Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Renewable Energy Week 25 september

https://www.klimatsmart.se/images/news/enetjarn250x55.jpg

Förlusterna av biologisk mångfald är en av vår tids svåra utmaningar. Ekologisk kompensation öppnar möjligheter att skapa bra natur och kommer att göra det lönsamt att bygga upp naturkapital. Den 25-26 september är det stort branschmöte i Tällberg där sju olika segment inom marknaden av förnyelsebar energi kommer diskuteras. Enetjärn Natur kommer hålla i en programpunkt den 25 september för att diskutera hur företag inom förnyelsebarenergi kan utveckla ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital. Vi på Enetjärn Natur är praktiker inom ekologi och naturvård och vi arbetar brett i många olika branschsegment. Vi ser att vårt gemensamma naturkapital ständigt naggas i kanten. Trots samhällets krav på miljöhänsyn vid olika exploateringar visar det sig att utrymmet för arter och natur hela tiden minskar. Förlusten av natur leder till att vårt framtida välbefinnande äventyras. Idag gror insikten om att de tjänster som naturen helt gratis alltid har försett oss med har bidragit till att upprätthålla eller förbättra vårt välmående på jorden. Vi har under de senaste åren sett att en del företag börjar göra frivilliga åtaganden för att skydda biologisk mångfald. Vi tror att företagen kan göra skillnad. Som naturvårdskonsulter anser vi att vi har ett extra ansvar för att driva denna fråga. Vi bjuder därför in till samtal om företagens möjligheter att bli nya aktörer inom ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital. Vi ses under Renewable Energy Week, ett arrangemang av Mindhouse Park, i Tällberg i september! Datum: Onsdagen 25 september Tid: 13.30-15.00 Plats: Åkerblads, Tällberg foundation Titel: Företagen - de nya aktörerna inom ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital? Talare: Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur Läs mer: http://www.mindhousepark.org/renewable-energy

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Renewable Energy Week 25 september

2013-09-02
Förlusterna av biologisk mångfald är en av vår tids svåra utmaningar. Ekologisk kompensation öppnar möjligheter att skapa bra natur och kommer att göra det lönsamt att bygga upp naturkapital. Den 25-26 september är det stort branschmöte i Tällberg där sju olika segment inom marknaden av förnyelsebar energi kommer diskuteras. Enetjärn Natur kommer hålla i en programpunkt den 25 september för att diskutera hur företag inom förnyelsebarenergi kan utveckla ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital.

Vi på Enetjärn Natur är praktiker inom ekologi och naturvård och vi arbetar brett i många olika branschsegment. Vi ser att vårt gemensamma naturkapital ständigt naggas i kanten. Trots samhällets krav på miljöhänsyn vid olika exploateringar visar det sig att utrymmet för arter och natur hela tiden minskar. Förlusten av natur leder till att vårt framtida välbefinnande äventyras. Idag gror insikten om att de tjänster som naturen helt gratis alltid har försett oss med har bidragit till att upprätthålla eller förbättra vårt välmående på jorden. Vi har under de senaste åren sett att en del företag börjar göra frivilliga åtaganden för att skydda biologisk mångfald. Vi tror att företagen kan göra skillnad.

Som naturvårdskonsulter anser vi att vi har ett extra ansvar för att driva denna fråga. Vi bjuder därför in till samtal om företagens möjligheter att bli nya aktörer inom ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital. Vi ses under Renewable Energy Week, ett arrangemang av Mindhouse Park, i Tällberg i september!

Datum: Onsdagen 25 september
Tid: 13.30-15.00
Plats: Åkerblads, Tällberg foundation
Titel: Företagen - de nya aktörerna inom ansvarsfulla lösningar för biologisk mångfald och naturkapital?
Talare: Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur

Läs mer: http://www.mindhousepark.org/renewable-energy

Senaste nyheter