Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Solenergi ger Sörbyvallen varma duschar

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Under hösten installeras ett solvärmesystem som från våren 2011 och 30 år framåt ska ge väsentligt minskade kostnader för varmvatten till duscharna på Sörbyvallen. Satsningen är en del av Örebro kommuns EPC-projekt som beräknas bespara kommunen 15 miljoner per år i energikostnader. Örebro kommun har under fem år arbetat med ett EPC-projekt. EPC står för Energy Performance Contracting och innebär att entreprenörerna eller leverantörerna som engageras i en energieffektivisering lämnar en garanterad energibesparing. Uppdragsgivaren, i det här fallet Örebro kommun, köper således inte en produkt utan en funktion. Solfångarna på Sörbyvallen är den första solvärmeanläggningen i EPC-projektet. Arne Hermansson, projektledare på Örebro kommun, ser det som ett test för att i framtiden eventuellt installera fler solvärmeanläggningar på kommunens fastigheter. Argumenten för att komplettera Sörbyvallen med solfångare är ekonomiska och miljömässiga. Sörbyvallen hade sedan tidigare enbart fjärrvärme. - Solvärme ger väldigt bra ekonomi på till exempel idrottsanläggningar. Äldreboenden är också en del av vårt fastighetsbestånd som kan bli aktuella för solvärmeinstallationer i framtiden. Eftersom en solvärmeanläggning inte har några rörliga kostnader och solfångarna har en beräknad livslängd på 30 år är investeringen att likna med ett fast energipris under en väldigt lång tid. Hans Johnsson på företaget Veosol i Örebro som installerar solvärmeanläggningen har en bestämd åsikt: - Det finns många idrottsanläggningar och campingar som har väldigt mycket att tjäna på solvärme. Även andra fastigheter och villor bör undersöka möjligheterna att installera, eller åtminstone förbereda för solvärme, när man byter eller uppgraderar sitt värmesystem. Att förbereda för solvärme när man byter eller uppgraderar sitt värmesystem gör man genom att bygga värmesystemet kring en ackumulatortank, gärna med solslingor. En ackumulatortank kan lagra värme för ett par dagar så att solvärmeanläggningen klarar en period med mindre solsken. Ackumulatortanken är flexibel på så vis att den ger möjlighet att ansluta vilken värmekälla som helst i framtiden, den har också positiva effekter på de flesta andra värmekällor och ger bättre verkningsgrader samt mindre slitage. Nuvarande solvärmestöd som ger företag upp till 3 miljoner kronor per projekt och privatpersoner 7500 kronor per anläggning finns att söka till sista december 2010. I skrivande stund finns inget beslut om förlängning av bidraget. Fakta om solvärme: •Solen kan täcka hela behovet av värme och varmvatten mellan fyra och åtta månader om året, beroende på byggnad och storlek på solvärmeanläggning •Solen ger ett tillskott av värme hela året, men mest mellan mars och oktober när solen lyser många timmar om dagen •Under sommaren är solinstrålningen i Sverige jämförbar med länderna runt medelhavet tack vare våra långa sommardagar •Solvärme behöver alltid en kompletterande värmekälla i Sverige •Solfångare har en verkningsgrad på upp till 80%, det betyder att en solfångare kan ta tillvara på upp till 800 watt av de ungefär 1000 watt som strålar in på jordytan per kvadratmeter en solig dag •Solfångare ger värme och varmvatten och är inte samma sak som solceller, solceller ger el Kontakt Veosol, installatör av solvärmesystem, Hans Johnsson, 019-28 03 50, hasse@veosol.se, Kontakt Svesol, leverantör av solvärmesystem, Niklas Hagman, 070-347 61 41, niklas.hagman@svesol.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Solenergi ger Sörbyvallen varma duschar

2010-09-28
Under hösten installeras ett solvärmesystem som från våren 2011 och 30 år framåt ska ge väsentligt minskade kostnader för varmvatten till duscharna på Sörbyvallen. Satsningen är en del av Örebro kommuns EPC-projekt som beräknas bespara kommunen 15 miljoner per år i energikostnader.

