Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Solenergi och vindkraft ökade mest 2015

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-vindkraft250x137.jpg

2015 skrevs energihistoria på flera sätt. I december fick världen ett globalt klimatavtal, och i sin årssummering slog Svensk Energi fast att vindkraften slagit rekord. Igen. Produktionen ökade med hela 43 procent jämfört med året före. Totalt uppgick den svenska elproduktionen 2015 till närmare 159 terawattimmar, en ökning med sex procent jämfört med 2014. Vattenkraftens goda tillrinning var en starkt bidragande orsak. En annan var vindkraftens rekordproduktion. E.ONs vindkraftparker på land i Sverige producerade mer energi än någonsin (397 080 MWh), 18 procent mer än 2014, och 23 procent mer än 2013. Även till havs levererades imponerande siffror. En viktig faktor bakom produktionssiffrorna är förstås vindarna, men minst lika avgörande är tillgängligheten (den tid då vindkraftverket är i drift och kan producera energi). Skabersjöparken, bara några mil från Malmö, hade högst tillgänglighet av E.ON:s alla 130 vindkraftparker i världen under 2015, med 99,6 procent. Totalt sett nådde de svenska vindkraftparkerna på land över målet på 96,7 procents tillgänglighet. Till havs utmärker sig Kårehamn i havet utanför Öland. Produktionen har sedan invigningen 2013 ständigt legat högt och uppnådde under 2015 en tillgänglighet på hela 99 procent. Den totala svenska nettoexporten av el blev också den högsta någonsin 2015. Cirka 22,5 terawattimmar exporterades, vilket motsvarar 14 procent av Sveriges totala elproduktion. Det mesta gick till Finland (cirka 17 terawattimmar), medan Danmark tog emot 4 terawattimmar. Elpro­duk­tio­nen 2015 uppdelad i energislag: - Vat­ten­kraft 74,6 TWh (+18 procent jämfört med 2014) - Vindkraft 16,5 TWh (+43 procent jämfört med 2014) - Kärnkraft 54,3 TWh (-13 procent jämfört med 2014) - Solkraft <0,1 TWh (+60 procent jämfört med 2014) - Övrig vär­me­kraft 13,5 TWh (+2 procent jämfört med 2014)

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Solenergi och vindkraft ökade mest 2015

2016-01-25
2015 skrevs energihistoria på flera sätt. I december fick världen ett globalt klimatavtal, och i sin årssummering slog Svensk Energi fast att vindkraften slagit rekord. Igen. Produktionen ökade med hela 43 procent jämfört med året före.

Totalt uppgick den svenska elproduktionen 2015 till närmare 159 terawattimmar, en ökning med sex procent jämfört med 2014. Vattenkraftens goda tillrinning var en starkt bidragande orsak. En annan var vindkraftens rekordproduktion.

E.ONs vindkraftparker på land i Sverige producerade mer energi än någonsin (397 080 MWh), 18 procent mer än 2014, och 23 procent mer än 2013. Även till havs levererades imponerande siffror.

En viktig faktor bakom produktionssiffrorna är förstås vindarna, men minst lika avgörande är tillgängligheten (den tid då vindkraftverket är i drift och kan producera energi).

Skabersjöparken, bara några mil från Malmö, hade högst tillgänglighet av E.ON:s alla 130 vindkraftparker i världen under 2015, med 99,6 procent. Totalt sett nådde de svenska vindkraftparkerna på land över målet på 96,7 procents tillgänglighet. Till havs utmärker sig Kårehamn i havet utanför Öland. Produktionen har sedan invigningen 2013 ständigt legat högt och uppnådde under 2015 en tillgänglighet på hela 99 procent.

Den totala svenska nettoexporten av el blev också den högsta någonsin 2015. Cirka 22,5 terawattimmar exporterades, vilket motsvarar 14 procent av Sveriges totala elproduktion. Det mesta gick till Finland (cirka 17 terawattimmar), medan Danmark tog emot 4 terawattimmar.

Elpro­duk­tio­nen 2015 uppdelad i energislag:
- Vat­ten­kraft 74,6 TWh (+18 procent jämfört med 2014)
- Vindkraft 16,5 TWh (+43 procent jämfört med 2014)
- Kärnkraft 54,3 TWh (-13 procent jämfört med 2014)
- Solkraft <0,1 TWh (+60 procent jämfört med 2014)
- Övrig vär­me­kraft 13,5 TWh (+2 procent jämfört med 2014)
Foto: EON

Senaste nyheter