Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Rapport om elbilsutvecklingen i kommuner

https://www.klimatsmart.se/images/news/easycharge250x62.jpg

Sveriges fem bästa elbilskommuner är Östersund, Tranås, Lund, Åre och Strömstad. Det visar en ny, unik granskning av elbilsutvecklingen 2012 i samtliga Sveriges kommuner. Granskningen visar också att 101 kommuner saknar elbilar helt och hållet, samt att 198 kommuner saknar offentlig laddinfrastruktur. Granskningen är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur. Easycharges granskning omfattar dels det totala beståndet av elbilar och laddinfrastruktur i Sveriges kommuner, men framförallt tre relevanta nyckeltal: antalet elbilar per invånare; antalet elbilar per personbil och antalet laddplatser per elbil. För att få fram de bästa elbilskommunerna har medelvärdet av de tre kvottalens placeringar räknats ut, där lägst resultat ger högst placering. Både mindre och större kommuner samlas bland de 20 främsta elbilskommunerna och den geografiska spridningen i landet är stor. – Tanken med granskningen är att försöka att avgöra hur kommunernas elbilspolitik fungerar och om det går att mäta vilka kommuner som ligger längst fram inom detta område. Att bara se på antalet elbilar och laddplatser ger en mycket sned bild och det är uppenbart att de flesta elbilarna och laddplatserna finns i de största kommunerna. Med relevanta nyckeltal får man istället dels rätt underlag till vilka som är de bästa elbilskommunerna, dels mätvärden som kommuner kan ha nytta av för att skapa bättre förutsättningar för elbilsanvändandet, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge. - För oss som har högt satta miljömål är det är viktigt med uppföljning som visar hur läget ser ut på eltrafikområdet säger Anne Sörensson projektledare för Green Highway - demonstration av elbilar i vinterklimat, Östersunds kommun. Kommunen har som har mål att bli fossilbränslefri och energieffektiv och det är glädjande att det börjar rulla många elbilar på gatorna och att det också tack vare Jämtkraft och andra företag finns bra laddmöjligheter inklusive snabbladdning i kommunen och i länet. Av Sveriges 290 kommuner har endast 33 kommuner tio eller fler elbilar registrerade. 156 kommuner har mellan 1-9 elbilar registrerade och hela 101 kommuner har inte en enda elbil registrerad. Sveriges totala bestånd av elbilar är fortfarande långt ifrån de ledande länderna i världen och Europa. Norge har som exempel drygt 10 000 elbilar, medan antalet elbilar i Sverige uppgår till 1 596 stycken, eller 0,04 procent av personbilarna vid årsskiftet 2012/2013. – Samtidigt har antalet elbilar ökat med 283 procent sedan förra årsskiftet och för första gången ser vi en trend etablera sig mot fler elbilar på svenska vägar, vilket är väldigt positivt. Det finns tydliga målformuleringar hos flertalet kommuner om att vara bland de bästa elbilskommunerna, eller att uppnå fossiloberoende fordonsflottor redan om några år. Om detta ska lyckas är det viktigt att kommunerna får rätt kunskap om hur de ligger till och var de behöver förbättra sina värden, säger Andy Rietschel. För mer information, kontakta: Andy Rietschel, vd, Easycharge, 070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se Anne Sörensson, projektledare elbilsprojekt Östersunds kommun, 070-600 51 31, anne.sorensson@ostersund.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Rapport om elbilsutvecklingen i kommuner

2013-01-10
Sveriges fem bästa elbilskommuner är Östersund, Tranås, Lund, Åre och Strömstad. Det visar en ny, unik granskning av elbilsutvecklingen 2012 i samtliga Sveriges kommuner. Granskningen visar också att 101 kommuner saknar elbilar helt och hållet, samt att 198 kommuner saknar offentlig laddinfrastruktur. Granskningen är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur.

Easycharges granskning omfattar dels det totala beståndet av elbilar och laddinfrastruktur i Sveriges kommuner, men framförallt tre relevanta nyckeltal: antalet elbilar per invånare; antalet elbilar per personbil och antalet laddplatser per elbil.

För att få fram de bästa elbilskommunerna har medelvärdet av de tre kvottalens placeringar räknats ut, där lägst resultat ger högst placering. Både mindre och större kommuner samlas bland de 20 främsta elbilskommunerna och den geografiska spridningen i landet är stor.

– Tanken med granskningen är att försöka att avgöra hur kommunernas elbilspolitik fungerar och om det går att mäta vilka kommuner som ligger längst fram inom detta område. Att bara se på antalet elbilar och laddplatser ger en mycket sned bild och det är uppenbart att de flesta elbilarna och laddplatserna finns i de största kommunerna. Med relevanta nyckeltal får man istället dels rätt underlag till vilka som är de bästa elbilskommunerna, dels mätvärden som kommuner kan ha nytta av för att skapa bättre förutsättningar för elbilsanvändandet, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

- För oss som har högt satta miljömål är det är viktigt med uppföljning som visar hur läget ser ut på eltrafikområdet säger Anne Sörensson projektledare för Green Highway - demonstration av elbilar i vinterklimat, Östersunds kommun. Kommunen har som har mål att bli fossilbränslefri och energieffektiv och det är glädjande att det börjar rulla många elbilar på gatorna och att det också tack vare Jämtkraft och andra företag finns bra laddmöjligheter inklusive snabbladdning i kommunen och i länet.

Av Sveriges 290 kommuner har endast 33 kommuner tio eller fler elbilar registrerade. 156 kommuner har mellan 1-9 elbilar registrerade och hela 101 kommuner har inte en enda elbil registrerad. Sveriges totala bestånd av elbilar är fortfarande långt ifrån de ledande länderna i världen och Europa. Norge har som exempel drygt 10 000 elbilar, medan antalet elbilar i Sverige uppgår till 1 596 stycken, eller 0,04 procent av personbilarna vid årsskiftet 2012/2013.

– Samtidigt har antalet elbilar ökat med 283 procent sedan förra årsskiftet och för första gången ser vi en trend etablera sig mot fler elbilar på svenska vägar, vilket är väldigt positivt. Det finns tydliga målformuleringar hos flertalet kommuner om att vara bland de bästa elbilskommunerna, eller att uppnå fossiloberoende fordonsflottor redan om några år. Om detta ska lyckas är det viktigt att kommunerna får rätt kunskap om hur de ligger till och var de behöver förbättra sina värden, säger Andy Rietschel.

För mer information, kontakta:
Andy Rietschel, vd, Easycharge, 070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se
Anne Sörensson, projektledare elbilsprojekt Östersunds kommun, 070-600 51 31, anne.sorensson@ostersund.se.
Källa: Easycharge

Senaste nyheter