt ute i verksamheten, utanför it- och miljöenheten, krävs hängrännor mellan stuprören i organisationen. Politiker och kommunledning måste dra åt samma håll och förvaltningarna samarbeta. Grön IT behöver bli ett projekt för hela kommunen.

I år var det första gången som frågan om Grön IT ställdes i MiljöAktuellts undersökning. Nästa gång undersökningen genomförs, om drygt ett år, hoppas vi att majoriteten av kommunernas svar blir ett helt annat – för såväl miljöns som skattebetalarnas skull!

Sören Enholm, vd, TCO Development
Martin Högenberg, Practice Leader Sustainability, Logica
Carl-Harald Andersson, Senior Vice President, corporate responsibility, Tieto.

Senaste nyheter