Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sök pengar för lokala naturvårdsprojekt

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

Vill du anlägga en våtmark, vandringsled eller skydda ett område som naturreservat? Senast den 1 december är det dags att söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt, LONA. Nu är det dags att söka pengar inom den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Senast den 1 december ska ansökan vara inne för projekt med start år 2019. Under år 2018–2020 pågår även en extra satsning för att öka andelen våtmarker i landskapet, den s k våtmarkssatsningen. Lokala naturvårdssatsningar: LONA är ett statligt bidrag med syfte att skydda naturen, göra den tillgänglig för alla samt stimulera kommuners och andra lokala aktörers långsiktiga engagemang för naturvård och friluftsliv. Satsningen ska främja naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Exempel på åtgärder som kan genomföras i ett LONA-projekt är restaurering av naturområden, informationssatsningar, inventering, framtagande av åtgärdsprogram, anläggande av friluftslivsanläggningar mm. Denna typ av projekt kan beviljas upp till 50 procent i LONA-bidrag. Våtmarkssatsningen: Sedan år 2018 kan projektmedel för restaurering eller anläggande av våtmarker beviljas i större omfattning än tidigare tack vare våtmarkssatsningen. Våtmarksprojekten kan finansieras med upp till 90 procent med LONA-bidrag. Våtmarkssatsningens syfte är att stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden samt öka tillskottet till grundvattnet. Våtmarker kan skydda mot översvämning och torka, dessutom bidrar våtmarker till biologisk mångfald samt till att minska klimatpåverkan och övergödning. De är därför en viktig del i klimatanpassningen. Rätt våtmark på rätt plats: Planeringsarbetet är viktigt i våtmarksprojekt. Våtmarkens placering i landskapet är avgörande för att uppnå rätt funktion. Rätt våtmark på rätt plats stärker våtmarkens funktion och genererar många samhällsnyttiga ekosystemtjänster. Därför ges även LONA-bidrag till förberedelsearbete exempelvis kunskapsuppbyggnad eller underlag till miljöbalksprövningar. – Genom våtmarkssatsningen ges en bra möjlighet att restaurera och anlägga våtmarker i staden såväl som i skog eller i jordbrukslandskapet, Eva Amnéus Mattisson som är projektledare på Naturvårdsverket. Vem kan söka? Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen. Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. - Under 2018 har vi delat ut 118 miljoner kronor och i skrivande stund har det beviljats cirka 160 våtmarksprojekt genom LONA. Nu ser vi fram emot ett nytt år och nya bra projekt från kommuner i samarbete med lokala aktörer, säger Eva Amnéus Mattisson.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sök pengar för lokala naturvårdsprojekt

2018-11-20
Vill du anlägga en våtmark, vandringsled eller skydda ett område som naturreservat? Senast den 1 december är det dags att söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt, LONA.

Nu är det dags att söka pengar inom den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Senast den 1 december ska ansökan vara inne för projekt med start år 2019. Under år 2018–2020 pågår även en extra satsning för att öka andelen våtmarker i landskapet, den s k våtmarkssatsningen.

Lokala naturvårdssatsningar:
LONA är ett statligt bidrag med syfte att skydda naturen, göra den tillgänglig för alla samt stimulera kommuners och andra lokala aktörers långsiktiga engagemang för naturvård och friluftsliv. Satsningen ska främja naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Exempel på åtgärder som kan genomföras i ett LONA-projekt är restaurering av naturområden, informationssatsningar, inventering, framtagande av åtgärdsprogram, anläggande av friluftslivsanläggningar mm. Denna typ av projekt kan beviljas upp till 50 procent i LONA-bidrag.

Våtmarkssatsningen:
Sedan år 2018 kan projektmedel för restaurering eller anläggande av våtmarker beviljas i större omfattning än tidigare tack vare våtmarkssatsningen. Våtmarksprojekten kan finansieras med upp till 90 procent med LONA-bidrag. Våtmarkssatsningens syfte är att stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden samt öka tillskottet till grundvattnet. Våtmarker kan skydda mot översvämning och torka, dessutom bidrar våtmarker till biologisk mångfald samt till att minska klimatpåverkan och övergödning. De är därför en viktig del i klimatanpassningen.

Rätt våtmark på rätt plats:
Planeringsarbetet är viktigt i våtmarksprojekt. Våtmarkens placering i landskapet är avgörande för att uppnå rätt funktion. Rätt våtmark på rätt plats stärker våtmarkens funktion och genererar många samhällsnyttiga ekosystemtjänster. Därför ges även LONA-bidrag till förberedelsearbete exempelvis kunskapsuppbyggnad eller underlag till miljöbalksprövningar.

– Genom våtmarkssatsningen ges en bra möjlighet att restaurera och anlägga våtmarker i staden såväl som i skog eller i jordbrukslandskapet, Eva Amnéus Mattisson som är projektledare på Naturvårdsverket.

Vem kan söka?

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen. Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

- Under 2018 har vi delat ut 118 miljoner kronor och i skrivande stund har det beviljats cirka 160 våtmarksprojekt genom LONA. Nu ser vi fram emot ett nytt år och nya bra projekt från kommuner i samarbete med lokala aktörer, säger Eva Amnéus Mattisson.

Senaste nyheter