Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Spara 90% av kostnaderna med ny klimatsmart LED-teknik

https://www.klimatsmart.se/images/news/telgeenergi-ledteknik250x87.jpg

Telge Energi och Ce-Ce El har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder tjänster för energieffektivisering med hjälp av LED-belysning. Många företag är omedvetna om hur mycket energi som går åt till belysning.  Det kan handla om 20-30 % av den totala elkonsumtionen. Samarbetet innebär att Telge Energis företagskunder nu erbjuds hjälp med översyn för att belysningen ska bli så energieffektiv och klimatsmart som möjligt. – Vår huvudverksamhet är att erbjuda 100% ren, förnybar el från sol, vind och vatten. Tack vare samarbetet med Ce-Ce El kan vi nu utöver våra solcellspaket med batterilagring, erbjuda LED-belysning, en tjänst som våra företagskunder har efterfrågat. Det ligger helt i linje med vår utveckling där vi har ett nära samarbete med flera andra aktörer för att stärka våra positioner inom elbranschen med fokus på både hållbar utveckling och kundnytta, säger Mats Fagerström, VD, Telge Energi. Mikael Hedlund på Ce-Ce El säger att samarbetet som inkluderar en finansieringslösning innebär ett viktigt steg för att möta behovet av dessa tjänster. – Telge Energi har stort förtroende hos sina kunder, därför är vi extra stolta över att de väljer att samarbeta med oss på Ce-Ce El. Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med solcellspaket. Nu utökar vi samarbetet för att erbjuda nuvarande och framtida kunder belysningseffektivisering och klimatsmart LED-belysning med Ce-Ce bekymmersfritt*. Det ger både bättre ljus och minskat underhåll, och det är ett av de snabbaste sätten att skära ned på kostnader och förbättra lönsamheten. Mats Fagerström, VD på Telge Energi menar att många kunder efterfrågar hjälp med att se över sin energianvändning och att Telge Energi i Ce-Ce El funnit ännu en bra partner som arbetar med hållbar utveckling. – Många företagare förbrukar en hel del el och vi vet att många kan göra besparingar genom energieffektivisering. Att till exempel byta till LED-belysning är ett enkelt och effektivt sätt som i bästa fall ger en besparing på upp till 90%. Vi kompletterar Telge Energis utbud av enbart förnybar energi med olika tips kring effektivisering som ger färre antal kilowattimmar. Bra för våra kunder och inte minst för miljön och klimatet.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Spara 90% av kostnaderna med ny klimatsmart LED-teknik

2017-09-12
Ny LED-teknik sparar 90%
Telge Energi och Ce-Ce El har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder tjänster för energieffektivisering med hjälp av LED-belysning. Många företag är omedvetna om hur mycket energi som går åt till belysning.  Det kan handla om 20-30 % av den totala elkonsumtionen. Samarbetet innebär att Telge Energis företagskunder nu erbjuds hjälp med översyn för att belysningen ska bli så energieffektiv och klimatsmart som möjligt.

– Vår huvudverksamhet är att erbjuda 100% ren, förnybar el från sol, vind och vatten. Tack vare samarbetet med Ce-Ce El kan vi nu utöver våra solcellspaket med batterilagring, erbjuda LED-belysning, en tjänst som våra företagskunder har efterfrågat. Det ligger helt i linje med vår utveckling där vi har ett nära samarbete med flera andra aktörer för att stärka våra positioner inom elbranschen med fokus på både hållbar utveckling och kundnytta, säger Mats Fagerström, VD, Telge Energi.

Mikael Hedlund på Ce-Ce El säger att samarbetet som inkluderar en finansieringslösning innebär ett viktigt steg för att möta behovet av dessa tjänster.

– Telge Energi har stort förtroende hos sina kunder, därför är vi extra stolta över att de väljer att samarbeta med oss på Ce-Ce El. Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med solcellspaket. Nu utökar vi samarbetet för att erbjuda nuvarande och framtida kunder belysningseffektivisering och klimatsmart LED-belysning med Ce-Ce bekymmersfritt*. Det ger både bättre ljus och minskat underhåll, och det är ett av de snabbaste sätten att skära ned på kostnader och förbättra lönsamheten.

Mats Fagerström, VD på Telge Energi menar att många kunder efterfrågar hjälp med att se över sin energianvändning och att Telge Energi i Ce-Ce El funnit ännu en bra partner som arbetar med hållbar utveckling.

– Många företagare förbrukar en hel del el och vi vet att många kan göra besparingar genom energieffektivisering. Att till exempel byta till LED-belysning är ett enkelt och effektivt sätt som i bästa fall ger en besparing på upp till 90%. Vi kompletterar Telge Energis utbud av enbart förnybar energi med olika tips kring effektivisering som ger färre antal kilowattimmar. Bra för våra kunder och inte minst för miljön och klimatet.
Källa: Telge Energi

Senaste nyheter