Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Statistik försvårar för elbilsbranschen

https://www.klimatsmart.se/images/news/aa250x188.jpg

De olika sätten att beräkna hur många elbilar som finns i Sverige riskerar att ha en hämmande effekt på elbilsförsäljningen i Sverige. Det menar Andy Rietschel, vd för elbilskonsulten EasyCharge. Enligt SCB finns det i dag 461 elbilar i Sverige, beräknat på drivmedelsklasser. Räknar man istället på utsläppsklasserna är den riktiga siffran 514 stycken – en skillnad på 11 procent. Det visar nya siffror från Transportstyrelsen och EasyCharge. En stor fråga för elbilsbranschen är hur väl elbilarna kan användas i dagligt bruk, och var man kan ladda sin elbil. I takt med att bilarna blir fler och fler är det viktigt att bilda sig en uppfattning om hur många fordon som behöver laddas och hur många laddstationer som behöver sättas upp. Statistiken som många grundar sina uppfattningar på levereras av SCB men inkluderar endast 461 personbilar med Drivmedelsklass 1 som el. Easycharge har i samarbete med Transportstyrelsen tagit fram uppgifter som visar på att det idag finns 26 stycken laddhybrider i trafik och 27 stycken Renault Kangoo ZE, utöver dessa bilar. Totalen av bilar som behöver laddas blir därmed i stället 514 stycken, dvs 53 fler. Utöver dessa finns det ytterligare 242 för-registrerade bilar under Utsläppsklasserna El och Laddhybrid. – Dessa bilar har endast funnits på den svenska marknaden i en månad så än så länge gör det ingen jätteskillnad, men statistiken kommer att bli mer och mer snedvriden ju längre SCB väntar med att redovisa Utsläppsklasser istället för Drivmedelsklasser, säger Andy Rietschel vd för elbilskonsulten Easycharge. Transportstyrelsen började i januari i år att redovisa fordon enligt Utsläppsklasser istället för Drivmedelsklasser. Laddhybrider såsom Opel Ampera, Chevrolet Volt och Fisker Karma hamnar i samma kolumner som vanliga hybrider och Renault Kangoo ZE inkluderas inte alls i och med att den är registrerad som en lätt lastbil. – Försäljningen börjar absolut ta fart nu, men det finns ännu många frågetecken och ett av dem handlar mycket om hur och var man ska ladda bilen. Här har inte bara kommunerna, utan också fastighetsbolag, entreprenörer och bostadsrättsföreningar med garage en stor och viktig roll att fylla framöver, kommenterar Andy Rietschel. Längre fram under året lanserar bland annat Volvo Personbilar och Toyota sina laddhybrider och under 2013 kommer fler biltillverkare med modeller inom samma segment. Easycharges prognos om antal elbilar och laddhybrider i Sverige landar på cirka 5 000 stycken i slutet av 2013. För mer information, kontakta: Andy Rietschel, vd Easycharge, 070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Statistik försvårar för elbilsbranschen

2012-05-14
De olika sätten att beräkna hur många elbilar som finns i Sverige riskerar att ha en hämmande effekt på elbilsförsäljningen i Sverige. Det menar Andy Rietschel, vd för elbilskonsulten EasyCharge. Enligt SCB finns det i dag 461 elbilar i Sverige, beräknat på drivmedelsklasser. Räknar man istället på utsläppsklasserna är den riktiga siffran 514 stycken – en skillnad på 11 procent. Det visar nya siffror från Transportstyrelsen och EasyCharge.

En stor fråga för elbilsbranschen är hur väl elbilarna kan användas i dagligt bruk, och var man kan ladda sin elbil. I takt med att bilarna blir fler och fler är det viktigt att bilda sig en uppfattning om hur många fordon som behöver laddas och hur många laddstationer som behöver sättas upp.

Statistiken som många grundar sina uppfattningar på levereras av SCB men inkluderar endast 461 personbilar med Drivmedelsklass 1 som el. Easycharge har i samarbete med Transportstyrelsen tagit fram uppgifter som visar på att det idag finns 26 stycken laddhybrider i trafik och 27 stycken Renault Kangoo ZE, utöver dessa bilar. Totalen av bilar som behöver laddas blir därmed i stället 514 stycken, dvs 53 fler. Utöver dessa finns det ytterligare 242 för-registrerade bilar under Utsläppsklasserna El och Laddhybrid.

– Dessa bilar har endast funnits på den svenska marknaden i en månad så än så länge gör det ingen jätteskillnad, men statistiken kommer att bli mer och mer snedvriden ju längre SCB väntar med att redovisa Utsläppsklasser istället för Drivmedelsklasser, säger Andy Rietschel vd för elbilskonsulten Easycharge.

Transportstyrelsen började i januari i år att redovisa fordon enligt Utsläppsklasser istället för Drivmedelsklasser. Laddhybrider såsom Opel Ampera, Chevrolet Volt och Fisker Karma hamnar i samma kolumner som vanliga hybrider och Renault Kangoo ZE inkluderas inte alls i och med att den är registrerad som en lätt lastbil.

– Försäljningen börjar absolut ta fart nu, men det finns ännu många frågetecken och ett av dem handlar mycket om hur och var man ska ladda bilen. Här har inte bara kommunerna, utan också fastighetsbolag, entreprenörer och bostadsrättsföreningar med garage en stor och viktig roll att fylla framöver, kommenterar Andy Rietschel.

Längre fram under året lanserar bland annat Volvo Personbilar och Toyota sina laddhybrider och under 2013 kommer fler biltillverkare med modeller inom samma segment. Easycharges prognos om antal elbilar och laddhybrider i Sverige landar på cirka 5 000 stycken i slutet av 2013.

För mer information, kontakta:
Andy Rietschel, vd Easycharge, 070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se.
Källa: Easycharge

Senaste nyheter