Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Unikt återställningsarbete ger nytt liv åt Ångermanälven

https://www.klimatsmart.se/images/news/telgeenergi-angermanalven250x108.jpg

I ett unikt samarbete med Världsnaturfonden WWF inleder Telge Energi nästa fas i arbetet med att återskapa livsmiljöerna utmed den hårt reglerade Ångermanälven. Det är nedanför Malgomajs kraftstation som en torrlagd älvfåra har öppnats upp för att återskapa livsmiljöer för att attrahera nya lekplatser för bland annat öring och harr. Projektet är unikt då det med största sannolikhet är första gången som en restaurering sker i syfte att återskapa vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer i någon av de kraftigt utbyggda norrlandsälvarna . Projektet tog sin början 2016 och har fortsatt under 2017 då delar av Bullerforsen breddats och gjorts djupare. Bullerforsen har nu strömmande bäckar med låga fallhöjder och naturlig botten. Tre nya rastplatser har också byggts, samt broar för att kunna ta sig över vattendragen både för markägare och besökare. Projektet ses som en lyckträff av samtliga involverade och har levererat över förväntan. Projektledaren Mikael Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan observerat både harr och sik i fåran. Torvsjöån i Åsele kommun är ett annat projekt som parterna tagit sig an. Här handlar det om en flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån vilket inneburit grävning, flytt av stenblock samt placering av lekgrus för att attrahera nya lekplatser för öring och harr. Sträckan som restaurerats är ca 2,5 km från Korvtjärn ned till utloppet vid Ångermanälven. Skillnaden är stor mot hur det såg ut innan. Med femton nya lekplatser för öring och med hopp om att få upp beståndet i området, liknar området nu alltmer den ursprungliga ån. Projektet kommer att följas upp sommaren 2018. Ett liknande projekt har även avslutats i Albloselbäcken i Vilhelmina kommun. Med en sträcka på ca 350 meter som restaurerats och skapat fem reproduktions områden för öring med lyckat resultat. Uppföljning väntas även där ske sommaren 2018. Kommande steg i det fortsatta samarbetsprojektet är att titta på nya förslag för insatser i Fjällsjöälven. En första bedömning pågår och en inventering görs i ett stort område från Borgafjäll till Inforsen. Telge Energi inledde samarbetet med Världsnaturfonden WWF år 2013 och har under åren genomfört flera gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. För mer information: - Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest Telefon: 070-259 75 24 E-post: micke.stromberg@vilhelmina.ac - Mattias de Woul, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF Telefon: 070-687 10 74 E-post: Mattias.dewoul@wwf.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Unikt återställningsarbete ger nytt liv åt Ångermanälven

2017-10-25
Ångermanälven
I ett unikt samarbete med Världsnaturfonden WWF inleder Telge Energi nästa fas i arbetet med att återskapa livsmiljöerna utmed den hårt reglerade Ångermanälven. Det är nedanför Malgomajs kraftstation som en torrlagd älvfåra har öppnats upp för att återskapa livsmiljöer för att attrahera nya lekplatser för bland annat öring och harr.

Projektet är unikt då det med största sannolikhet är första gången som en restaurering sker i syfte att återskapa vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer i någon av de kraftigt utbyggda norrlandsälvarna . Projektet tog sin början 2016 och har fortsatt under 2017 då delar av Bullerforsen breddats och gjorts djupare. Bullerforsen har nu strömmande bäckar med låga fallhöjder och naturlig botten. Tre nya rastplatser har också byggts, samt broar för att kunna ta sig över vattendragen både för markägare och besökare. Projektet ses som en lyckträff av samtliga involverade och har levererat över förväntan. Projektledaren Mikael Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan observerat både harr och sik i fåran.

Torvsjöån i Åsele kommun är ett annat projekt som parterna tagit sig an. Här handlar det om en flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån vilket inneburit grävning, flytt av stenblock samt placering av lekgrus för att attrahera nya lekplatser för öring och harr. Sträckan som restaurerats är ca 2,5 km från Korvtjärn ned till utloppet vid Ångermanälven. Skillnaden är stor mot hur det såg ut innan. Med femton nya lekplatser för öring och med hopp om att få upp beståndet i området, liknar området nu alltmer den ursprungliga ån. Projektet kommer att följas upp sommaren 2018. Ett liknande projekt har även avslutats i Albloselbäcken i Vilhelmina kommun. Med en sträcka på ca 350 meter som restaurerats och skapat fem reproduktions områden för öring med lyckat resultat. Uppföljning väntas även där ske sommaren 2018.

Kommande steg i det fortsatta samarbetsprojektet är att titta på nya förslag för insatser i Fjällsjöälven. En första bedömning pågår och en inventering görs i ett stort område från Borgafjäll till Inforsen.

Telge Energi inledde samarbetet med Världsnaturfonden WWF år 2013 och har under åren genomfört flera gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft.

För mer information:
- Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest
Telefon: 070-259 75 24
E-post: micke.stromberg@vilhelmina.ac

- Mattias de Woul, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070-687 10 74
E-post: Mattias.dewoul@wwf.se
Källa: Telge Energi

Senaste nyheter