Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Regeringen vill halvera Sveriges elbehov för belysning

https://www.klimatsmart.se/images/news/regeringen-halvera-belysningselen250x248.jpg

Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020. Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt. Satsning på energieffektiv belysning: Vid lanseringen av belysningsutmaningen den 3 maj deltog representanter från statliga myndigheter, kommuner, näringslivet, organisationer och civilsamhället. Ibrahim Baylan inledde med att beskriva den klimatutmaning vi står inför och hur Sverige internationellt och nationellt kan agera som ett föredöme för minskade växthusgasutsläpp. Energiministern pekade bland annat på att om vi byter till mer effektiv belysning i Sverige kan vi spara 6-7 TWh el. Detta motsvarar en halvering av det uppskattade elbehovet för belysning, som istället skulle kunna användas för andra ändamål, exempelvis förse en eldriven fordonsflotta. För att förverkliga detta krävs ett brett engagemang i samhället där aktörer från statliga myndigheter, kommuner, näringsliv med flera sluter upp. Energiministern lämnade därefter över regeringsuppdraget till Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, som bland annat sa: "Vi är redo för belysningsutmaningen och uppdraget. Vi har kompetens och nätverk, detta är ett meningsfullt uppdrag." Kajsa Sperling från White Arkitekter hade bjudits in för att lyfta fram ljusets betydelse för vår vardag och vårt välmående. Hon poängterade bland annat vikten av att stadsplanerare och arkitekter verkar för att ta tillvara dagsljuset på ett bättre sätt. Under lanseringen visades exempel från aktörer som använt de senaste belysningslösningarna i verksamheten och vilka positiva resultat det gett. Dessutom tillkännagavs fyra nya konkreta bidrag till Belysningsutmaningens genomförande: Statens Fastighetsverk, Upphandlingsmyndigheten, Fortifikationsverket och Örebrobostäder. Ett antal aktörer har redan tidigare ställt sig bakom initiativet, däribland Ikea och Aura Light. Ibrahim Baylan avslutade med hälsningen: "Vi har nu en fantastisk möjlighet att jobba tillsammans för att halvera elbehovet för belysning i Sverige och samtidigt främja ett bättre ljus och nya innovationer för export".

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Regeringen vill halvera Sveriges elbehov för belysning

2016-06-10
Energiminister Ibrahim Baylan, Erik Brandsma
Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020.

Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt.

Satsning på energieffektiv belysning:

Vid lanseringen av belysningsutmaningen den 3 maj deltog representanter från statliga myndigheter, kommuner, näringslivet, organisationer och civilsamhället.

Ibrahim Baylan inledde med att beskriva den klimatutmaning vi står inför och hur Sverige internationellt och nationellt kan agera som ett föredöme för minskade växthusgasutsläpp. Energiministern pekade bland annat på att om vi byter till mer effektiv belysning i Sverige kan vi spara 6-7 TWh el. Detta motsvarar en halvering av det uppskattade elbehovet för belysning, som istället skulle kunna användas för andra ändamål, exempelvis förse en eldriven fordonsflotta. För att förverkliga detta krävs ett brett engagemang i samhället där aktörer från statliga myndigheter, kommuner, näringsliv med flera sluter upp. Energiministern lämnade därefter över regeringsuppdraget till Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, som bland annat sa: "Vi är redo för belysningsutmaningen och uppdraget. Vi har kompetens och nätverk, detta är ett meningsfullt uppdrag."

Kajsa Sperling från White Arkitekter hade bjudits in för att lyfta fram ljusets betydelse för vår vardag och vårt välmående. Hon poängterade bland annat vikten av att stadsplanerare och arkitekter verkar för att ta tillvara dagsljuset på ett bättre sätt.

Under lanseringen visades exempel från aktörer som använt de senaste belysningslösningarna i verksamheten och vilka positiva resultat det gett. Dessutom tillkännagavs fyra nya konkreta bidrag till Belysningsutmaningens genomförande: Statens Fastighetsverk, Upphandlingsmyndigheten, Fortifikationsverket och Örebrobostäder. Ett antal aktörer har redan tidigare ställt sig bakom initiativet, däribland Ikea och Aura Light.

Ibrahim Baylan avslutade med hälsningen: "Vi har nu en fantastisk möjlighet att jobba tillsammans för att halvera elbehovet för belysning i Sverige och samtidigt främja ett bättre ljus och nya innovationer för export".
Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Senaste nyheter