Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Samverkan i Borlänge tar vara på överskottsenergi

https://www.klimatsmart.se/images/news/efs-borlangestationshus250x167.jpg

I Borlänge finns ett spännande samarbete med ortens industrier och grannstaden Falun, som effektiviserar energianvändningen och minskar klimatpåverkan. De stora industrierna SSAB och Stora Enso har energikrävande processer, så det handlar både om att effektivisera energianvändningen i processerna och att nyttiggöra överskott i form av ånga och värme. Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed besökte Borlänge i veckan som gått. – Det är intressant att få inblick i det omfattande samarbetet mellan energiföretag och industrin. Jag fastnade särskilt för att det sällan är tekniken som sätter hinder för ett framgångsrikt samarbete. Det handlar snarare om mjuka värden, som att lyckas bygga förtroende, och att hitta ett samarbete där alla parter kan bli vinnare, säger Pernilla Winnhed. Borlänge Energi använder restvärme från SSAB och restvärme från Stora Ensos pappersbruk Kvarnsveden för att värma ungefär hälften av fjärrvärmevattnet. Resten kommer från energiåtervinning ur avfall och biobränsle. Samarbetet med industrierna har många år på nacken. I början av 1980-talet startade det med Stora Enso, med restvärme från Kvarnsveden. Förra året utökade parterna samarbetet för att tillsammans hitta synergier för att kunna använda mer av värmeöverskottet sommartid och få värmen att räcka längre på vintern, då det ibland uppstår underskott. Kvarnsveden är en energikrävande anläggning och därför finns de med i den så kallade effektreserven. Om det finns ett underskott av eleffekt kan de på begäran stänga av en del maskiner och sedan köra produktionen vid en annan tid, så att belastningen på elnätet minskar. Pernilla Winnhed besökte Kvarnsvedens pappersbruk i anslutning till ett medlemsmöte i Borlänge under den gångna veckan: – Det som slog mig var hur de hela tiden utvärderar energianvändningen och systematiskt söker lösningar som är bra för helheten. Tänk om man kunde flytta över det tänket till en stad, då skulle vi nå ett hållbart energisystem mycket snabbare, konstaterar Pernilla Winnhed. Borlänge samarbetar även med SSAB sedan 1990-talet, en industri med processer som genererar mycket extra värme. Det innebär också att fjärrvärmen blir beroende av industrins produktion, så det gäller att hitta bra reservlösningar när produktionen går ner. Då gör samarbetet med fler aktörer att värmeleveranserna tryggas utan att klimatpåverkan ökar för att man måste stötta upp med oljeeldade pannor. Den sista pusselbiten i fjärrvärmesystemet är den över 18 kilometer lång fjärrvärme­ledning mellan Falun och Borlänge som invigdes i slutet av 2014. Det möjliggjorde ett ännu mer framgångsrikt samarbete. Borlänge Energi, som ofta har restvärme från industrierna över kan dela med sig till Falun, som då kan producera pellets i sitt energikombinat för andra, istället för att använda dem själva. Och Falu Energi & Vatten kan bistå med fjärrvärme från biobränsle under vår och höst då kapacitet finns över. Då slipper man starta oljepannor och kan minska sin klimatpåverkan. – Det gäller att hitta samarbeten som alla parter vinner på. Vi har jobbat tillsammans länge och byggt upp ett förtroende för varandra. Då går det att hitta lösningar som är bra både för ekonomin och klimatet, avslutar Mathias Bjurman, som ansvarar för verksamheten i Borlänge Energis och Falu Energi & Vattens gemensamma dotterbolag för fjärrvärmesamarbetet.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Samverkan i Borlänge tar vara på överskottsenergi

2017-01-31
Borlänge stationshus
I Borlänge finns ett spännande samarbete med ortens industrier och grannstaden Falun, som effektiviserar energianvändningen och minskar klimatpåverkan. De stora industrierna SSAB och Stora Enso har energikrävande processer, så det handlar både om att effektivisera energianvändningen i processerna och att nyttiggöra överskott i form av ånga och värme. Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed besökte Borlänge i veckan som gått.

– Det är intressant att få inblick i det omfattande samarbetet mellan energiföretag och industrin. Jag fastnade särskilt för att det sällan är tekniken som sätter hinder för ett framgångsrikt samarbete. Det handlar snarare om mjuka värden, som att lyckas bygga förtroende, och att hitta ett samarbete där alla parter kan bli vinnare, säger Pernilla Winnhed.

Borlänge Energi använder restvärme från SSAB och restvärme från Stora Ensos pappersbruk Kvarnsveden för att värma ungefär hälften av fjärrvärmevattnet. Resten kommer från energiåtervinning ur avfall och biobränsle.

Samarbetet med industrierna har många år på nacken. I början av 1980-talet startade det med Stora Enso, med restvärme från Kvarnsveden. Förra året utökade parterna samarbetet för att tillsammans hitta synergier för att kunna använda mer av värmeöverskottet sommartid och få värmen att räcka längre på vintern, då det ibland uppstår underskott.

Kvarnsveden är en energikrävande anläggning och därför finns de med i den så kallade effektreserven. Om det finns ett underskott av eleffekt kan de på begäran stänga av en del maskiner och sedan köra produktionen vid en annan tid, så att belastningen på elnätet minskar.

Pernilla Winnhed besökte Kvarnsvedens pappersbruk i anslutning till ett medlemsmöte i Borlänge under den gångna veckan:

– Det som slog mig var hur de hela tiden utvärderar energianvändningen och systematiskt söker lösningar som är bra för helheten. Tänk om man kunde flytta över det tänket till en stad, då skulle vi nå ett hållbart energisystem mycket snabbare, konstaterar Pernilla Winnhed.

Borlänge samarbetar även med SSAB sedan 1990-talet, en industri med processer som genererar mycket extra värme. Det innebär också att fjärrvärmen blir beroende av industrins produktion, så det gäller att hitta bra reservlösningar när produktionen går ner. Då gör samarbetet med fler aktörer att värmeleveranserna tryggas utan att klimatpåverkan ökar för att man måste stötta upp med oljeeldade pannor.

Den sista pusselbiten i fjärrvärmesystemet är den över 18 kilometer lång fjärrvärme­ledning mellan Falun och Borlänge som invigdes i slutet av 2014. Det möjliggjorde ett ännu mer framgångsrikt samarbete. Borlänge Energi, som ofta har restvärme från industrierna över kan dela med sig till Falun, som då kan producera pellets i sitt energikombinat för andra, istället för att använda dem själva. Och Falu Energi & Vatten kan bistå med fjärrvärme från biobränsle under vår och höst då kapacitet finns över. Då slipper man starta oljepannor och kan minska sin klimatpåverkan.

– Det gäller att hitta samarbeten som alla parter vinner på. Vi har jobbat tillsammans länge och byggt upp ett förtroende för varandra. Då går det att hitta lösningar som är bra både för ekonomin och klimatet, avslutar Mathias Bjurman, som ansvarar för verksamheten i Borlänge Energis och Falu Energi & Vattens gemensamma dotterbolag för fjärrvärmesamarbetet.

Senaste nyheter