Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Skeppsholmen får miljöledningssystem

https://www.klimatsmart.se/images/news/flexolvit192x25pa.png

Flexolvit AB, utvecklare av energi-, kostnads- och miljöledningssystemet Mestro annonserade nyligen att Statens fastighetsverk (SFV) skrivit avtal om att testa och ansluta fastigheter på Skeppsholmen i Stockholm till Mestro under hösten 2011. Med hjälp av Mestros unika webbtjänst kan SFV nu få detaljerad överblick över samtliga förbrukningsslag, sin totala energi förbrukning samt miljöpåverkan. Med hjälp av Mestro kommer SFV att automatiskt kunna övervaka ett antal utvalda fastigheter på Skeppsholmen med följande funktioner: - Timupplösta förbrukningsrapporter för samtliga förbrukningsslag. - Automatiska miljörapporter för klimatpåverkan med CO2, NOX och SO2. - Pågående och framtida gränsvärdesmätningar. - Löpande vidaredebiteringsunderlag för hyresgäster inom området. ”Flexolvit är stolta att få samarbeta med SFV”, säger Patric Karlsson, vd för Flexolvit. ”Att få jobba med en så stark kund som SFV runt miljö- och kostnadsfrågor ger Flexolvit stora för delar.” Projektet genomförs i samarbete med Sustainable Innovation. För mer information, kontakta: Patric Karlsson, vd Flexolvit, patric@flexolvit.se, 070-545 36 75.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter