Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ruukki med i stort återvinningsprojekt

https://www.klimatsmart.se/images/news/slagg250x166.jpg

Den forskning som Swerea MEFOS utfört, i samarbete med SSAB, LKAB och Ruukki, har resulterat i en ny teknik. Tillsammans i Luleå har de inom projektet ViLD (Vanadin i LD-slagg) utvecklat en förhållandevis enkel, men genial metod som kan separera vanadin ur slagg från ståltillverkning. Swerea MEFOS projekt ViLD har nu tilldelats Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011. Idag deponeras cirka 200 000 ton stålverksslagg per år. Vanadin finns naturligt i svensk järnmalm och överförs vid tillverkning av stål till slaggen, vilket hittills begränsat möjligheterna att återvinna slaggen. Nu kan slaggen återvinnas och vanadinet istället användas i nya produkter. Vanadin används bland annat som legeringsmetall i stål- och titanlegeringar och har ett högt värde på marknaden, cirka 200 kr/kg. Metoden ger en vanadinrik produkt som kan användas i stål för bland annat verktyg och katalysatorer. Den kvarvarande kalkrika fraktionen av slaggen kan utnyttjas som råvara inom cement- och byggindustrin. Drygt 5 000 ton återvunnen vanadin ersätter brytning i Sydafrika av ungefär 500 000 ton vanadinhaltigt järnkoncentrat per år, vilket är mycket energikrävande. Dessutom ersätter metoden cirka 100 000 ton kalksten och deponibehovet minskar med 200 000 ton per år. Projektet har delfinansierats av Mistra samt Jernkontorets miljöforskningsprogram Stålkretsloppet. För mer information, kontakta: Jarmo Lilja, Process Development Manager, Brahestad, jarmo.lilja@ruukki.com, +358 20 59 22159 Tarja Sahi-Pajunen, Manager, Environmental Projects Rautaruukki Oyj, +358 50 3143 307, tarja.sahi-pajunen@ruukki.com.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ruukki med i stort återvinningsprojekt

2011-12-05
Den forskning som Swerea MEFOS utfört, i samarbete med SSAB, LKAB och Ruukki, har resulterat i en ny teknik. Tillsammans i Luleå har de inom projektet ViLD (Vanadin i LD-slagg) utvecklat en förhållandevis enkel, men genial metod som kan separera vanadin ur slagg från ståltillverkning. Swerea MEFOS projekt ViLD har nu tilldelats Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011.

Idag deponeras cirka 200 000 ton stålverksslagg per år. Vanadin finns naturligt i svensk järnmalm och överförs vid tillverkning av stål till slaggen, vilket hittills begränsat möjligheterna att återvinna slaggen. Nu kan slaggen återvinnas och vanadinet istället användas i nya produkter. Vanadin används bland annat som legeringsmetall i stål- och titanlegeringar och har ett högt värde på marknaden, cirka 200 kr/kg. Metoden ger en vanadinrik produkt som kan användas i stål för bland annat verktyg och katalysatorer. Den kvarvarande kalkrika fraktionen av slaggen kan utnyttjas som råvara inom cement- och byggindustrin.

Drygt 5 000 ton återvunnen vanadin ersätter brytning i Sydafrika av ungefär 500 000 ton vanadinhaltigt järnkoncentrat per år, vilket är mycket energikrävande. Dessutom ersätter metoden cirka 100 000 ton kalksten och deponibehovet minskar med 200 000 ton per år. Projektet har delfinansierats av Mistra samt Jernkontorets miljöforskningsprogram Stålkretsloppet.

För mer information, kontakta:
Jarmo Lilja, Process Development Manager, Brahestad,
jarmo.lilja@ruukki.com, +358 20 59 22159
Tarja Sahi-Pajunen, Manager, Environmental Projects
Rautaruukki Oyj, +358 50 3143 307, tarja.sahi-pajunen@ruukki.com.
Källa: Ruukki

Senaste nyheter