Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

71% tycker det är viktigt med återvunnet material

https://www.klimatsmart.se/images/news/stena-malin-baltzar250x311.jpg

Konsumenterna vill se mer återvunna material i nya produkter, tydligare märkningar och ett näringsliv som tar ansvar för cirkulära produkter. Det visar en ny europeisk undersökning från Stena Recycling, där konsumenternas inställning till återvunna material och hållbara produkter kartlagts. 5000 personer i fem länder har tillfrågats, bland annat 1000 svenska respondenter. Rapporten visar att inställningen till att använda cirkulära material i nya produkter är genomgående positiv. 8 av 10 anser att det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunna material i sina produkter, vilket innebär nästan 30 miljoner konsumenter i de fem länderna. Bland svenskar i målgruppen 18-65 år är det 71% som tycker det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunna material. Det motsvarar 4,4 miljoner svenskar – en stor grupp konsumenter, med andra ord. Nästan lika många, 7 av 10, vill se en tydlig märkning av produkter som innehåller återvunnet material. Stena Recycling är en ledande aktör inom återvinning och en pådrivare i omställningen till en cirkulär ekonomi genom att verka för att så stor mängd som möjligt av olika material ska återvinnas och förädlas för att kunna leva vidare som råvaror till nya produkter. Som en del i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi tog Stena Recycling 2019 initiativ till samarbetsarenan Circular Initiative som bland annat innehåller olika framåtriktade samarbeten kring cirkularitet och ett årligt event som i år är den 5 maj. På årets Circular Initiative, som är öppet för alla intresserade, blir resultaten i rapporten Circular Voice en del av dialogen kring nya cirkulära lösningar. – I vår värld är ingenting förbrukat, vi drivs av övertygelsen om att jordens ändliga resurser måste återanvändas och återvinnas, gång på gång. För att ta reda på om konsumenterna delar vår ambition att cirkulera mer material har vi nu ställt frågan till 5 000 respondenter. Vi vill ta reda på vilka hinder de ser, vilka åtgärder de efterfrågar och hur deras attityder gentemot återvunna material ser ut. Det är väldigt intressant att se att så många människor tycker att det är viktigt med hållbara produkter och att använda återvunnet material. Återvunna material är framtiden – och konsumenterna är redo att ställa om tillsammans med oss, säger Stena Recycling Sveriges VD, Fredrik Pettersson. 63 % av de svarande vill anpassa sin konsumtion till en klimatsmart livsstil. Under senaste året har 4 av 10 konsumenter valt bort produkter eller varumärken som de inte anser uppfyller deras värderingar inom hållbarhet. Bara i Sverige är det 44 % som valt bort varumärken och produkter, det motsvarar 2,7 miljoner svenska konsumenter. En majoritet av de svenska konsumenterna är dessutom beredda att betala lika mycket eller mer för en produkt som tillverkats av återvunna material. Endast 10% säger sig vilja betala mindre. Tillgången motsvarar inte efterfrågan: Efterfrågan på återvinningsbara och hållbara produkter går som en röd tråd genom undersökningen. Men vem bär ansvaret för att öka användningen av återvunna material? I den breda undersökningen anser 1 av 3 svarande att det är näringslivets ansvar. Bland de svenska respondenterna finns en skillnad, här anser de flesta (28 %) att det är politiker och myndigheters ansvar. Det kan till exempel jämföras med att en majoritet (51%) i Finland anser att näringslivet bär ansvaret. Det finns dock ett stort glapp mellan efterfrågan och det tillgängliga utbudet. 26 % av de svarande anser att det främsta hindret för att köpa fler produkter tillverkade av återvunna material är att utbudet är för litet. Enligt Europakommissionen använder europeiska industrin endast 12 % återvunna material i produktionen idag. Därtill så anser 27 % att det främsta hindret är att det är svårt att förstå vad som faktiskt är tillverkat av återvunnet material. När svenskarna får lista hinder för att köpa fler produkter tillverkade av återvunnet material framgår att det handlar om att det är svårt att förstå vad som tillverkats av återvunna material, att utbudet är för litet och att det kostar för mycket. Att industrin tillverkar produkter som kan återvinnas är en förutsättning för cirkulära materialflöden. 6 av 10 svenskar anser det viktigt eller mycket viktigt att en produkt som de köper också kan återvinnas, och 45 % av svenskarna anser att det till och med borde vara förbjudet att tillverka och sälja produkter som inte kan återvinnas. – Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för cirkulära produkter. En klar majoritet efterfrågar produkter av återvunna material, som är återvinningsbara. Samtidigt anser de svarande att utbudet inte är tillräckligt stort. Det är förstås en enorm möjlighet för alla företag som är tidiga med att erbjuda sina konsumenter ett mer cirkulärt produktutbud, säger Malin Baltzar, hållbarhetschef i Stena Recycling Sverige. Fem intressanta insikter från undersökningen: - 8 av 10 svenskar sätter stort värde på att återvunnet material används i produkter - 4 av 10 anser att det bör vara olagligt att producera produkter som inte kan återvinnas - 8 av 10 svenskar vill ha tydlig märkning på produkter med återvunnet material - 63% vill anpassa sin konsumtion till en klimatsmart livsstil - Svenskarna anser att politiker och myndigheter bär ansvaret för att öka användningen av återvunna material

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

71% tycker det är viktigt med återvunnet material

2022-03-25
Malin Baltzar, hållbarhetschef Stena Recycling
Konsumenterna vill se mer återvunna material i nya produkter, tydligare märkningar och ett näringsliv som tar ansvar för cirkulära produkter. Det visar en ny europeisk undersökning från Stena Recycling, där konsumenternas inställning till återvunna material och hållbara produkter kartlagts. 5000 personer i fem länder har tillfrågats, bland annat 1000 svenska respondenter.

