Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Redovisning av fjärrvärmens miljövärden

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme250x100pm.gif

Kunder, boende och myndigheter har länge efterfrågat en redovisning av fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt sätt. Nu har bostads- organisationerna och fjärrvärmebranschen enats om hur miljöpåverkan av energianvändningen i fjärrvärmevärmda fastigheter ska beräknas. Miljövärden för olika nät redovisas på Svensk Fjärrvärmes webbplats. Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har kommit överens om en gemensam metod och om faktorer för att beräkna miljöpåverkan från uppvärmning med fjärrvärme. – SABO har i många år drivit ett aktivt miljöarbete. Därför är det naturligt för oss att bidra till arbetet med att skapa öppenhet kring fjärrvärmens miljöpåverkan, säger Per Holm, energiexpert på SABO. I framtiden ska fastighetsägare och hyresgäster enkelt kunna bedöma påverkan på klimat och miljö från uppvärmningen i sin fastighet. – Det är naturligtvis positivt att hyresgästerna kan få ett klart besked om vilken miljöpåverkan fjärrvärmen har. Därför tycker vi att det är bra med en gemensam överenskommelse, säger Göran Svensson, Hyresgästföreningen. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: - Hur effektivt energin används - Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan - Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. – Siffrorna visar att Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller effektiv användning av energiresurser för uppvärmning, säger Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme. Överenskommelsen med kundorganisationerna har använts för att ta fram de lokala miljövärden för 2010 som nu publiceras på Svensk Fjärrvärmes webbplats. För mer detaljerade uppgifter ska man kontakta varje fjärrvärmebolag som har den bästa informationen om den egna verksamhetens miljöpåverkan. För mer information, kontakta: Charlotta Abrahamsson, charlotta.abrahamsson@svenskfjarrvarme.se, 0734-20 59 09 Per Holm per.holm@sabo.se, 070-648 01 08 Göran Svensson goran.svensson@telia.com, 070-30 60 43.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Redovisning av fjärrvärmens miljövärden

2011-12-01
Kunder, boende och myndigheter har länge efterfrågat en redovisning av fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt sätt. Nu har bostads- organisationerna och fjärrvärmebranschen enats om hur miljöpåverkan av energianvändningen i fjärrvärmevärmda fastigheter ska beräknas. Miljövärden för olika nät redovisas på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har kommit överens om en gemensam metod och om faktorer för att beräkna miljöpåverkan från uppvärmning med fjärrvärme.

– SABO har i många år drivit ett aktivt miljöarbete. Därför är det naturligt för oss att bidra till arbetet med att skapa öppenhet kring fjärrvärmens miljöpåverkan, säger Per Holm, energiexpert på SABO.

I framtiden ska fastighetsägare och hyresgäster enkelt kunna bedöma påverkan på klimat och miljö från uppvärmningen i sin fastighet.

– Det är naturligtvis positivt att hyresgästerna kan få ett klart besked om vilken miljöpåverkan fjärrvärmen har. Därför tycker vi att det är bra med en gemensam överenskommelse, säger Göran Svensson, Hyresgästföreningen.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:
- Hur effektivt energin används
- Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
- Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

– Siffrorna visar att Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller effektiv användning av energiresurser för uppvärmning, säger Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme.

Överenskommelsen med kundorganisationerna har använts för att ta fram de lokala miljövärden för 2010 som nu publiceras på Svensk Fjärrvärmes webbplats. För mer detaljerade uppgifter ska man kontakta varje fjärrvärmebolag som har den bästa informationen om den egna verksamhetens miljöpåverkan.

För mer information, kontakta:
Charlotta Abrahamsson, charlotta.abrahamsson@svenskfjarrvarme.se, 0734-20 59 09
Per Holm per.holm@sabo.se, 070-648 01 08
Göran Svensson goran.svensson@telia.com, 070-30 60 43.

Senaste nyheter