Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Den europeiska textilkonsumtionen behöver bli cirkulär

https://www.klimatsmart.se/images/news/textilsmart-175x95.png

Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver utvecklas som bygger på att hyra ut och att prenumerera/ leasa kläder, även remake och second handförsäljningen behöver öka. Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån. Textilkonsumtionen i EU har ökat med 40 procent mellan 1996 och 2012, samtidigt som priserna fallit med 30 procent mellan 1996 och 2018. Rapporten från EEA (Europeiska miljöbyrån) visar att kläderna endast används i genomsnitt 7 – 8 gånger och att konsumenterna behåller dem i 2 - 2,5 år. Den allt snabbare omsättningen av kläder leder i sin tur till ökad miljö- och klimatpåverkan orsakad av den ökade nyproduktionen Rapporten från EEA visar att produktionen bidrar till utsläpp av runt 654 kg koldioxidekvivalenter per person och år i EU, vilket innebär att klimatutsläppen från textilkonsumtionen hamnar på femte plats för privatkonsumtionens klimatutsläpp. När det gäller råvaror och vattenförbrukning vid textiltillverkningen är det den fjärde största konsumtionskategorin efter mat, boende och transporter. Därutöver påverkas miljön negativt av kemikalier och utsläpp till vatten och mark inklusive mikroplaster. Den största påverkan sker i länder utanför Europa. EU konstaterar att för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar – samtidigt som ekonomiska och sociala vinster bibehålls - behövs det en omställning mot nya cirkulära affärsmodeller som stöds av policys som främjar en mer cirkulär ekonomi. Det inkluderar också grön offentlig upphandling, eco-design, producentansvar, märkningar och standarder. - I Sverige pågår ett intensivt arbete inom textilområdet på olika nivåer för en mer hållbar textilkonsumtion som inkluderar aktörer från alla delar av värdekedjan för textil, från produktionen och konsumtionen till avfallshanteringen och för att utveckla nya affärsmodeller, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket. - Naturvårdsverket genomför också för närvarande informationskampanjen Textilsmart tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen för att inspirera konsumenter till en mer medveten konsumtion och förlängd livslängd på kläder, fortsätter Yvonne Augustsson. 2019 pekade den Europeiska kommissionen ut textiler som en prioriterad produktgrupp för att arbeta mot en mer cirkulär ekonomi. Utöver det angav den nya ordföranden för Europeiska kommission att hon vill föreslå en ny cirkulär handlingsplan för hållbart resursutnyttjande med ett speciellt fokus på textilier.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Den europeiska textilkonsumtionen behöver bli cirkulär

2019-11-19
Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver utvecklas som bygger på att hyra ut och att prenumerera/ leasa kläder, även remake och second handförsäljningen behöver öka. Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån.

Textilkonsumtionen i EU har ökat med 40 procent mellan 1996 och 2012, samtidigt som priserna fallit med 30 procent mellan 1996 och 2018. Rapporten från EEA (Europeiska miljöbyrån) visar att kläderna endast används i genomsnitt 7 – 8 gånger och att konsumenterna behåller dem i 2 - 2,5 år. Den allt snabbare omsättningen av kläder leder i sin tur till ökad miljö- och klimatpåverkan orsakad av den ökade nyproduktionen

Rapporten från EEA visar att produktionen bidrar till utsläpp av runt 654 kg koldioxidekvivalenter per person och år i EU, vilket innebär att klimatutsläppen från textilkonsumtionen hamnar på femte plats för privatkonsumtionens klimatutsläpp. När det gäller råvaror och vattenförbrukning vid textiltillverkningen är det den fjärde största konsumtionskategorin efter mat, boende och transporter. Därutöver påverkas miljön negativt av kemikalier och utsläpp till vatten och mark inklusive mikroplaster. Den största påverkan sker i länder utanför Europa.

EU konstaterar att för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar – samtidigt som ekonomiska och sociala vinster bibehålls - behövs det en omställning mot nya cirkulära affärsmodeller som stöds av policys som främjar en mer cirkulär ekonomi. Det inkluderar också grön offentlig upphandling, eco-design, producentansvar, märkningar och standarder.

- I Sverige pågår ett intensivt arbete inom textilområdet på olika nivåer för en mer hållbar textilkonsumtion som inkluderar aktörer från alla delar av värdekedjan för textil, från produktionen och konsumtionen till avfallshanteringen och för att utveckla nya affärsmodeller, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

- Naturvårdsverket genomför också för närvarande informationskampanjen Textilsmart tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen för att inspirera konsumenter till en mer medveten konsumtion och förlängd livslängd på kläder, fortsätter Yvonne Augustsson.

2019 pekade den Europeiska kommissionen ut textiler som en prioriterad produktgrupp för att arbeta mot en mer cirkulär ekonomi. Utöver det angav den nya ordföranden för Europeiska kommission att hon vill föreslå en ny cirkulär handlingsplan för hållbart resursutnyttjande med ett speciellt fokus på textilier.

Senaste nyheter