Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Skogsutflykt om klimatet 31/8-1/9

https://www.klimatsmart.se/images/news/skogen150x29.jpg

Klimatförändring, globalisering och en allt större konsumtion av energi och råvaror. Hur trycket på skogarna ska hanteras diskuterar riksdagspolitiker, forskare och företagsledare på Föreningen Skogens höstexkursion den 31 augusti och den 1 september. På exkursionen presenteras forskningsresultat från den största forskningssatsningen inom svenskt skogsbruk, Future forests. Det blir nyheter från en rad olika vetenskapliga discipliner, om kväveläckage i vattnet, nya träslag i skogsbruket, klimatförändring, turism, viltförvaltning och mycket annat. En fråga som kommer debatteras är om politikerna använder sig av de senaste forskningsresultaten när de tar beslut inför framtidens klimatförändringar. I debatterna deltar riksdagspolitikerna Åke Sandström (C), Anita Brodén (FP), Irene Oskarsson (KD), Tina Ehn (MP), Johan Hultberg (M), Katarina Köhler (S) och Bengt Berg (V). Vi tar även upp frågan om skogspolitikens två mål, produktions- och miljömålet, står för ett förlegat synsätt. Forskarna presenterar nya resultat om skogens alla värden och hur diskussionen förskjuts från biologisk mångfald till ekosystemtjänster. Är det dags att ändra skogspolitiken? Förutom politiker, näringslivets företrädare, representanter från miljörörelsen och forskare medverkar även Landsbygdsdepartementet för att diskutera regeringens nya satsning, Skogsriket. Höstexkursionen är ett årligt arrangemang som genomförs på olika platser i Sverige av Föreningen Skogen varje år. 150 skogsengagerade deltar i år. Tre bussar gör ett flertal exkursionsstopp mellan Lycksele och Umeå. Se programmet på www.skogen.se. För information om tidschema, kartor och programinnehåll, kontakta: Liselott Eriksson, 070-21 01 73, liselotteriksson@telia.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Skogsutflykt om klimatet 31/8-1/9

2011-08-26
Klimatförändring, globalisering och en allt större konsumtion av energi och råvaror. Hur trycket på skogarna ska hanteras diskuterar riksdagspolitiker, forskare och företagsledare på Föreningen Skogens höstexkursion den 31 augusti och den 1 september.

På exkursionen presenteras forskningsresultat från den största forskningssatsningen inom svenskt skogsbruk, Future forests. Det blir nyheter från en rad olika vetenskapliga discipliner, om kväveläckage i vattnet, nya träslag i skogsbruket, klimatförändring, turism, viltförvaltning och mycket annat.

En fråga som kommer debatteras är om politikerna använder sig av de senaste forskningsresultaten när de tar beslut inför framtidens klimatförändringar. I debatterna deltar riksdagspolitikerna Åke Sandström (C), Anita Brodén (FP), Irene Oskarsson (KD), Tina Ehn (MP), Johan Hultberg (M), Katarina Köhler (S) och Bengt Berg (V).

Vi tar även upp frågan om skogspolitikens två mål, produktions- och miljömålet, står för ett förlegat synsätt. Forskarna presenterar nya resultat om skogens alla värden och hur diskussionen förskjuts från biologisk mångfald till ekosystemtjänster. Är det dags att ändra skogspolitiken?

Förutom politiker, näringslivets företrädare, representanter från miljörörelsen och forskare medverkar även Landsbygdsdepartementet för att diskutera regeringens nya satsning, Skogsriket.

Höstexkursionen är ett årligt arrangemang som genomförs på olika platser i Sverige av Föreningen Skogen varje år. 150 skogsengagerade deltar i år. Tre bussar gör ett flertal exkursionsstopp mellan Lycksele och Umeå.

Se programmet på www.skogen.se. För information om tidschema, kartor och programinnehåll, kontakta:
Liselott Eriksson, 070-21 01 73, liselotteriksson@telia.com.

Senaste nyheter