Örebro kommun har under fem år arbetat med ett EPC-projekt. EPC står för Energy Performance Contracting och innebär att entreprenörerna eller leverantörerna som engageras i en energieffektivisering lämnar en garanterad energibesparing. Uppdragsgivaren, i det här fallet Örebro kommun, köper således inte en produkt utan en funktion.

Solfångarna på Sörbyvallen är den första solvärmeanläggningen i EPC-projektet. Arne Hermansson, projektledare på Örebro kommun, ser det som ett test för att i framtiden eventuellt installera fler solvärmeanläggningar på kommunens fastigheter. Argumenten för att komplettera Sörbyvallen med solfångare är ekonomiska och miljömässiga. Sörbyvallen hade sedan tidigare enbart fjärrvärme.

- Solvärme ger väldigt bra ekonomi på till exempel idrottsanläggningar. Äldreboenden är också en del av vårt fastighetsbestånd som kan bli aktuella för solvärmeinstallationer i framtiden.

Eftersom en solvärmeanläggning inte har några rörliga kostnader och solfångarna har en beräknad livslängd på 30 år är investeringen att likna med ett fast energipris under en väldigt lång tid.

Hans Johnsson på företaget Veosol i Örebro som installerar solvärmeanläggningen har en bestämd åsikt:

- Det finns många idrottsanläggningar och campingar som har väldigt mycket att tjäna på solvärme. Även andra fastigheter och villor bör undersöka möjligheterna att installera, eller åtminstone förbereda för solvärme, när man byter eller uppgraderar sitt värmesystem.

Att förbereda för solvärme när man byter eller uppgraderar sitt värmesystem gör man genom att bygga värmesystemet kring en ackumulatortank, gärna med solslingor. En ackumulatortank kan lagra värme för ett par dagar så att solvärmeanläggningen klarar en period med mindre solsken. Ackumulatortanken är flexibel på så vis att den ger möjlighet att ansluta vilken värmekälla som helst i framtiden, den har också positiva effekter på de flesta andra värmekällor och ger bättre verkningsgrader samt mindre slitage.

Nuvarande solvärmestöd som ger företag upp till 3 miljoner kronor per projekt och privatpersoner 7500 kronor per anläggning finns att söka till sista december 2010. I skrivande stund finns inget beslut om förlängning av bidraget.

Fakta om solvärme:
•Solen kan täcka hela behovet av värme och varmvatten mellan fyra och åtta månader om året, beroende på byggnad och storlek på solvärmeanläggning
•Solen ger ett tillskott av värme hela året, men mest mellan mars och oktober när solen lyser många timmar om dagen
•Under sommaren är solinstrålningen i Sverige jämförbar med länderna runt medelhavet tack vare våra långa sommardagar
•Solvärme behöver alltid en kompletterande värmekälla i Sverige
•Solfångare har en verkningsgrad på upp till 80%, det betyder att en solfångare kan ta tillvara på upp till 800 watt av de ungefär 1000 watt som strålar in på jordytan per kvadratmeter en solig dag
•Solfångare ger värme och varmvatten och är inte samma sak som solceller, solceller ger el


Kontakt Veosol, installatör av solvärmesystem, Hans Johnsson, 019-28 03 50, hasse@veosol.se,
Kontakt Svesol, leverantör av solvärmesystem, Niklas Hagman, 070-347 61 41, niklas.hagman@svesol.se.

Läs mer om:
•Solenergi: www.svesol.se/system/visa.asp
•Så fungerar solvärme, enkel principskiss av ett solvärmesystem: www.svesol.se/system/visa.asp
•Svesol värmesystem, www.svesol.se
•Veosol, återförsäljare av solvärmesystem, www.veosol.se
•Svensk solenergi, branschorganisation, www.svensksolenergi.se

Senaste nyheter