Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stoppa avverkningen i Änokdeltat

https://www.klimatsmart.se/images/news/anokalven250x167.jpg

Ett akut hot ligger över fjällurskogen i Änok - ett av landets absolut vackraste fjälldeltan. Änokdeltat är ett storslaget urskogslandskap, unikt i sig självt men också värdefullt som en del av en vidsträckt sammanhängande helhet av väglös vildmark. I Änok möts naturreservatet Pärlälvens fjällurskog och världsarvet Laponia, där bland andra Kvikkjokk-Kabla fjällurskog och nationalparken Sarek ingår. Trots detta har Skogsstyrelsen utfärdat tillstånd för kalavverkning av 40 hektar urskogsartad skog mitt inne i Änokdeltat, endast en kilometer från gränsen till världsarvet Laponia. Länsstyrelsen skulle kunna ge ett formellt skydd åt området, men det kräver landshövdingens underskrift. När som helst kan avverkningarna påbörjas. Hjälp oss att stoppa avverkningarna genom att uppmana Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson att omgående underteckna ett beslut om inrättandet av ett interimistiskt naturreservat i Änok.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter