Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stark avslutning för värmepumpar under 2013

https://www.klimatsmart.se/images/news/svep-diagram250x241.jpg

Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade under det fjärde kvartalet 2013. Den största ökningen stod bergvärmepumparna för, + 22 %, jämfört med fjärde kvartalet 2012. Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20 % under det fjärde kvartalet. Frånluftvärmepumparna ökade med 19 % och luft-vattenvärmepumparna med 11 %. Den installerade effekten under fjärde kvartalet har ökat med 22 % jämfört med motsvarande period året innan. 2013 inleddes med låg försäljning för alla typer av värmepumpar. Men trots den dåliga inledningen så blev 2013 ett bättre år för värmepumpindustrin än 2012. Totalt ökade försäljningen med 4 % (bergvärmepumpar +2 %, frånluftvärmepumpar +9 %, luft-vattenvärmepumpar +2 %). - Som förväntat höll den positiva trenden från kvartal tre i sig även under avslutningen av året. Den mycket starka avslutningen på året gör därför att vi ser med tillförsikt fram emot 2014, säger Per Jonasson, VD Svenska Värmepumpföreningen. Trenden med ökad försäljning i slutet av året gäller för såväl villamarknaden som för marknaden för större fastigheter. Under fjärde kvartalet ökade marknaden för större fastigheter med 27 %. Trots den kraftiga försäljningsökningen så räckte det inte till för att ta i kapp den minskning av försäljning som var under första halvåret 2013. Totalt sett under året har försäljningen på marknaden för större fastigheter har minskat med 5 %. Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2013 i konsumentled beräknas uppgå till 5,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 % jämfört med 2012. * Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen. SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stark avslutning för värmepumpar under 2013

2014-01-23
Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade under det fjärde kvartalet 2013. Den största ökningen stod bergvärmepumparna för, + 22 %, jämfört med fjärde kvartalet 2012.

Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20 % under det fjärde kvartalet. Frånluftvärmepumparna ökade med 19 % och luft-vattenvärmepumparna med 11 %. Den installerade effekten under fjärde kvartalet har ökat med 22 % jämfört med motsvarande period året innan.

2013 inleddes med låg försäljning för alla typer av värmepumpar. Men trots den dåliga inledningen så blev 2013 ett bättre år för värmepumpindustrin än 2012. Totalt ökade försäljningen med 4 % (bergvärmepumpar +2 %, frånluftvärmepumpar +9 %, luft-vattenvärmepumpar +2 %).

- Som förväntat höll den positiva trenden från kvartal tre i sig även under avslutningen av året. Den mycket starka avslutningen på året gör därför att vi ser med tillförsikt fram emot 2014, säger Per Jonasson, VD Svenska Värmepumpföreningen.

Trenden med ökad försäljning i slutet av året gäller för såväl villamarknaden som för marknaden för större fastigheter. Under fjärde kvartalet ökade marknaden för större fastigheter med 27 %. Trots den kraftiga försäljningsökningen så räckte det inte till för att ta i kapp den minskning av försäljning som var under första halvåret 2013. Totalt sett under året har försäljningen på marknaden för större fastigheter har minskat med 5 %.

Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2013 i konsumentled beräknas uppgå till 5,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 % jämfört med 2012.

* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Senaste nyheter