Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Start för forskning om bioteknik och mat

https://www.klimatsmart.se/images/news/sparris250x140.jpg

Bioteknik kan minska miljöpåverkan inom livsmedelsproduktionen. Samtidigt finns en utbredd skepsis hos allmänheten. Forskningsprogrammet Mistra Biotech ska förena teknisk utveckling med riskbedömningar och etiska överväganden. Med forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Kungl. Tekniska högskolan ska programmet Mistra Biotech förhoppningsvis bidra till en större acceptans för bioteknikbaserade produkter och lösningar enligt Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket och ordförande i programstyrelsen. – Jag tror inte att Mistra Biotech ensamt kan vända opinionen. Men det är viktigt att vi tar ett steg tillbaka och analyserar vad som ligger bakom att Sverige och resten av Europa säger nej tack till bioteknik och genmodifierade produkter. Bioteknik kan minska miljöpåverkan, reducera sjukdomar hos djur och grödor och rentav göra det möjligt att odla på ofruktbara jordar, exempelvis på grund av torka. Bioteknik kan också lösa en målkonflikt mellan hälsa och minimerad miljöpåverkan. – Till exempel bör konsumtionen av rött kött generellt minska, med tanke på djurhållningens miljöbelastning. Men vi behöver samtidigt få i oss järn och annat som är nödvändigt för vår kropp. Bioteknik kan visa oss vägen hur vi kan hantera det med alternativa grödor, säger Inger Andersson. När verksamheten inom Mistra Biotech nu kommit igång kommer forskarna bland annat att studera hur bioteknik kan förbättra kväveupptagningsförmågan hos korn och potatis. Syftet är att kunna minska användningen av gödsel och att öka motståndskraften mot sjukdomar. I Sverige och övriga Europa är dock motståndet mot genmodifierade livsmedel djupt och långtgående. Nyligen beslutade den tyska kemikoncernen BASF att helt lägga ned sin forskning om genmodifierade grödor i Europa. I programmet ska naturvetare arbeta sida vid sida med samhällsvetare och humanister, och redan på ett tidigt stadium arbeta med etiska frågeställningar och dessutom involvera konsumenter och andra användare.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Start för forskning om bioteknik och mat

2012-07-03
Bioteknik kan minska miljöpåverkan inom livsmedelsproduktionen. Samtidigt finns en utbredd skepsis hos allmänheten. Forskningsprogrammet Mistra Biotech ska förena teknisk utveckling med riskbedömningar och etiska överväganden.

Med forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Kungl. Tekniska högskolan ska programmet Mistra Biotech förhoppningsvis bidra till en större acceptans för bioteknikbaserade produkter och lösningar enligt Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket och ordförande i programstyrelsen.

– Jag tror inte att Mistra Biotech ensamt kan vända opinionen. Men det är viktigt att vi tar ett steg tillbaka och analyserar vad som ligger bakom att Sverige och resten av Europa säger nej tack till bioteknik och genmodifierade produkter.
Bioteknik kan minska miljöpåverkan, reducera sjukdomar hos djur och grödor och rentav göra det möjligt att odla på ofruktbara jordar, exempelvis på grund av torka. Bioteknik kan också lösa en målkonflikt mellan hälsa och minimerad miljöpåverkan.

– Till exempel bör konsumtionen av rött kött generellt minska, med tanke på djurhållningens miljöbelastning. Men vi behöver samtidigt få i oss järn och annat som är nödvändigt för vår kropp. Bioteknik kan visa oss vägen hur vi kan hantera det med alternativa grödor, säger Inger Andersson.

När verksamheten inom Mistra Biotech nu kommit igång kommer forskarna bland annat att studera hur bioteknik kan förbättra kväveupptagningsförmågan hos korn och potatis. Syftet är att kunna minska användningen av gödsel och att öka motståndskraften mot sjukdomar.

I Sverige och övriga Europa är dock motståndet mot genmodifierade livsmedel djupt och långtgående. Nyligen beslutade den tyska kemikoncernen BASF att helt lägga ned sin forskning om genmodifierade grödor i Europa.

I programmet ska naturvetare arbeta sida vid sida med samhällsvetare och humanister, och redan på ett tidigt stadium arbeta med etiska frågeställningar och dessutom involvera konsumenter och andra användare.
Källa: Mistra

Senaste nyheter