Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stor potential för fjärrvärme i industriprocesser

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme-handbok250x326.jpg

"Handbok för användning av fjärrvärme i industriprocesser" är en handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som vill minska sin miljöpåverkan. Genom att konvertera till fjärrvärme finns det stora vinster att göra. Handboken beskriver olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör. Den är baserad på Fjärrsynsrapporten "Att använda fjärrvärme i industriprocesser". Resultatet av studierna i projektet visar att det finns stora miljövinster med en konvertering till fjärrvärme. Totalt sett innebär det nästan alltid lägre koldioxidutsläpp och att energianvändningen minskar betydligt vid byte till fjärrvärme, sett till hela energisystemet – från källa till användning av energin. Det är det som menas med systemsyn. Två konverteringar till fjärrvärme har studerats. En där gasol ersattes av fjärrvärme, vilket ledde till en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent och en besparing på 360 000 kr per år. En annan är en betongstation där man jämförde fjärrvärme plus elpanna med om betongstationen hade haft en ny oljepanna. Resultatet visade en minskad energianvändning med cirka 25 procent, minskad primärenergianvändning och minskade koldioxidutsläpp med cirka 70 procent. Det som är viktigt när en industriprocess ska konverteras är ett nära samarbete mellan industrikund och fjärrvärmeleverantör och att man har en gemensam målbild. Erfarenheter visar att det är viktigt att alla inblandade parter deltar så tidigt som möjligt i projektet. Utförare av projektet har varit Karl Mikael Steen och Ulrika Sagebrand på FVB Sverige samt Håkan Walletun, W2 Energiteknik. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme genom forskningsprogrammet Fjärrsyn

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stor potential för fjärrvärme i industriprocesser

2016-03-03
"Handbok för användning av fjärrvärme i industriprocesser" är en handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som vill minska sin miljöpåverkan. Genom att konvertera till fjärrvärme finns det stora vinster att göra. Handboken beskriver olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör. Den är baserad på Fjärrsynsrapporten "Att använda fjärrvärme i industriprocesser".

Resultatet av studierna i projektet visar att det finns stora miljövinster med en konvertering till fjärrvärme. Totalt sett innebär det nästan alltid lägre koldioxidutsläpp och att energianvändningen minskar betydligt vid byte till fjärrvärme, sett till hela energisystemet – från källa till användning av energin. Det är det som menas med systemsyn.

Två konverteringar till fjärrvärme har studerats. En där gasol ersattes av fjärrvärme, vilket ledde till en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent och en besparing på 360 000 kr per år. En annan är en betongstation där man jämförde fjärrvärme plus elpanna med om betongstationen hade haft en ny oljepanna. Resultatet visade en minskad energianvändning med cirka 25 procent, minskad primärenergianvändning och minskade koldioxidutsläpp med cirka 70 procent.

Det som är viktigt när en industriprocess ska konverteras är ett nära samarbete mellan industrikund och fjärrvärmeleverantör och att man har en gemensam målbild. Erfarenheter visar att det är viktigt att alla inblandade parter deltar så tidigt som möjligt i projektet.

Utförare av projektet har varit Karl Mikael Steen och Ulrika Sagebrand på FVB Sverige samt Håkan Walletun, W2 Energiteknik. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme genom forskningsprogrammet Fjärrsyn

Senaste nyheter