Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Så här gör du för att upphandla miljövänliga städtjänster

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljosttyr200x226.jpg

Miljöstyrningsrådet publicerar nya och uppdaterade miljökrav för städtjänster. Nu finns även ett nytt utvecklat stöd för utvärdering och uppföljning av kraven. Stödet presenteras i form av ett svars- respektive uppföljningsformulär. Kraven fokuserar på att säkerställa kompetensen hos leverantörerna kring kemikalier. ”Alla upphandlande myndigheter upphandlar städtjänster, men sällan ges upphandlingarna tillräckliga resurser för att ställa krav och följa upp. Därför är det viktigt att underlätta med tydliga krav och ett strukturerat stöd”, säger Maria Azzopardi, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Städbranschen började tidigt med att miljöanpassa sin verksamhet och har redan kommit långt. En av de viktigaste frågorna som kvarstår är att minska kemikalieanvändningen och säkerställa en säker kemikaliehantering. Kemikalieanvändningen är den största miljöbelastningen och kraven är därför utformade för att säkerställa kompetens kring kemikalier. Mängderna kemikalier som används ska även följas upp. ”Kraven är anpassade för att fungera i alla typer av verksamheter. Vi vill att kraven ska användas i både stora och små upphandlingar av städtjänster.”, säger Maria Azzopardi. Miljöstyrningsrådets uppdrag är att arbeta fram krav som är drivande utöver lagstadgad nivå. De finns fritt tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida och är anpassade för offentlig upphandling. Kraven har arbetats fram med hjälp av en expertgrupp i enlighet med Miljöstyrningsrådets kvalitetssäkrade process. I expertgruppen har branschföreningarna Almega Serviceentreprenörerna och Städbranschen ingått, liksom flera företag inom städ- och kemikaliebranschen. Även experter inom upphandling av städtjänster, samt Konkurrensverket har deltagit i arbetet.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Så här gör du för att upphandla miljövänliga städtjänster

2014-05-28
Miljöstyrningsrådet publicerar nya och uppdaterade miljökrav för städtjänster. Nu finns även ett nytt utvecklat stöd för utvärdering och uppföljning av kraven. Stödet presenteras i form av ett svars- respektive uppföljningsformulär. Kraven fokuserar på att säkerställa kompetensen hos leverantörerna kring kemikalier.

”Alla upphandlande myndigheter upphandlar städtjänster, men sällan ges upphandlingarna tillräckliga resurser för att ställa krav och följa upp. Därför är det viktigt att underlätta med tydliga krav och ett strukturerat stöd”, säger Maria Azzopardi, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Städbranschen började tidigt med att miljöanpassa sin verksamhet och har redan kommit långt. En av de viktigaste frågorna som kvarstår är att minska kemikalieanvändningen och säkerställa en säker kemikaliehantering. Kemikalieanvändningen är den största miljöbelastningen och kraven är därför utformade för att säkerställa kompetens kring kemikalier. Mängderna kemikalier som används ska även följas upp.

”Kraven är anpassade för att fungera i alla typer av verksamheter. Vi vill att kraven ska användas i både stora och små upphandlingar av städtjänster.”, säger Maria Azzopardi.

Miljöstyrningsrådets uppdrag är att arbeta fram krav som är drivande utöver lagstadgad nivå. De finns fritt tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida och är anpassade för offentlig upphandling.

Kraven har arbetats fram med hjälp av en expertgrupp i enlighet med Miljöstyrningsrådets kvalitetssäkrade process. I expertgruppen har branschföreningarna Almega Serviceentreprenörerna och Städbranschen ingått, liksom flera företag inom städ- och kemikaliebranschen. Även experter inom upphandling av städtjänster, samt Konkurrensverket har deltagit i arbetet.

Läs mer om att ställa krav på städtjänster: www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Stad-och-kem/Stadtjanster/

Läs mer om MSR:s kriterieprocess: www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Kriterieprocess/

För mer information kontakta Maria Azzopardi, ansvarig för kemikaliefrågor och projektledare på Miljöstyrningsrådet, maria@msr.se, 08-700 66 96 eller Susanne Lång, kommunikations- och pressansvarig på Miljöstyrningsrådet, susanne@mrs.se, 0708-96 88 81

Senaste nyheter