Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sånga-Säbys klimatrapport för 2015

https://www.klimatsmart.se/images/news/sanga-saby-klimatneutral120x110.jpg

Nu är klimatrapporten för 2015 klar och vårt totala utsläpp hamnade för året på 559,63 ton. Vi fortsätter vårt kontinuerligt aktiva klimatarbete, och hoppas kunna sänka våra utsläpp ytterligare till nästa år! Vi kommer i år att klimatkompensera till CYY Wastewater Treatment i Thailand. Sånga-Säby är en klimatneutral mötesplats som ligger vackert vid Mälarens strand, endast 35 kilometer från Stockholm. Här erbjuder vi hög kvalité, bra lokaler, event och välsmakande måltider som är tillagade på de bästa råvarorna från Sveriges bönder. Sånga-Säby har ett mångårigt miljöarbete. Vi blev 1999 Nordens första Svanenmärkta hotell. Sedan år 2007 är Sånga-Säby ett klimatneutralt företag enligt kriterierna i handlingsprogrammet Klimatneutralt företag. Att vara klimatneutral innebär: • Beräkning av utsläpp, minst från egenägda källor, inköpt el och värme samt tjänsteresor. • Implementering av åtgärder inom den dominerande utsläppskällan samt inom transport och/eller energi. • Kompensation för de utsläpp som, trots åtgärdsprogram, kvarstår i tredjepartsverifierade klimatprojekt. Från 2013 är våra gästers hotellvistelse fullt klimatneutral. Vi har utökat klimatkompensationen till all förbrukning av mat, alkohol och energiförbrukningen i samband med tvätt. Vi tror att våra åtgärder inom hållbarhetsområdet gör oss till Sveriges mest klimatsmarta hotell.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sånga-Säbys klimatrapport för 2015

2016-04-25

Senaste nyheter