Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Strandstädningen slog nya rekord

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Miljöprojektet Städa Strand slog nya rekord under 2012. Tusentals ungdomar plockade bort över 60 ton skräp, vilket motsvarar åtta fullastade sopbilar, från Sveriges stränder. Städningen ägde rum för fjärde året i rad. Projektet Städa Strand som drivs av svenska idrottsföreningarnas miljöorganisation Städa Sverige och Coca-Cola har i år slagit nya rekord. Tanken bakom projektet är att engagera idrottsföreningar i arbetet att skapa mer välvårdade stränder längs kuster och insjöar. I år har fler ungdomar än tidigare deltagit och mängden insamlat skräp är större än någonsin. Under 2012 städades 302 stränder från Haparanda i norr till Malmö i söder. Över 3 300 ungdomar och 600 ledare plockade upp 60 536 kilogram skräp från olika vattenstånd runt om i Sverige. Skräpet hade fyllt åtta fullastade sopbilar. Bland dessa 60 ton skräp visade det sig att mer än 24 ton var plastförpackningar av olika slag. Pappersförpackningar stod för 16 ton, samtidigt som engångsgrillar stod för oroväckande 703 kilogram. - Det är med en skräckblandad förtjusning som vi konstaterar att Städa Strand slog nya rekord i år. Ingenting tyder på att nedskräpningen invid våra stränder har avtagit, samtidigt är det väldigt glädjande att vi än en gång har lyckats fånga unga människors miljöengagemang och förvandla den till handling, säger Peter Bodor, initiativtagare till Städa Strand-projektet på Coca-Cola Sverige. När Städa Strand summerade städåret 2011 hade 55 ton skräp försvunnit från svenska vattenstråk. Under 2012 har således 9 procent mer avfall forslats dit där det hör hemma. I fjol städades sammanlagt 263 stränder, vilket även det innebär en ökning med 13 procent gällande antalet stränder som städades under 2012. Antalet säckar ökade också under året, med hel 11 procent. Från 1 965 säckar förra året till 2 489 säckar i år. Och nyckeln till de förbättrade siffrorna ligger i att fånga ungdomars engagemang för miljöfrågor. - Vi är många ungdomar runt om i landet som vill värna om vår natur. Städa Strand har visat sig vara ett av många projekt som faktiskt vill skapa en medveten förändring i ungdomars sätt att integrera med vår miljö, säger Rihad Rahman, årets ungdomsledare i Botkyrka och deltagare i årets version av Städa Strand. Plast- och pappersförpackningar har dominerat på svenska stränder. Tätt bakom återfinns material som gummi, glas och fisknät. Material som inte bara är tufft för naturen att bryta ned, utan även direkt skadligt för flora och fauna i närheten av våra vattenbryn. Strandstädningssäsongen började den 14 april på västkusten och har sedan succesivt vandrat längs med Sveriges kust. Insjöar landet runt rensades på skräp under i mitten av sommaren och den 31 oktober sker årets sista städningar. Detta var det fjärde året som Coca-Cola och Städa Sverige genomförde projektet. - Tillsammans med eldsjälar som Rihad hoppas vi att även nästa år ska innebära en ökad insats från landets ungdomar. Vi strävar efter rena stränder och att undervisa unga människor i vikten av att värna om sin natur, säger Mats Wesslén VD på Städa Sverige.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Strandstädningen slog nya rekord

2012-10-29
Miljöprojektet Städa Strand slog nya rekord under 2012. Tusentals ungdomar plockade bort över 60 ton skräp, vilket motsvarar åtta fullastade sopbilar, från Sveriges stränder. Städningen ägde rum för fjärde året i rad.

Projektet Städa Strand som drivs av svenska idrottsföreningarnas miljöorganisation Städa Sverige och Coca-Cola har i år slagit nya rekord. Tanken bakom projektet är att engagera idrottsföreningar i arbetet att skapa mer välvårdade stränder längs kuster och insjöar. I år har fler ungdomar än tidigare deltagit och mängden insamlat skräp är större än någonsin.

Under 2012 städades 302 stränder från Haparanda i norr till Malmö i söder. Över 3 300 ungdomar och 600 ledare plockade upp 60 536 kilogram skräp från olika vattenstånd runt om i Sverige. Skräpet hade fyllt åtta fullastade sopbilar.

Bland dessa 60 ton skräp visade det sig att mer än 24 ton var plastförpackningar av olika slag. Pappersförpackningar stod för 16 ton, samtidigt som engångsgrillar stod för oroväckande 703 kilogram.

- Det är med en skräckblandad förtjusning som vi konstaterar att Städa Strand slog nya rekord i år. Ingenting tyder på att nedskräpningen invid våra stränder har avtagit, samtidigt är det väldigt glädjande att vi än en gång har lyckats fånga unga människors miljöengagemang och förvandla den till handling, säger Peter Bodor, initiativtagare till Städa Strand-projektet på Coca-Cola Sverige.

När Städa Strand summerade städåret 2011 hade 55 ton skräp försvunnit från svenska vattenstråk. Under 2012 har således 9 procent mer avfall forslats dit där det hör hemma. I fjol städades sammanlagt 263 stränder, vilket även det innebär en ökning med 13 procent gällande antalet stränder som städades under 2012. Antalet säckar ökade också under året, med hel 11 procent. Från 1 965 säckar förra året till 2 489 säckar i år. Och nyckeln till de förbättrade siffrorna ligger i att fånga ungdomars engagemang för miljöfrågor.

- Vi är många ungdomar runt om i landet som vill värna om vår natur. Städa Strand har visat sig vara ett av många projekt som faktiskt vill skapa en medveten förändring i ungdomars sätt att integrera med vår miljö, säger Rihad Rahman, årets ungdomsledare i Botkyrka och deltagare i årets version av Städa Strand.

Plast- och pappersförpackningar har dominerat på svenska stränder. Tätt bakom återfinns material som gummi, glas och fisknät. Material som inte bara är tufft för naturen att bryta ned, utan även direkt skadligt för flora och fauna i närheten av våra vattenbryn.

Strandstädningssäsongen började den 14 april på västkusten och har sedan succesivt vandrat längs med Sveriges kust. Insjöar landet runt rensades på skräp under i mitten av sommaren och den 31 oktober sker årets sista städningar. Detta var det fjärde året som Coca-Cola och Städa Sverige genomförde projektet.

- Tillsammans med eldsjälar som Rihad hoppas vi att även nästa år ska innebära en ökad insats från landets ungdomar. Vi strävar efter rena stränder och att undervisa unga människor i vikten av att värna om sin natur, säger Mats Wesslén VD på Städa Sverige.
Källa: Coca-Cola

Senaste nyheter