Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Smartare golvvärme och element sparar mycket el

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Nyligen beslutades om krav för att minska elementens elanvändning. EU:s beslut för elprodukter som används för uppvärmning kräver smarta produkter som bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare. Tidigare har EU beslutat om krav på pannor, värmepumpar och varmvattenberedare och nu var det dags för rumsvärmare. Kraven ställs på rumsvärmare som avger värme direkt till rumsluften och som använder elektricitet, flytande eller gasformiga bränslen, det vill säga till exempel elgolvvärme och element. – Eluppvärmning med låg effekt kommer förmodligen att öka framöver och bli vanligare i småhus, eftersom utvecklingen går mot energieffektivare hus. De nya kraven är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Anna Carlén, handläggare på resurseffektiva produkter på Energimyndigheten. Energimyndighetens statistik visar att sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten i småhus minskat med en sjättedel. Det beror troligen på att vi använder fler värmepumpar men framöver blir alltså även direktuppvärmningen effektivare. För att hålla nere energikostnaderna är det dock smart att komplettera direktverkande el med till exempel en pelletskamin eller en luftluftvärmepump. – Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning genom krav på till exempel termostat, timer eller närvarokontroll för elelement. Produkten måste helt enkelt vara smart och bara stå på om den behövs och slå av om värmen genast vädras ut genom öppna fönster, säger Anna Carlén. Lagkraven blir gällande 1 januari 2018 för att ge tid för tillverkare att anpassa produkterna till kraven. EU-kommissionen beräknar att Sverige genom lagkrav för rumsvärmare sparar 2 TWh från år 2020 och 50 TWh totalt inom EU. Vill du veta mer, kontakta: Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten, 016-544 21 61 Anna Johansson, chef för enheten resurseffektiva produkter, 016-544 23 83.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Smartare golvvärme och element sparar mycket el

2013-10-30
Nyligen beslutades om krav för att minska elementens elanvändning. EU:s beslut för elprodukter som används för uppvärmning kräver smarta produkter som bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare.

Tidigare har EU beslutat om krav på pannor, värmepumpar och varmvattenberedare och nu var det dags för rumsvärmare. Kraven ställs på rumsvärmare som avger värme direkt till rumsluften och som använder elektricitet, flytande eller gasformiga bränslen, det vill säga till exempel elgolvvärme och element.

– Eluppvärmning med låg effekt kommer förmodligen att öka framöver och bli vanligare i småhus, eftersom utvecklingen går mot energieffektivare hus. De nya kraven är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Anna Carlén, handläggare på resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

Energimyndighetens statistik visar att sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten i småhus minskat med en sjättedel. Det beror troligen på att vi använder fler värmepumpar men framöver blir alltså även direktuppvärmningen effektivare. För att hålla nere energikostnaderna är det dock smart att komplettera direktverkande el med till exempel en pelletskamin eller en luftluftvärmepump.

– Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning genom krav på till exempel termostat, timer eller närvarokontroll för elelement. Produkten måste helt enkelt vara smart och bara stå på om den behövs och slå av om värmen genast vädras ut genom öppna fönster, säger Anna Carlén.

Lagkraven blir gällande 1 januari 2018 för att ge tid för tillverkare att anpassa produkterna till kraven. EU-kommissionen beräknar att Sverige genom lagkrav för rumsvärmare sparar 2 TWh från år 2020 och 50 TWh totalt inom EU.

Vill du veta mer, kontakta:
Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten, 016-544 21 61
Anna Johansson, chef för enheten resurseffektiva produkter, 016-544 23 83.

Senaste nyheter