Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjällnära skog inventeras i Dalarna

https://www.klimatsmart.se/images/news/dalarna-tofsingen250x167.jpg

I sommar har Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera skog i och i anslutning till det fjällnära området. Uppdraget är en följd av Skogsutredningen – en statlig utredning som regeringen beställt. Utredningen har begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden. Skogsutredningens syfte är att utreda äganderättsliga frågor om skogen i förhållande till hur vi i landet ska leva upp till internationella och nationella åtaganden när det gäller biologisk mångfald och en hållbar cirkulär bioekonomi. (Bioekonomi är en ekonomi där resurser som används har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror och i en cirkulär ekonomi stannar resurserna i ett kretslopp istället för att bli avfall.) – Utredningens mål är att föreslå åtgärder för att hitta en balans mellan brukande och skydd. För att lyckas med det behöver vi veta var det finns fjällnära skog med höga naturvärden och därför har vi fått det här uppdraget att under kort tid ge ett underlag till den statliga utredningen, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Inventeringarna kompletterar bilden av naturvärden I Dalarna har inventering av skog med höga naturvärden skett under flera år men kunskapen är inte fullständig. Därför kommer inventeringar att göras under augusti och september som ska komplettera bilden av naturvärden i den fjällnära skogen. – Vi på Länsstyrelsen strävar efter att ta kontakt med de markägare vars skogar vi inventerar, men det här uppdraget fick vi så pass sent att vi inte alltid hinner sådana personliga kontakter innan inventerare ger sig ut. Och det hoppas vi på förståelse för bland markägare, säger Jemt Anna Eriksson. Den 15 oktober ska en första inrapportering av inventeringsresultaten göras och i samband med det kan resultaten även lämnas ut till dem som så önskar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjällnära skog inventeras i Dalarna

2020-09-01
Sjön Töfsingen i Dalarna
I sommar har Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera skog i och i anslutning till det fjällnära området. Uppdraget är en följd av Skogsutredningen – en statlig utredning som regeringen beställt. Utredningen har begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden.

Skogsutredningens syfte är att utreda äganderättsliga frågor om skogen i förhållande till hur vi i landet ska leva upp till internationella och nationella åtaganden när det gäller biologisk mångfald och en hållbar cirkulär bioekonomi. (Bioekonomi är en ekonomi där resurser som används har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror och i en cirkulär ekonomi stannar resurserna i ett kretslopp istället för att bli avfall.)

– Utredningens mål är att föreslå åtgärder för att hitta en balans mellan brukande och skydd. För att lyckas med det behöver vi veta var det finns fjällnära skog med höga naturvärden och därför har vi fått det här uppdraget att under kort tid ge ett underlag till den statliga utredningen, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Inventeringarna kompletterar bilden av naturvärden
I Dalarna har inventering av skog med höga naturvärden skett under flera år men kunskapen är inte fullständig. Därför kommer inventeringar att göras under augusti och september som ska komplettera bilden av naturvärden i den fjällnära skogen.

– Vi på Länsstyrelsen strävar efter att ta kontakt med de markägare vars skogar vi inventerar, men det här uppdraget fick vi så pass sent att vi inte alltid hinner sådana personliga kontakter innan inventerare ger sig ut. Och det hoppas vi på förståelse för bland markägare, säger Jemt Anna Eriksson.

Den 15 oktober ska en första inrapportering av inventeringsresultaten göras och i samband med det kan resultaten även lämnas ut till dem som så önskar.
Foto: Uno Skog

Senaste nyheter