Rapporten visar att inställningen till att använda cirkulära material i nya produkter är genomgående positiv.

8 av 10 anser att det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunna material i sina produkter, vilket innebär nästan 30 miljoner konsumenter i de fem länderna. Bland svenskar i målgruppen 18-65 år är det 71% som tycker det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunna material.

Det motsvarar 4,4 miljoner svenskar – en stor grupp konsumenter, med andra ord. Nästan lika många, 7 av 10, vill se en tydlig märkning av produkter som innehåller återvunnet material.

Stena Recycling är en ledande aktör inom återvinning och en pådrivare i omställningen till en cirkulär ekonomi genom att verka för att så stor mängd som möjligt av olika material ska återvinnas och förädlas för att kunna leva vidare som råvaror till nya produkter. Som en del i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi tog Stena Recycling 2019 initiativ till samarbetsarenan Circular Initiative som bland annat innehåller olika framåtriktade samarbeten kring cirkularitet och ett årligt event som i år är den 5 maj. På årets Circular Initiative, som är öppet för alla intresserade, blir resultaten i rapporten Circular Voice en del av dialogen kring nya cirkulära lösningar.

– I vår värld är ingenting förbrukat, vi drivs av övertygelsen om att jordens ändliga resurser måste återanvändas och återvinnas, gång på gång. För att ta reda på om konsumenterna delar vår ambition att cirkulera mer material har vi nu ställt frågan till 5 000 respondenter.

Vi vill ta reda på vilka hinder de ser, vilka åtgärder de efterfrågar och hur deras attityder gentemot återvunna material ser ut. Det är väldigt intressant att se att så många människor tycker att det är viktigt med hållbara produkter och att använda återvunnet material. Återvunna material är framtiden – och konsumenterna är redo att ställa om tillsammans med oss, säger Stena Recycling Sveriges VD, Fredrik Pettersson.

63 % av de svarande vill anpassa sin konsumtion till en klimatsmart livsstil. Under senaste året har 4 av 10 konsumenter valt bort produkter eller varumärken som de inte anser uppfyller deras värderingar inom hållbarhet. Bara i Sverige är det 44 % som valt bort varumärken och produkter, det motsvarar 2,7 miljoner svenska konsumenter. En majoritet av de svenska konsumenterna är dessutom beredda att betala lika mycket eller mer för en produkt som tillverkats av återvunna material. Endast 10% säger sig vilja betala mindre.

Tillgången motsvarar inte efterfrågan:

Efterfrågan på återvinningsbara och hållbara produkter går som en röd tråd genom undersökningen. Men vem bär ansvaret för att öka användningen av återvunna material? I den breda undersökningen anser 1 av 3 svarande att det är näringslivets ansvar. Bland de svenska respondenterna finns en skillnad, här anser de flesta (28 %) att det är politiker och myndigheters ansvar. Det kan till exempel jämföras med att en majoritet (51%) i Finland anser att näringslivet bär ansvaret.

Det finns dock ett stort glapp mellan efterfrågan och det tillgängliga utbudet. 26 % av de svarande anser att det främsta hindret för att köpa fler produkter tillverkade av återvunna material är att utbudet är för litet. Enligt Europakommissionen använder europeiska industrin endast 12 % återvunna material i produktionen idag. Därtill så anser 27 % att det främsta hindret är att det är svårt att förstå vad som faktiskt är tillverkat av återvunnet material.

När svenskarna får lista hinder för att köpa fler produkter tillverkade av återvunnet material framgår att det handlar om att det är svårt att förstå vad som tillverkats av återvunna material, att utbudet är för litet och att det kostar för mycket.

Att industrin tillverkar produkter som kan återvinnas är en förutsättning för cirkulära materialflöden. 6 av 10 svenskar anser det viktigt eller mycket viktigt att en produkt som de köper också kan återvinnas, och 45 % av svenskarna anser att det till och med borde vara förbjudet att tillverka och sälja produkter som inte kan återvinnas.

– Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för cirkulära produkter. En klar majoritet efterfrågar produkter av återvunna material, som är återvinningsbara. Samtidigt anser de svarande att utbudet inte är tillräckligt stort. Det är förstås en enorm möjlighet för alla företag som är tidiga med att erbjuda sina konsumenter ett mer cirkulärt produktutbud, säger Malin Baltzar, hållbarhetschef i Stena Recycling Sverige.

Fem intressanta insikter från undersökningen:

- 8 av 10 svenskar sätter stort värde på att återvunnet material används i produkter
- 4 av 10 anser att det bör vara olagligt att producera produkter som inte kan återvinnas
- 8 av 10 svenskar vill ha tydlig märkning på produkter med återvunnet material
- 63% vill anpassa sin konsumtion till en klimatsmart livsstil
- Svenskarna anser att politiker och myndigheter bär ansvaret för att öka användningen av återvunna material

Senaste nyheter